(17.50 hodin)

(pokračuje Štrait)

V každém případě děkuji pracovníkům televize, že obohatili československou, resp. českou teorii stávkového hnutí, která sice připomíná polské okupační stávky na jedné straně, ale také protesty formou pasivní rezistence, jak to bývalo u nás za protektorátu. Stávky podobného typu se uplatňují dnes v Japonsku nebo v Jižní Koreji, kde stávkující pracují, ale dají si na hlavu čelenku, že jsou ve stávce.

Jedna věc mě na celé stávce mrzí. Odboroví předáci a předáci Českomoravské komory odborových svazů dokázali stávkujícím docela slušně poradit, jak aplikovat do stávkových požadavků Listinu základních práv a svobod a extenzivní výklad mezinárodních smluv o stávkách za každých okolností, ale nevzpomněli na tu praxi zhruba před rokem nebo před několika lety, kdy jsme na tom místě řešili spor o SONP Kladno, v severních Čechách, kde hutníkům a horníkům atd. teklo do bot.

Jednu chvíli jsem měl dojem, když předseda odborové komory a senátor Falbr je tak se stávkujícími televizními pracovníky dojat, že se nechá přítomných duchovním pastýřem pokřtít.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Beneš, připraví se pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. Já mám pocit, že už jsme ztratili poslední zbytky soudnosti. Já rozumím tomu, že někdo chce odvolat Radu České televize. Rozumím tomu, ale ať to rovnou řekne. Ať se tady neboxujeme o to, do jaké míry plní nebo neplní své poslání, ať prostě řekne, jaký je jeho záměr. Celá tato kauza začala totiž něčím úplně jiným, ta začala svobodou slova. Já bych byl hrozně rád, aby si všichni vzpomenuli na vystoupení dvou poslanců, kteří shodou okolností toto jméno nesou. Já bych byl hrozně rád, abychom si uvědomili, že svoboda slova šla stranou, že demagogie je používána více, než je zdrávo.

Vážené dámy, vážení pánové, je-li pravda to, co tady řekl pan poslanec Svoboda, že rada se podrobila tlaku jednoho muže - a já vím, kterého měl na mysli - tak já bych byl ten první, který by navrhl, aby výkonná rada ODS se tím zabývala. Já prosím... (Smích v sále.) Já prosím vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Svobodu, aby má-li doklady o svém tvrzení, tak aby je doložil. Nemá-li je, pak normálně konstatuji, diplomatickým slovem, že pan poslanec Svoboda se mýlí. Říkám to o příjmení, o poslancích tohoto příjmení, omlouvám se poslanci Svobodovi třetímu, který v této věci nevystupoval.

Vážené dámy, vážení pánové, co se stane, přijmeme-li toto usnesení? Dobře. Hurá, bude odvolána rada. Ti, kteří neumožnili ničemu průchod, budou mít radost. Já jen upozorňuji, že to znamená, protože já očekávám, že bude schválena nějaká podoba zákona dneska - troufám si říci, že v několika hodinách, doufám, že ne v desítkách hodin. Ta novela zákona popisuje velmi zdlouhavý proces volby členů rady. Jenom upozorňuji, že bude-li odvolána rada, tak bude zřejmě odvolána ještě před vstoupením nového zákona v platnost - to rozhodně - a že tedy předseda volební komise vyhlásí lhůty pro podávání návrhů na volbu členů rady. Já bych rozuměl, kdyby zde dneska někdo vystoupil a navrhl dovolbu členů rady. To bych chápal. Tomu bych rozuměl a koneckonců bych byl i rád, abych se od těch lidí, kteří se tak zastávají svobody slova, dozvěděl, kteří že budou ti, kteří je budou reprezentovat v oné radě. Dneska se tomu jakoby vyhýbají.

Já nesouhlasím s tím, co tady zaznělo, že ODS se zastává slepě rady. Ne, já myslím, že své výhrady jsme také sdělili, ale já myslím, že je třeba, abychom se podívali, co způsobíme odvoláním rady. Jednoduše konstatuji, že chaos.

Paní poslankyně Kupčová mi vaším prostřednictvím, pane předsedající, vzkazuje, že nic. Já si právě nemyslím, že to bude nic. Já si myslím, že to bude hodně velký chaos.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych, abychom se zamysleli nad tím, jestli když už, tak nemáme nyní přerušit rozpravu, protože podoba zákona, který bude přijat, bude mít přeci zásadní vliv na to, co se bude dělat dál. Bude přece mít zásadní vliv na to, jak dlouho bude trvat bezvládí, resp. nepůsobnost Rady České televizi v České televizi.

Vážené dámy, vážení pánové, když jsem hovořil ráno a podával konkrétní pozměňovací návrh, tak jsem měl pocit, že je jasno, neboť pan ministr Dostál v Radiožurnálu hovořil o tom, že poslanci ODS si dovolili dávat návrhy v kulturním výboru, které měly šanci na přijetí, tudíž jsem si myslel, že pan ministr Dostál již ví, jak podoba zákona bude vypadat. Já v tuto chvíli tuto jistotu již zdaleka nemám, a proto prosím, aby se ti, kterým ještě zbyl zbytek selského rozumu, zamysleli nad tím, jestli náhodou není v tuto chvíli raději nepřerušit, nedořešit problém týkající se zákona, a se znalostí podoby nového zákona teprve nechat projevovat vášním. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jičínský, připraví se pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci tady zacházet do příliš složité procedurální diskuse, já chci doufat, že se tu vytvoří dostatečná společná vůle, abychom v návrhu zákona - když ne nic jiného - přijali alespoň přechodná usnesení, která umožní řešit tu situaci, o které teď hovořil kolega Beneš. Takže to je jedna věc.

Druhá věc je ta, že si myslím, že skutečně nám nezbývá, než abychom odvolali radu nebo ty zbylé její členy. Já jsem minule konstatoval, že jsem přesvědčen, že rada byla zvolena řádně, ve shodě se zákonem, a že jsme zvolili špatnou radu. To se prostě stává. Někdy přijmeme dobrá rozhodnutí, jak pokud jde o zákony, pozměňovací návrhy, někdy přijmeme špatná rozhodnutí. Já myslím, že jsme zvolili špatnou radu. Musíme se s tímto problémem vypořádat, a pokud je k tomu třeba, abychom konstatovali, že opakovaně, tedy podruhé, že Česká televize neplní své poslání podle zákona, tak to musíme udělat. V této věci vůbec nepovažuji za potřebné diskutovat, jestli dneska to vysílání bylo v souladu s jejím zákonným posláním, nebo převčírem ne - prostě tyto věci jsou nepodstatné.

Já jsem řekl a jsem o tom přesvědčen, že ani dřívější česká veřejnoprávní televize - z jiných důvodů možná, než si to myslí někteří z vás - své veřejnoprávní poslání neplnila, že nerespektovala pluralitu názorů atd. O tom jsem mluvil minule, to teď rozvádět nechci. Samozřejmě musím také, chci-li být alespoň minimálně spravedlivý, tak musím uznat, jakkoliv jsem neměl žádný důvod podporovat nového generálního ředitele, že skutečně nedostal ani vteřinu času, aby plnil svou roli, aby zabezpečil fungování veřejnoprávní televize. Jiná věc jsou jeho personální rozhodnutí, zastavení vysílání - to nepovažuji za správné a toto je třeba tady také říci. A samozřejmě nepovažuji za v souladu s veřejnoprávním vysíláním, jestliže zpravodajství vyzývá občany k účasti na manifestaci. To také není v souladu s obsahem stávajícího ani nového znění zákona o ČT, které doufám přijmeme. Jde mi jenom o to, abychom zachovali jistou míru rozumu a jistou míru objektivity při posuzování těchto věcí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ransdorf, připraví se pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: V rozpravě, která se tady odehrává vlastně už podruhé, tak byli někteří poslanci, kteří se zaštiťovali, oháněli se autentickými pravicovými hodnotami. Mně celé to dění připomíná spíš něco jiného, a to strategii tzv. kulturní revoluce, která se odehrávala v 60. letech v Číně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP