(16.50 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Ale nebudeme se přít. Tak promiňte, jestli jsem to řekl, omlouvám se. Měl jsem na mysli legislativu sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Přesto tedy paní místopředsedkyně Petra Buzková se hlásí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, ve vyhlášeném stavu legislativní nouze posoudila sněmovna před projednáváním návrhu zákona, že podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 5 nastaly. Pokud takové podmínky byly shledány, zahájila sněmovna svým rozhodnutím řízení o návrhu zákona ve zkráceném jednání. Bylo-li zahájeno řízení ve zkráceném jednání, je třeba legislativní proces dokončit za podmínek zkráceného jednání, a to i tehdy, když by vyhlášená doba legislativní nouze pominula.

Bylo by zcela proti logice věci, aby se zahájilo řízení o návrhu zákona ve zkráceném jednání a během něj by se změnily podmínky pro projednání zákona. Toto stanovisko jsem konzultovala s legislativou Poslanecké sněmovny, která se k němu vyjádřila kladně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Přesto, abychom udělali zadostiučinění, odhlásil jsem vás všechny a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu, že Poslanecká sněmovna bude jednat i hlasovat o návrhu zákona po devatenácté i po jednadvacáté hodině.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 181 poslanců pro 160, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana zpravodaje, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Domnívám se, že tento problém bychom vyřešili tím, že bychom hlasovali ještě jednou o tom, že ukončíme projednávání tohoto bodu hlasováním o všech pozměňovacích návrzích a přijetím usnesení. (Hlasy ze sálu.) Kdykoliv, bez ohledu na čas, bez časového omezení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vašemu návrhu, pane zpravodaji, příliš nerozumím. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že všichni víme, oč v tuto chvíli běží. Zdá se, že máme docela rozumnou vůli dokončit projednávání tohoto zákona na této schůzi. Ale protože zákon o jednacím řádu říká, že chceme-li jednat v sobotu nebo v neděli, musíme si to odhlasovat, tak v doplnění toho, co už odhlasováno bylo, navrhuji, abychom se usnesli, že budeme jednat, bude-li třeba, i v sobotu a v neděli.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zazněl další procedurální návrh, který zní: Bude-li to třeba, bude Poslanecká sněmovna jednat v sobotu a v neděli.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 180 poslanců pro 135, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Sněmovna může jednat, ovšem podmínky legislativní nouze zatím trvají do 24.00. Nyní přerušuji projednávání tohoto bodu, žádám pana zpravodaje a legislativu, aby se ujali práce. Pokud vše půjde podle plánu, hlasovat ve třetím čtení budeme ve 21 hodin.

Nyní přistoupíme k bodu číslo 2, jímž je situace v České televizi. Prosím, aby se úvodního slova ujali zástupci navrhovatelů, kteří o zařazení tohoto bodu do programu požádali. (Hluk ve sněmovně.)

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé dnešního programu se nehlásí ke svému bodu a pan kolega Vlach požaduje, abychom vyhlásili čtvrthodinovou přestávku…

 

Poslanec Jiří Vlach: Na vyjasnění. Myslím, že teď máme čtyři hodiny času. Jsem připraven nastoupit a bod uvést a otevřít, samozřejmě. Ale zdá se mi, že by bylo dobré to udělat po kratičké přestávce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, rád vám vyhovím. Přerušuji projednávání tohoto bodu do 17.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP