(Jednání opět zahájeno v 10.46 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, uplynulo 59 minut pana předsedy Škromacha, dokonce ještě něco navíc, a chceme-li v přiměřené době ukončit tuto dnešní schůzi, myslím, že je potřeba, abychom začali jednat. Takže zahajuji další část našeho jednání.

Paní místopředsedkyně Buzková se hlásí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Před přestávkou jsem podala procedurální návrh. Nemohu souhlasit ani s tím, co koneckonců sněmovna neodsouhlasila, že nejsem oprávněna tento návrh předložit, ani nemohu souhlasit s tím, že tento návrh by nebyl korektní. Nicméně vzhledem k tomu, že poslanecký klub sociální demokracie nechce v tuto chvíli eskalovat situaci a že to, co zde přednesli zástupci některých klubů, že v žádném případě nebudou zneužívat obecnou rozpravu při projednávání tohoto zákona, stahuji návrh, který jsem jménem poslaneckého klubu přednesla.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní místopředsedkyni. Mrzí mě, že ještě někde něco vyjednává pan předseda klubu ODS. Já bych se ho také zeptal, jestli nechce stáhnout svůj návrh. Nemůže to udělat, když promluvil jménem klubu, nemůže promluvit jiný zástupce klubu za něho? Dobře. Já si myslím, že jestli pana Tlustého nemáme, tak nezbývá než hlasovat o jeho návrhu v kontextu dnešního průběhu debaty, v kontextu vzetí zpátky návrhu paní místopředsedkyně Buzkové, v kontextu toho, že tady mám celou řadu návrhů přihlášek do rozpravy obecné a do rozpravy podrobné.

Jestli pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, po rozhovoru s předsedou svého poslaneckého klubu (smích v sále) jako člen předsednictva klubu ODS prohlašuji, že stahuji tento návrh, protože se zdá, že nemá úplné opodstatnění v jednacím řádu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak dobře, tady jako jeden velký místopředseda - novopečený - prohlašuji, že je velká debata o tom, jestli je to hlasovatelný, nebo nehlasovatelný názor. Já ho budu označovat za nehlasovatelný.

Zahajuji obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, máme projednávat návrh zákona, který dost výrazným způsobem mění dosavadní znění zákona o ČT a zejména který má přechodná ustanovení zvláštního druhu. Myslím, že jsme si vědomi toho, že vlastně těžiště navrhované novely je - jakkoliv nechci podceňovat význam těch obsahovaných změn zákona - v podstatě v ustanoveních závěrečných. A my bychom neměli přijmout nic, protože bychom se nemohli dohodnout. Měli bychom se dohodnout na tom, že přijmeme ustanovení aspoň přechodná, protože pro ten stav, který dnes je, je třeba najít nějaké zákonné řešení. To je věc, která se týká návrhu zákona, a říkám to jako právník nerad, protože samozřejmě žádný právník nemůže být rád, když je situace, že musí pomocí zákona řešit situace, pro které zákon v tomto směru konkrétní řešení mít nemá - ta mají vyplývat z obecných ustanovení zákona. Ale taková je situace a mluvím o ní proto, že to má samozřejmě celou řadu dalších aspektů.

Krizi v ČT a krizi kolem ČT jsme podrobně hodnotili na minulé schůzi. I já jsem se k tomu vyjádřil, nechci teď opakovat argumentaci, ale na rozdíl od některých hlasů, ať už z politických kruhů, či mediálních kruhů, které v tom vidí probuzení z občanské netečnosti apod., tak já ve shodě s jedním komentátorem Lidových novin spíš v tom vidím nebezpečí právního nihilismu. Nevidím v tom, že bychom tímto způsobem posílili úctu k právu, ale obávám se, že opak spíše převažuje. Říkám to s vědomím relativity jakýchkoliv takovýchto soudů, protože tyto jevy jsou komplexní, mají pozitivní i negativní stránky, jejich hodnocení je věcí samozřejmě různých subjektů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP