(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Svoboda, kterému se omlouvám, protože skutečně byl přihlášen písemně jako první do rozpravy. Poté se připraví pan poslanec Pejřil, pan poslanec Cyril Svoboda, pan poslanec Langer. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, sešli jsme se již na druhé fakticky mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, abychom pokračovali v napravování našich vlastních chyb, které dovedly celou společnost na pokraj politické krize. Před devíti měsíci zvolila tato Poslanecká sněmovna Radu České televize ve složení, které u mnohých z nás žádnou velkou důvěru nebudilo. Nicméně rozhodující nejsou dojmy, ale činy. A u těch bych se rád zastavil.

Jakpak se tedy Rada České televize v posledních týdnech činila?

1. Rada se podvolila nevybíravému nátlaku jedné politické strany, možná spíše jednoho z jejích místopředsedů, a zvolila bez jakéhokoli detailního posouzení, v podstatě bianko, generálním ředitelem ČT pana Jiřího Hodače. Přitom radě bylo bezesporu známo, že tento muž v uplynulém roce, byť v jiné funkci, neodolal politickému nátlaku téže politické strany a odvolal jednoho z redaktorů ČT.

2. Rada nijak nereagovala na to, že prvním krokem tohoto tzv. nestranného ředitele byla volba paní Bobošíkové šéfkou zpravodajství, a to i přesto, že byla přímo pupeční šňůrou spojena s ODS.

Těmito dvěma kroky Rada ČT - (Protesty předsedy Poslanecké sněmovny pana Václava Klause.)

Mohu dokončit svůj projev?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jistě, pane kolego, nicméně vás mohu jen požádat, abyste zvážil některá slova, která jsou ve vystoupení obsažena.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Budu pokračovat. Těmito dvěma kroky Rada ČT fakticky zaštítila adventní puč ODS v České televizi. Těmito dvěma kroky Rada České televize vážně ohrozila nezávislost a veřejnoprávní charakter ČT. (Hluk v sále.) Těmito dvěma kroky se Rada ČT stala faktickým spolupachatelem útoků na jeden z pilířů každé demokratické společnosti.

3. Se špatně skrývaným nezájmem se Rada ČT postavila k otevřenému obnovení tvrdé cenzury a normalizace v ČT ze strany jí navoleného vedení. Celých 17 dní Rada ČT tuto cenzuru a normalizaci tolerovala. Bohužel za vydatného povzbuzování mnohých z vás, kolegové z ODS.

Zde si nemohu odpustit parafrázi na známý výrok o tunelářích. Ten, kdo obhajuje cenzurní zásahy, stává se objektivně sám cenzorem, ten, kdo obhajuje normalizaci, stává se objektivně sám normalizátorem.

4. Rada připustila 24hodinové přerušení vysílání ČT panem Hodačem na obou programech, aniž by z toho vyvodila jakékoli faktické důsledky. Událost, která nemá v dějinách ČT obdoby.

5. Rada ČT ostentativně ignorovala nejen názory statisíců občanů, kteří podepisovali petice či manifestovali na náměstích českých měst, ale dala též najevo pohrdání jak Senátem, tak i Poslaneckou sněmovnou. Ti všichni ji vyzývali k činům, leč žádných se nedočkali.

To všechno jsou důvody, které vrchovatě stačí, abychom tuto radu, přesněji její torzo, odvolali, a to co nejdříve, to je ještě dnes. Již nikdy nesmíme připustit volbu ČT podle politického klíče, již nikdy nesmíme připustit, aby v Radě ČT zasedaly osoby, které nepožívají obecného respektu a vážnosti, osoby, které jsou karikaturou nezávislosti.

Proto podpořím nový zákon o ČT, který bude obsahovat

1. navrhování členů rady různými společenskými organizacemi, tvůrčími svazy, nikoli Poslaneckou sněmovnou,

2. rotaci členů rady po dvou letech po vzoru Senátu a

3. volbu Rady ČT nejen Poslaneckou sněmovnou, ale i Senátem, případně někým dalším, např. prezidentem republiky.

Dámy a pánové, schválením nového zákona o ČT však naše práce nesmí skončit. Odpolitizováním Rady ČT učiníme pouze první krok. Je třeba se neprodleně začít věnovat zákonům, které zajistí odpolitizování a posílení nezávislosti i dalších tzv. mediálních rad.

Mám na mysli zejména Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jejíž složení, činy a prezentace jsou další skrytou tikající bombou hrozící výbuchem. Vždyť přece i komerční televize či rádia musejí striktně dodržovat podmínky svých licencí. Vždyť přece i tyto televize či rádia musejí ve svých zpravodajských relacích či relacích, které se postupem času a plíživou cestou zpravodajskými staly, poskytovat objektivní a vyvážené zpravodajství. Myslím, že zejména v posledních několika málo týdnech by tato rada našla mnoho podnětů, kterými by se mohla a měla zabývat.

Leč nezabývá, a není divu. Cožpak lze od takových členů rady, jako je neúspěšný kandidát do Senátu za ODS, očekávat nestranný, objektivní a vyvážený pohled? Obrázek nechť si udělá každý sám.

Není systémové ani logické, aby jedna rada byla odpolitizována a další ne. Proto je třeba začít urychleně připravovat novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, případně dalších zákonů, které zakotví, aby tyto rady byly navoleny dle stejného režimu.

Dámy a pánové, věřím ve zdravý rozum této sněmovny, věřím, na rozdíl od nejmenované paní radní České televize, že přiznat chybu a napravit ji není nic ponižujícího. Proto ji napravme. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus, poté místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, já sám nebudu komentovat toto vystoupení pana poslance Svobody, které některým z nás, kteří jsme již veterány, připomnělo dobu, kdy na stejném místě jako tento poslanec sedávali Sládkovi republikáni. Toto jeho vystoupení se v ničem nelišilo od Sládkových republikánů.

Ale já od něho nic nechci. Já chci něco od někoho jiného. Já, a teď hovořím jako předseda Občanské demokratické strany, vyzývám předsedu Unie svobody pana poslance Kühnla, aby se od vystoupení svého poslance teď veřejně distancoval. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dále se přihlásil pan poslanec Cyril Svoboda. Pane poslanče, promiňte, ještě před vámi se hlásil pan poslance František Pejřil, já jsem ho přes stojící kolegy neviděl. Žádám vás, abyste zaujali svá místa.

Hlásí se pan předseda klubu Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já sice většinou nereaguji na takovéto přímé výzvy, ale tentokrát to bylo předneseno tak dramaticky, že zareaguji.

Domnívám se, že tady platí, že poslanec myslí svou vlastní hlavou, hovoří svými vlastními ústy a odpovídá za svoje vlastní slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP