(Jednání pokračovalo v 00.14 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu a zaujměte svá místa, abychom mohli učinit poslední hlasování a poté ukončit naše jednání.

Registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM, ale počkám, až se poslanci usadí na svých místech a vytvoří se zde důstojnější prostředí.

Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se usadili na svá místa, abychom mohli v našem jednání pokračovat. Je už poměrně pozdě, nebo možná již brzy, takže by bylo dobré, kdybychom postupně mohli ukončit naše dnešní jednání. Současně prosím o klid.

A ještě než se ujme slova pan zpravodaj k závěrečnému hlasování, udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM. Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Klub KSČM dospěl na své krátké poradě z důvodů spíše toho, co nebylo přijato, než toho, co bylo přijato, že jednotlivé části usnesení jsou výrazem poměrně nedobrého právního nihilismu a nevedou tuto společnost z krize, zejména nevedou z krize Českou televizi.

Klub KSČM nepodpoří usnesení jako celek. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Před závěrečným hlasováním vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. A zároveň prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní místopředsedkyně, přijali jsme řadu dílčích usnesení, některá byla uvozena, a to speciálně usnesení poslaneckého klubu ČSSD bylo uvozeno jakousi preambulí a některá měla samostatné právní důsledky. Myslím tím usnesení pana poslance Kasala, které v souladu se zákonem o ČT má svůj význam.

Nevím, máme-li tedy nechávat hlasovat o tom, kam zařadit toto hlasování, protože myslím, že bychom měli hlasovat o usneseních tak, aby odpovídala svým významem jednotlivým bodům - žádá, vyzývá atd., přičemž usnesení, které jsme schválili ve smyslu zákona o ČT, je usnesení, které bylo už přijato a má samostatný právní důsledek. Nevím, má-li být zahrnuto do tohoto společného hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, obávám se, že budeme muset provést jedno závěrečné hlasování jako o celku. Osobně se domnívám, že správné by pravděpodobně bylo, pokud vůči tomu nebudou výhrady, aby usnesení začínalo přijatou uvozující preambulí, poté body, jak byly přijaty na návrh poslaneckého klubu sociální demokracie, a poté seřadit další přijaté body za sebou tak, aby toto usnesení mělo logiku. A na samý konec přidat usnesení pana poslance Kasala. Takto by mi to přišlo správné, ale možná má někdo jiný názor.

Slovo má pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, pokud váš popis procedury byl návrhem na hlasování, tak formálně vznáším námitku.

Také já se domnívám, že usnesení přijaté Poslaneckou sněmovnou na návrh pana kolegy Kasala, totiž usnesení, jímž sněmovna konstatuje, že ČT neplní své poslání podle § 2 zákona o ČT, je usnesení, které je podle zvláštního zákona usnesení s právními důsledky, na rozdíl od všech ostatních částí usnesení, které jsou částmi deklaratorními, resp. vyzývajícími. Tudíž se domnívám, že usnesení podle zákona o ČT je přijato již definitivně.

Zároveň, když už mám slovo, dovolím si podotknout, že poslanecký klub Unie svobody bude hlasovat pro celkový návrh usnesení.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Ivan Langer má slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, nechci situaci bagatelizovat, ale opět mám pocit, že promluvil duch zákona, nikoliv litera zákona. V každém případě bych byl rád, kdybyste mi věnovali pozornost, neboť bych rád sdělil stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany k návrhům usnesení, tak jak byly schváleny a tak jak o nich máme jedním hlasováním rozhodnout.

Poslanecký klub ODS je přesvědčen o tom, že schválené návrhy usnesení sice na jedné straně umožňují to, co jsme chtěli, to znamená provést hloubkový vyšetřovací audit v hospodaření ČT již od roku 1992 do současnosti. Návrh usnesení také konstatuje to, co považujeme všichni snad za správné a jediné možné konstatování, že pan generální ředitel ČT byl a je legálně zvoleným generálním ředitelem ČT. Nicméně současně další návrhy na usnesení, o kterých nám nezbývá nic jiného, než hlasovat dohromady, obsahují pouze konstatování, že někdo v tomto sporu by měl opustit svoji funkci, aniž by reflektovaly fakt, že v tomto sporu stojí proti sobě dvě strany, z nichž právě ta druhá byla tou stranou, která se jako první prokazatelně dopustila protiprávního jednání, která svým jednáním zapříčinila koneckonců i fakt, že ČT nemůže plnit své poslání podle § 2 zákona o ČT.

Z těchto důvodů, právě z těch důvodů, o kterých teď hovořím, poslanecký klub ODS nepodpoří závěrečným hlasováním toto usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP