(23.50 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším bodem tohoto návrhu je: "Poslanecká sněmovna vyzývá Radu České televize, aby neprodleně učinila kroky nezbytné k obnovení vysílání veřejnoprávní televize a zejména k obnovení úplného, objektivního, všestranného a vyváženého zpravodajství."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším bodem za již schváleným návětím je: "Považuje za nezbytnou podmínku řešení nastalé krize v ČT okamžité odstoupení Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele České televize. Pokud Jiří Hodač z funkce generálního ředitele České televize neodstoupí, vyzývá Radu České televize, aby na svém zasedání dne 8. 1. 2001 Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele ČT odvolala."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 12, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 94 a 76 bylo proti. (Potlesk.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Za třetí: "Žádá Radu České televize, aby zajistila veřejnou průhlednost financování České televize včetně forenzního auditu."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 179 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Za čtvrté: "Zavazuje se bezodkladně projednat takovou novelu zákona o České televizi, která lépe než současné znění zákona zajistí, že členové Rady ČT budou voleni tak, aby v Radě České televize byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy a aby nemohlo vyvstat podezření, že Rada České televize neplní svou funkci orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programu České televize."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 99 a 27 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh přednesený poslancem Vojtěchem Filipem, který zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že Česká televize neplnila a neplní své veřejnoprávní poslání."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 41 a 21 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh předložený poslancem Vlastimilem Tlustým, jehož první bod zní: "Poslanecká sněmovna spatřuje řešení situace v České televizi v politicky garantovaném kompromisu, který bude znamenat buď společný odchod hlavních představitelů tohoto sporu, nebo nalezení jejich možné koexistence."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 16, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 63 a 67 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Druhý bod je: "Poslanecká sněmovna vyzývá všechny účastníky sporu, aby v zájmu urychleného obnovení normálního vysílání veřejnoprávní televize podřídili své kroky naplnění tohoto veřejně prospěšného kompromisu." (Hlasy: Je to nehlasovatelné!) Máte pravdu, neprošla jednička, je to nehlasovatelné.

Dalším bodem bude hlasování o návrhu předloženém poslancem Cyrilem Svobodou, který má také dva body. První bod je: "Poslanecká sněmovna odmítá zprávu Rady ČT o aktuální situaci v České televizi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 17 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 44 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tom případě druhý bod tohoto návrhu je podle mého názoru také nehlasovatelný.

Dalším hlasováním budeme hlasovat o návrzích, které přednesl místopředseda sněmovny kolega Langer, přičemž podle mého názoru v bodě 1, kterým on navrhl - já vám ho přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá Radu ČT, aby neprodleně iniciovala provedení vyšetřovacího auditu hospodaření ČT, a to od roku 1992 až do současnosti, s tím, že závěry tohoto auditu předloží Poslanecké sněmovně nejpozději do 90 dnů." Tady nevím, jestli poslanecký návrh je hlasovatelný, on se v části shoduje, ale rozšiřuje původní poslanecký návrh o termín, za kdy má být proveden audit a dokdy má být předložen Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je potřeba o tomto návrhu rozhodnout hlasováním, ale zaznamenala jsem faktickou poznámku. Pan ministr Dostál až potom.

 

O tomto návrhu rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 18, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 94 a 9 bylo proti.

 

Faktická poznámka, pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Nechci zpochybnit hlasování, jen bych chtěl do zápisu uvést, že u hlasování číslo 16, to je u prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Tlustého, ze stroje vyšlo, že jsem souhlasil. Samozřejmě že nesouhlasím a hlasoval jsem ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Pejřil má ještě faktickou poznámku?

 

Poslanec František Pejřil: Promiňte, ale u hlasování číslo 16 jsem udělal totéž co pan Dostál, ale opačně, takže je to jedna jedna. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Druhým bodem návrhu usnesení kolegy Langera je: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že na začátku situace, která v současné době přerůstá ve společenskou a politickou krizi, stojí rozhodnutí pracovníků zpravodajství České televize nerespektovat platné zákony České republiky, především zákon 483/91 Sb., o České televizi, zákon 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jakož i zákoník práce."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP