(12.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Souhlasíte s tím, aby to bylo po odeznění rozpravy? Nemám již žádné přihlášky. Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, jenom několik stručných reakcí. Samozřejmě že se zde scházíme a nejhlavnějším důvodem je, abychom to, co se nám nepodařilo dodržet v minulosti, teď napravili zákonem. Mluvím o povinnosti odpolitizovat Radu České televize. Já věřím, že v dalších krocích všechny ostatní.

Dovolím si v tomto okamžiku jenom několik poznámek k tomu, co tady znělo, protože opět se tady opakuje, že se předháníme v tvrzení, že jsme všichni pro průhledné hospodaření. Já samozřejmě patřím také mezi ty, kteří se za dobrou kontrolu a průhledné hospodaření přimlouvají, ale pak bych se chtěl zeptat, jestli, a tak reaguji na kolegu Langera i na avizované - ještě neznám jejich obsah - ale na avizované pozměňovací návrhy kolegů z ODS. My přece chceme dospět k tomu, abychom navolili mechanismem, který bude - já věřím - co nejlepší, novou Radu České televize. Tato rada přece nebude pod kontrolou vedení. Samozřejmě každé vedení se bude snažit nějak mít vliv na radu, ale není to přece pobočník nového vedení České televize. Já kdybych v takové radě byl, tak bych samozřejmě jako oponent a kontrolor vedení ČT měl zájem na tom, abych si určil, kdo bude pro mne vykonávat funkci dozorčí komise. Co nejkvalitněji. Nerozumím přesně tomu, proč už je a priori předpokládáno, že nová Rada ČT, která bude mít přece zájem na tom, aby dozorčí komise, tak jak je koncipovaná v zákoně, pracovala co nejkvalitněji, tak aby nebyl akceptován tento model a aby byl akceptován model, že budeme volit dozorčí radu jiným způsobem. Buď stejným způsobem jako Radu České televize, jako druhý orgán, anebo dokonce že zvolíme poslance. Já si myslím, že není třeba rozšiřovat počet orgánů volených Poslaneckou sněmovnou.

Já bych si dovolil zareagovat ještě na to, co tady zní podle mne dost velice populárně, ale já to mám za demagogii. Jsou návrhy, které zní: "vždyť přece občan, vždyť přece občan". Já vás ujišťuji, že jako amatérský fotbalista čutající občas na plácku necítím, že bych měl omezena svá občanská práva a pravomoci tím, že se nemohu přímo obracet ať na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nebo na Poslaneckou sněmovnu se žádostí o příspěvek, dotaci nebo navrhovat do výkonného výboru fotbalového svazu. Dokonce ani kdybych byl organizován jako fotbalista a hrál za nějaký klub, tak že jako jednotlivec, fotbalista to nemohu dělat, ale že podobná práva a možnosti mají kluby s daleko silnějším hlasem. Potom takový návrh jde přece dejme tomu z krajské úrovně, z krajského svazu atd. Já vím, že každý příklad kulhá, ale promiňte, já doufám, že nebudu osočen z omezování občanských svobod a práv ve chvíli, kdy nebudu hlasovat pro návrh, aby návrhy do Poslanecké sněmovny mohl posílat každý občan. Podpůrné dopisy, vyjádření, jako se děje u kdečeho jiného, samozřejmě ano. To jsou dvě základní poznámky.

Pak bych chtěl ještě navázat na to, co tady říkal pan kolega Pleva. Rozumím tomu a je korektní říci, že on se snažil i o to, vtělit kodex přímo do zákona. Já si nejsem jist, jestli je konstruktivní návrh, aby kodex schvalovala - byť třeba za rok a v uklidněné atmosféře - Poslanecká sněmovna. Na toto projednávání bych se moc netěšil.

Ale ještě k jednomu principu. Chci upřít vaši pozornost na usnesení výboru, které máme rozdáno. Tam je na straně 3 v bodě 8 také to, že prošel návrh na omezení. Jestliže bude někdo kvalitním členem rady a bude se nám všem líbit, abychom ho nesměli zvolit na dvě po sobě jdoucí funkční období. Já tomuto návrhu nerozumím. Vždyť si přece ponecháme v ruce možnost nezvolit. Nebo Poslanecká sněmovna, Senát, prezident - tyto orgány budou mít možnost nezvolit na druhé období jakéhokoliv kandidáta, který se v radě neosvědčí. Ale jestli bude někdo velmi kvalitní, při síle a bude ochoten se v tom angažovat ještě na další období, nevím, proč takto omezovat. Když si vezmeme model šest let se něčemu intenzivně věnuji, pak šest let odejdu a za dalších šest let budu mít šanci se vrátit. Prosím, aby předkladatel návrhu to ještě jednou zvážil. Nerad bych, aby třeba s touto věcí, která se mi zdá trochu proti smyslu ostatních změn, padlo pod stůl i něco dalšího.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Opravdu jen s krátkou faktickou poznámkou, ke které bych se býval nepřihlásil, kdyby si pan poslanec Kasal nevzal do úst moje jméno, když řekl, že zvýšení koncesionářských poplatků jsem navrhoval já jakožto člen klubu KSČM. Jenom bych to rád upřesnil. Pan poslanec Kasal byl tehdy předsedou mediální komise. Moje jméno se na podpisu návrhu zákona objevilo z toho důvodu, že tehdy mediální komise pověřila některé své členy včetně mne, aby to, co mediální komise usnesla, a aby ti, co to umějí napsat v paragrafech na papír, aby tak učinili. Pan poslanec Kasal to neuměl, tak tam jeho podpis není. Ale to není ve zlém. Pan poslanec Kasal není právník, takže mu to nezazlívám, ale pro přesnost chci upozornit, že pan poslanec Matulka, tedy moje maličkost, dával tehdy sám pozměňovací návrhy k tomu, mimo jiné i díky lidoveckým hlasům tyto pozměňovací návrhy neprošly a poslanec Matulka stejně jako zbytek klubu KSČM pro ten návrh tehdy nehlasovali. To jenom pro upřesnění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, musím zareagovat na to, co říkal pan kolega Vlach. Udělal krásné přirovnání k fotbalu. Já si ho dovolím použít v souvislosti s kodexem, o kterém se zmínil. Mně to připadá, jako kdyby hráči na fotbalovém hřišti řekli, že fotbalová pravidla vlastně nejsou závazná, že o tom, co je ofsajd, se může diskutovat, protože jednou je to viděno tak, podruhé je to viděno tak, a že rozhodčí, který o tom má rozhodovat, je nekompetentní, proto ho nebudou poslouchat. Na takový fotbal by se nedalo dívat, takový fotbal by se nedal hrát. V České televizi a ve veřejnoprávních médiích fotbal bez fotbalových pravidel hrajeme už velmi dlouho.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kolegyně a kolegové, chtěla bych vás všechny vyzvat k tomu, abyste se zde přestali přetahovat o metafory a aby bylo možné postupně ukončit obecnou rozpravu tak, abychom mohli pokračovat rozpravou podrobnou, abychom mohli dnes tento zákon projednat.

Hlásí se pan poslanec Mlynář, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Paní předsedající, vážená vládo, budu stručný, jenom vyzván panem předsedou klubu ODS zodpovím jeho otázku, jak je to s dvojakostí čtyřkoalice, která byla skutečně proti návrhu ODS, aby se vedení centrální banky, její volba rozdělila mezi sněmovnu, Senát a prezidenta. Ten důvod je…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, pouze upozorňuji, že projednáváme vládní návrh zákona o České televizi.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Ten důvod je ten, že centrální banka není veřejnoprávní institucí jako Česká televize a že náš spor se vedl o to, zda současný způsob volby, který je upraven v ústavě, lze či nelze změnit obyčejným zákonem. My si myslíme, že obyčejným zákonem nikoliv, že se tak musí učinit přes ústavu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP