(12.20 hodin)

(pokračuje Němcová)

Uběhl zhruba rok od tohoto prohlášení na tiskové konferenci a pan Ivo Mathé píše dopis tehdejšímu řediteli České televize Jakubu Puchalskému. Cituji: "Česká televize se již přes rok zmítá v očekávání jakési nové organizační struktury, resp. celého systému řízení a rozhodování, přičemž časová prodleva je pro chod tak jemného organismu, jakým je televize, smrtící kanonádou. Vnitřní chod je epidemicky nakažen, rozhodovací mechanismy erodovány, odpovědnost zamlžena, o nákupech technologie, zakázkách a nájmech konzultačních firem se rozhoduje neprůhledně a nezdůvodněně. Značné částky se vydávají na neuvážené investice a podivné služby. Naprostá většina "nových nápadů" či výstupů z nákladných poradenských projektů však byla již před lety po řádné oponentuře zamítnuta. Vyhnal jste, často velmi neslušně, mnoho odborníků, jejichž jediným proviněním byla paměť a dobře hodnocená práce před vaším příchodem. Pane řediteli, vrátil jste Českou televizi o pět a možná více let zpátky."

Proto bude ODS, a z těchto citací je zřejmé, že v názoru na hospodaření ČT v průběhu minulých let není osamocena, předkládat pozměňovací návrhy, v nichž vás bude žádat, vážení kolegové, abyste je podpořili. Pokud tak neučiníte, pravděpodobně začnou platit slova, která si také dovolím ocitovat a která jsou v časopisu Reflex, jejichž autorem je Jan Čulík, a také toto bylo uveřejněno jako podnět do diskuse o tom, zda Česká televize plní službu veřejnosti, zda skutečně je televizí služby veřejné.

Potíž je zdá se v tom, že jakmile se někdo pokusí zmodernizovat pevně zakonzervované mocenské struktury uvnitř České televize dané neformálními přátelskými vztahy, zaměstnanci ČT začnou rebelovat a reformu sabotovat. To přesto, že je v dlouhodobější perspektivě v jejich vlastním zájmu, protože v zakonzervované postkomunistické podobě ČT nepřežije.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nezdržím vás příliš, nebudu tu číst žádné novinové články, protože pak nevím, jestli potlesk patří autorovi, nebo tomu, kdo to tu recituje.

Jsem rád, že je tady pan poslanec Tlustý, protože mě k tomuto krátkému vystoupení vyprovokoval především jeho příspěvek. A to v tom smyslu, že tak zkušený politik, jakým pan Tlustý dozajista je, by se neměl pouštět na tenký led. To, co tu řekl, totiž znamenalo svým způsobem, že nezná rozdíl mezi institucí, jako je Česká národní banka, a veřejnoprávní Česká televize. Jinak by nemohl plést hrušky s jablky. (Ohlas ze sálu.) Myslím, že ne, myslím, že ne, pane poslanče.

Chci říci, že ODS, která hájí současnou radu a nehlasovala pro její vyslovení nedůvěry v minulém usnesení, nese odpovědnost za to, jakým způsobem Česká televize hospodaří. (Smích.) Patřím k těm - je to bezvadné, že se tomu smějete, ale víte, že mám pravdu já. (Opět smích. Místopředsedkyně Buzková: Prosím o klid.)

Jestliže máte za to, že Rada České televize nemohla pro průhledné hospodaření České televize nic udělat, měli jste přijít s návrhem zákona vy, a nikoli tuto radu hájit. Je to tedy na vaší odpovědnosti, dámy a pánové. Já jsem pro to, aby hospodaření České televize bylo průhledné. Vím, že je to obtížné, vím, že když budu hlasovat pro forenzní audit, že se dopouštím věci, která bude možná kritizována právě proto, že bude nákladná, a jejíž výsledek možná nepřinese žádaný cíl. Ale budu pro to.

Poslední věc, která byla zmíněna, je otázka koncesionářských poplatků. Pan poslanec Tlustý jako pamětník v této sněmovně si určitě dobře vzpomene, že sněmovna vždycky rozhodovala pod tlakem České televize a skokově. Naposledy to bylo na návrh zákona, který předložil pan poslanec Matulka z klubu KSČM. Nemám mu to za zlé, ale bylo to tak. On i jeho kolegové si jistě vzpomenou, že to nebyla jediná cesta. Byli jsme to my, kteří navrhovali tzv. valorizační vložku, která by v závislosti na inflaci znamenala postupné pomalé úpravy zvyšování koncesionářských poplatků. V závislosti na inflaci, nikoliv skokově třeba na 75 korun. A byl bych rád, kdybyste si, dámy a pánové, možná s úsměvem, možná i s hlasitým, na tyto věci vzpomněli.

Jinak vám přeji, aby vaše návrhy, které určitě myslíte dobře, jako že by o členech rady měla rozhodovat celá republika, aby nebyly splněny. Jste to vy, kteří protestovali proti tomu, aby byly volby do krajských zastupitelstev v termínu, který byl, protože je to nákladné. Kolik by takovéto volby, pane poslanče Tlustý, stály, nevím. Vy jako předseda rozpočtového výboru byste zcela nepochybně znal kvalifikovanou odpověď. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tlustý s přednostním právem jako předseda klubu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, byl jsem nepřímo vyzván a slušné je odpovědět. Takže za prvé myslím, že si nic s ničím nepletu, protože Česká národní banka a Česká televize jeden rys mají mít stejný. Mají to být na politicích nezávislé instituce. A mají-li to být nezávislé instituce, způsob ustavování jejich nejvyššího orgánu - a je úplně jedno, že jeden se jmenuje bankovní rada a druhý se jmenuje Rada České televize - tento způsob by měl minimalizovat politické vlivy.

Položil jsem jasnou otázku. Proč čtyřkoalici mnou navržený princip "sněmovna, Senát a prezident" před půlrokem připadal nedemokratický v případě České národní banky, proč nyní v případě jiné nezávislé instituce naopak připadá demokratický. Neumím na tuto otázku odpovědět a z vystoupení pana předřečníka jsem pochopil, že ani on na tuto otázku neumí odpovědět.

Nicméně poslanecký klub ODS v této situaci nenavrhuje ani jedno, ani druhé. Navrhuje to jediné, co je v dané situaci přiměřené - přenést rozhodování o Radě České televize na občany, na koncesionáře, a zcela vyloučit všechny politiky, to je nejenom poslance, ale i senátory i prezidenta prostě proto, že tito všichni jsou politiky. Domnívám se, že je to ze strany ODS korektní návrh vycházející vstříc očekávání veřejnosti.

A abych navázal na to, co tady říkal pan předseda Kühnl. Domnívám se, že kdyby veřejnosti byl tento návrh dostatečně znám, že by mu ve své podpoře dala přednost před podporou návrhu čtyřkoalice, protože - a opakuji to potřetí - i senátoři i prezident jsou politici. Chcete-li nepolitickou televizi, nechme volit radu občany této republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Kasal má slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, opět někdo má vnitřní přetlak. Já bych jim dal prostor, dovolíte-li. - Už se stalo zřejmě, už unikla přemíra energie.

S panem poslancem Tlustým se asi předháníme, kdo neodpoví na některé otázky, protože on mi vyčítá, že jsem na něco neodpověděl, on neodpověděl na to, na co jsem se ho ptal já. Těžko mohu být podezírán z toho, že bych nechtěl co nejvíce pravomocí přenést na občany. Je dostatečně znám názor můj i názor KDU-ČSL na otázku referenda, je dostatečně znám názor ODS na tuto záležitost. Myslím, že jako odpověď to stačí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dovolil bych si jménem poslaneckého klubu ODS požádat o třicetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, pouze se táži: Přejete si ji před ukončením obecné rozpravy, nebo po ukončení obecné rozpravy? Může to být po ukončení? Dobrá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP