(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokračujeme v našem jednání. Přestávka byla vyhlášena do 17.10 hodin, nyní je 17.12 hodin, čili je zjevné, že čas na přestávku byl již vyčerpán, a prosím tedy všechny, kteří se chtějí účastnit projednávání druhého bodu, který má na pořadu tato mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, nechť zaujmou svá místa v Poslanecké sněmovně nebo v kancelářích, kde přes monitory mohou sledovat průběh jednání.

Další bod se nazývá

 

2.
Situace v České televizi

 

Prosím o úvodní slovo zástupce navrhovatele pana kolegu Jiřího Vlacha.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pokusím se bod velmi stručně uvést a konstatovat, co se událo. Před týdnem se Poslanecká sněmovna kromě jiného usnesla a konstatovala, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona 483/1991 Sb., o České televizi. Dále vyzvala Radu České televize, aby odvolala, pokud do té doby neodstoupí, pana generálního ředitele Jiřího Hodače na svém zasedání 8. 1. Rada České televize tak 8. 1. neučinila, někteří členové Rady České televize označili výzvu Poslanecké sněmovny Parlamentu, tedy orgánu, kterému se tato rada zodpovídá, za nepřípustný politický nátlak. Z Rady České televize odstoupili další dva členové, v současné době má tedy tato rada šest členů.

Byli jsme v týdnu, který máme za sebou, svědky dalších ukázek zmanipulovaných zpráv a já myslím, že je možné v tomto okamžiku navrhnout usnesení, ve kterém sněmovna konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 183/1991 Sb., o České televizi, tedy usnesení identické, jaké jsme přijali před týdnem.

Já si vám dovolím navrhnout ještě naprosto obdobně, jak to sněmovna učinila 10. března 2000, druhý bod usnesení, o kterém bychom hlasovali, pokud odhlasujeme bod č. 1, a to je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává na základě § 6 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, Janu Dědečkovou, Pavla Kabzana, Miroslava Mareše, Františka Mikše, Jiřího Kratochvíla a Marcellu Marboe Hrabincovou z funkce člena Rady České televize.

Děkuji vám v tomto okamžiku za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Otevírám všeobecnou rozpravu a prosím o přihlášky do této rozpravy. Prosím, pana kolegu Maštálku.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi několik osobních poznámek k projednávanému tématu.

Podle práva zákonně zvolený generální ředitel České televize včera rezignoval. Odešel tak třetí neúspěšný šéf veřejnoprávního média za posledních 36 měsíců. Tento fakt se stal s ohledem na význam klíčového elektronického veřejnoprávního média alarmujícím momentem pro politickou atmosféru v této zemi. Tato atmosféra se vůbec poprvé od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 přesunula na ulice a náměstí. Tam dnes ovlivňuje politiku i část veřejného mínění. Nikoliv proto - jak říká v dnešním tisku předseda jedné strany - že by občany přivedlo na náměstí 630 rozkradených miliard v době privatizace, ale přivedlo je tam především významné manipulování. A právě toto slovo - manipulace - při vší úctě k těm, kteří i včera přišli, možná v dobré víře, na Václavák, je případné i na poslední události v České televizi.

Mluvím tady jako poslanec strany, která neměla svého zástupce v Radě ČT a neměla ani možnost jakkoliv ovlivňovat dění na Kavčích horách. Naše diskriminace ve veřejnoprávní televizi je ostatně velké části občanů dostatečně známa. A právě tento fakt mi možná umožňuje hovořit o poznání svobodněji než mým kolegům z jiných stran.

Tristní stav veřejnoprávní televize, který podle všeho ani zdaleka nebude mít brzký konec, je především důsledkem boje mezi těmi, kteří ztratili svou moc ve smluvně opozičních časech, ze kterých ostatně KSČM neměla nikdy radost, neboť si uvědomovala, že jde o politický obchod. Nicméně to je věcí ČSSD a ODS a jejich voličů. Co však musí být i naší věcí, je fakt, že od roku 1998 to byla především Unie svobody a tzv. Hrad, které měly nadstandardní postavení ve zpravodajství České televize.

Ostatně i ve zdech této sněmovny lze zaslechnout komentáře o pozoruhodně blízkých vztazích některých půvabných redaktorek České televize k našim kolegům z Unie svobody. Osobně, aby bylo jasno, jim nezávidím.

Tuto krizi tak primárně vyvolal i tento stav ve zpravodajství České televize. Snaha o jeho proměnu by s velkou pravděpodobností byla snahou odstoupivšího ředitele. Tato proměna šla proti atmosféře v samotné redakci televizního zpravodajství a vznikla proto vzpoura, v jejímž čele stojí mimo jiných i jedinec, který je veden pražskou policií jako anarchistický aktivista. Nemám i proto důvod vidět v některých redaktorech na Kavčích horách bojovníky za svobodu slova či demokracii. Nejsou to - dle mého názoru - bojovníci za základní premisy právního státu, ale mladí radikálové, kteří ovlivněni zvenčí využívají k prezentaci svých názorů a eskalaci napětí mocenský nástroj, a to televizní obrazovku.

Z těchto důvodů je jen obtížně možné, aby v tomto souboji na Kavčích horách byli "mrtví" jen na jedné straně. Jiří Hodač odešel, ale soudím, že odejít musí i protagonisté bezprecedentního vysmívání se zákonu.

KSČM je připravena vidět spor v České televizi přísně objektivníma očima. Osobně podpořím vše, co povede k prohloubení veřejnoprávnosti České televize, nikoliv k její privatizaci, podpořím vše, co povede k objasnění hospodaření na Kavčích horách od dob ředitele Mathé. Budu však proti tomu, aby si prostřednictvím jednotlivých redaktorů zpravodajské veřejnoprávní České televize ošetřovali zájmy lobbisté, kteří ve prospěch politické moci těch, které zatím nikdo nevolil, neváhají použít základní anarchistickou páku, a tou je ve stabilních parlamentních časech vždy informačními pákami zmanipulované náměstí či ulice.

K hospodaření České televize jedna - nikoliv pouze řečnická - otázka: Jakým způsobem bude zajištěna úplnost účetní dokumentace České televize tak, aby auditor, až bude vybrán, nepřišel ke snědenému krámu?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP