(17.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já nechci situaci v České televizi ani zlehčovat, ani jí dávat větší váhu, než má. Dovolte mi se podívat, jak byl v této kauze respektován člověk jako jedinec, jak byly a jsou respektovány jeho práva a názory.

Proviněním pana Hodače bylo, že byl radou jmenován generálním ředitelem. V této vteřině byla na něj zahájena štvanice, jaká nemá v parlamentní demokracii obdoby. Toto jednoznačně nespravedlivé veřejné ostouzení člověka, špinění a urážky musí v každém normálním, klidně uvažujícím člověku vzbudit odpor. Vždyť přece všichni víme, že panu Hodačovi nebyla dána žádná šance. U muže to však nekončí. Stejný hon, stejně špinavý, stejně urážlivý je veden na paní Bobošíkovou, na paní Dědečkovou, na paní Zimovou a další. To vše za asistence a podpory některých politiků čtyřkoalice, tzv. spravedlivě dopálených vzbouřenců a s požehnáním hlavy státu.

Antoine de Saint-Exupéry řekl: Když člověk ponižuje, pak jen proto, že sám je nízký. Je špatné, když jeden člověk drtí stádo. Ale to největší zotročení je jinde - když stádo drtí člověka.

V dnešním tisku vyšla zpráva, že redaktoři České televize poslali do týmu ředitelky zpravodajství paní Jany Bobošíkové zvěda, člověka , který dva dny skrytou kamerou natáčel činnost tohoto týmu. Nechám na uvážení každého jednoho občana této země, jak se na tuto záležitost dívá, jaký má názor. Mně to připadá podpásové a neetické.

V demokracii přece nelze hledat cestu mimo zákonná pravidla. Nelze zpochybňovat demokratické mechanismy. Jako člen této sněmovny pořád ještě věřím, že politiku lze dělat s čistým štítem. Myslím si, že naši cestu do Evropy nezkomplikuje spor o Českou televizi, ale může ji zkomplikovat nerespektování platných zákonů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Cyril Svoboda, po něm pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přece tady jde o odpovědnost Poslanecké sněmovny. Vůči Poslanecké sněmovně nese odpovědnost Rada České televize. Rada České televize jmenuje a odvolává ředitele České televize. A to, co vidíme, jsou dva objektivní výsledky.

Za prvé - televize neplní pod vedením pana Hodače nebo - abychom mluvili trochu v minulém čase - neplnila pod vedením pana Hodače své povinnosti vyplývající ze zákona. To je objektivní výsledek a náš zákon není založen na principu zavinění, ale vždycky nese odpovědnost ten, který podnik - a to v tomto případě Českou televizi - řídí. A to je naše odpovědnost.

Podle mého názoru - rada se jasně prokázala jako rada, která není způsobilá plnit funkce, které ze zákona má. Je to tedy rada nekvalifikovaná. Po mém soudu - říkám svůj soud - také zpolitizovaná. A to je důvod, pro který je potřeba radu zvolit znovu. A tím nastane nový stav, nový stav odpovědnosti. Podle mého názoru se naše sněmovna nemá zabývat vztahy uvnitř televize, protože to jsou pracovněprávní vztahy. Naším cílem přece je věc stabilizovat, nechat jmenovat nového generálního ředitele, který uvede všechno do normálního stavu, aby Česká televize plnila to, co plnit má.

Já si myslím, že všechny ty argumenty, které jdou za hranice tohoto vztahu, jsou za kompetencí Poslanecké sněmovny, protože Poslanecká sněmovna nemá řešit pracovněprávní vztahy v České televizi, ale má se zabývat vztahem rada - ředitel, rada - ředitel - Poslanecká sněmovna. To je naše odpovědnost a podle mě to torzo rady, které máme, je potřeba odvolat a navolit novou radu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ivan Langer, připraví se pan poslanec Štrait. Ještě technická - pan poslanec Matulka a paní poslankyně Páralová.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem chtěl jenom krátce zareagovat na předchozího řečníka. Je to stejná logika, ta jeho, jako kdybychom říkali, že je odpovědností pana bývalého prezidenta Beneše, že Československá republika byla ta, která neplnila v době protektorátu své poslání, když byla okupována. Já se domnívám, že s tou Českou televizí je to podobné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mně je jenom trochu úzko, když srovnávám projev pana poslance Cyrila Svobody teď před chvílí a projev, který pronesl před Silvestrem na Kavčích horách na demonstraci, na které jsem se byla podívat.

Pan Cyril Svoboda tam řekl, že není možné zákonným způsobem odvolat Radu České televize a pana Hodače, že je potřeba pokračovat v demonstracích a v občanské neposlušnosti, že to je jediná šance, jak toho docílit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Reagovat samozřejmě bude pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Kdysi mi říkala paní poslankyně Páralová, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, že si můj projev zapsala. Mě to potěšilo, protože to nikdo nedělá, a potěšilo mě, že si paní kolegyně Páralová zapisuje moje projevy. Jak se ukazuje, tak si nezapisuje.

To, co jste vy řekla, to jsem já neřekl. Když by bylo potřeba citovat to, co jsem řekl - mluvil jsem o stavu legitimity, legality jakožto obecného principu. Nikdy jsem neřekl, že nelze zákonným způsobem odvolat ani radu, ani generálního ředitele. Bohužel, musím hledat někoho jiného, kdo si bude zapisovat mé projevy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Řádně přihlášený je pan místopředseda Langer, poté je řádně přihlášený pan poslanec Štrait.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já asi zklamu ty, kteří očekávají, že budu stejně plamenně hovořit jako pan poslanec Svoboda z Unie svobody. O tom, že pan kolega Cyril Svoboda je známý svou názorovou pevností, o tom, že vždy stojí za jedním názorem bez ohledu na to, jak plyne čas, o tom si myslí své každý z nás. Těch účelových interpretací ve vystoupení z úst pana poslance Cyrila Svobody jsme tady zaslechli celou řadu. A to, že teď říkal něco jiného, než říkal někde jinde v jiném čase, mě osobně - a myslím, že ani nikoho jiného - by nemělo příliš překvapit.

To, co zde předvedl pan kolega Svoboda jiný, tentokrát z Unie svobody, bylo dobré, že jsme slyšeli my všichni, především viděli a slyšeli diváci České televize a občané České republiky. Já bych rád jenom připomenul, aby bylo jasno, kdo hovořil, jaká je názorová pevnost, neochvějnost pana poslance Svobody z Unie svobody. Ono bylo dobré připomenout si, jakou pupeční šňůrou byl on napojen, jakou krev nasával v letech 1992 - 1997, kdy byl členem Občanské demokratické strany, kdy byl dokonce předsedou místního sdružení zde v Praze, a jaký názorový obrat a jaký veletoč předvedl poté v r. 1997 a jak teď se bije proti svým bývalým kolegům v jiném dresu a jaké fauly vůči nim používá. Znovu říkám, bylo dobře, že jsme to slyšeli, že bude jasné, kdo jaké praktiky v této hře aplikuje.

Já bych si dovolil vám odcitovat § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. Paragraf zní: Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP