Začátek schůze Poslanecké sněmovny
12. ledna 2001 v 9.07 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, znovu vás prosím o zklidnění ve sněmovně a o možnost zahájit schůzi. Zejména bych chtěl poprosit ty, kteří stojí, aby se posadili.

Zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána v pátek před týdnem, 5. ledna, na lavice.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Konstatuji, že zatím jediný oznámil, že má náhradní kartu, pan poslanec Matějů, který má náhradní kartu č. 5.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Petru Buzkovou a paní poslankyni Ivanu Hanačíkovou. Má někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby paní poslankyně Petra Buzková a Ivana Hanačíková se staly ověřovatelkami, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 141 poslanců 130 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Ověřovatelkami 31. schůze sněmovny jsme určili poslankyni Buzkovou a poslankyni Hanačíkovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení požádali z důvodu nemoci poslanec Houzák, Krátký, Mandík, z důvodu zahraniční cesty poslanec Ivan Pilip. Z vlády se omlouvají ministr Grégr - přijímání zahraničních návštěv a místopředseda vlády Rychetský kvůli zasedání Legislativní rady vlády.

Paní poslankyně a páni poslanci, znovu bych vás prosil o pozornost tomuto jednání.

Ve čtvrtek 4. ledna t. r. jsem obdržel dopis od předsedy vlády Miloše Zemana, ve kterém mě informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., 484/1991 Sb. a 468/1991 Sb. Vláda využila svého práva podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a navrhla, abych k projednání tohoto návrhu zákona vyhlásil stav legislativní nouze. Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 813, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Dne 4. ledna jsem svým rozhodnutím č. 76 vyhlásil stav legislativní nouze od 8. ledna do 12. ledna.

Prosím kolegy ze sociální demokracie, aby udrželi klid, nebo nebudu pokračovat ve schůzi.

Dále jsem rozhodl podle § 99 odst. 2 jednacího řádu sněmovny o projednání vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání. Přikázal jsem jej výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 10. ledna 24.00 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Táži se sněmovny, otevírám rozpravu na toto téma. Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

Návrh usnesení je tento: Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění ony tři zákony, které jsem předtím vyjmenoval, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 813.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro trvání stavu legislativní nouze, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 2 z přítomných 172 poslanců 137 hlasovalo pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP