(18.50 hodin)

(pokračuje Mlynář)

Kdyby bylo pravdou to, co pan Zahradil tady naznačuje, musím říci, že bych byl velmi mocným člověkem. Znamenalo by to, že pan Hodač a paní Bobošíková jsou agenty-krtky čtyřkoalice, které čtyřkoalice vyslala do České televize, velmi zdařile řídila, aby vyvolali tuto krizi v zemi. Je-li tomu tak, přátelé, mějte se tedy před čtyřkoalicí na pozoru.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nepřerušil jsem pana kolegu Mlynáře, nicméně prosím všechny kolegy a kolegyně, aby respektovali rámec daný jednacím řádem, který upravuje faktickou poznámku. Rozsah tohoto vystoupení přesáhl její rozměr.

Pane předsedo (Filipe), omlouvám se, s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Zahradil, poté vy.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím ocenil skutečně vynikající, ba chce se mi říci fenomenální paměť pana poslance Mlynáře, který si přesně pamatuje, kdy a v jakém rozsahu hovořil s pro něj tak bezvýznamnou postavou, kterou vůbec nezná, jakou je pan Bobošík. Je to skutečně obdivuhodné, že byl schopen vybavit si, kdy, kde, za jakých podmínek a jak dlouho s tímto pro něj zcela nezajímavým člověkem hovořil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Filip se ještě načeká. Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych vzkázal kolegovi Zahradilovi, že je to mnohem horší. Pane kolego, já si dělám poznámky a dělám si je o všem od doby, kdy jsem nastoupil do politiky. Někteří tomu říkají, že si píší deník. Až ho vydám, je tam i o vás. (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to bylo veskrze pozitivní poselství vůči panu poslanci Zahradilovi. Těšíme se na vydání deníku.

Pane kolego Filipe, mám pocit, že bychom měli zvážit novelizaci jednacího řádu, která by neměla umožňovat faktickými poznámkami reagovat na faktické poznámky. Myslím, že by to bylo velmi efektivní.

V tuto chvíli pan poslanec Severa, prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, nebudu reagovat na mého předřečníka, budu reagovat na vás. Je to vaše specialita, při řízení schůze komentujete. Máte řídit schůzi. Prosím vás, abyste řídil schůzi. Myslím si, že pokud chcete vystoupit, přihlaste se. Je to vaše specialita a myslím, že nejsem sám, komu to vadí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, z výzev k mému odstoupení z vašich úst jsem usoudil, že láskou ke mně skutečně plynete.

Pan poslanec Filip. (K řečništi přistupuje poslanec Ransdorf.) Pane poslanče, člen vašeho poslaneckého klubu si žádá vystoupit s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Jen krátce k těm poznámkám. Lidé se dělí na tři kategorie. Jedni dostávají peníze za to, že píší memoáry. Jedni za to, že je nenapíší. A třetí je nedostanou, ani když je napíší nebo nenapíší. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, své vystoupení, kde jsem nechtěl použít právo přednosti, jsem musel přerušit, protože tady nebyla vláda a měl jsem v závěru svého vystoupení řádného otázku na vládu. Proto jsem tak trval na plnění zákona o jednacím řádu.

Závěr mého vystoupení totiž je o manipulaci. Mluvilo se tady o ní minulý týden, mluvilo se tady o ní dnes dopoledne i odpoledne. Položím jinou otázku: Nejsou manipulováni redaktoři České televize, kteří byli ve stávce, kteří protestovali proti legálnímu vedení? Pochopili, že bojují za svoji věc, nebo za cizí věc? Dávám jenom takovou řečnickou otázku a vysvětlím vám proč.

Evropská unie vydala směrnici požadující od všech členských zemí přijetí odpovídajících standardů, které už za dva roky by měly působit i u nás. Jde o to, že se budou mezinárodně koordinovat a rozdělovat kmitočty, a k tomu datu by měla být připravena i Česká republika. Před časem proběhl tendr na šíření digitálního signálu České televize. Zúčastnil se ho i zdejší držitel licence na digitální vysílání, jako např. České radiokomunikace nebo Český Telecom apod.

Mám tedy otázku, jestli je pravda, že bývalý ředitel České televize pan Chmelíček nechal vypracovat a připravil k podpisu smlouvu s Telecomem nebo s Českými radiokomunikacemi na šíření tohoto digitálního vysílání, a jestli je tato zakázka důvodem toho skutečného ekonomického sporu.

Získat právo šířit digitální systém u veřejnoprávní televize bude totiž v digitálním věku něco, jako kdyby někdo z nás poslanců vyhrál ve sportce jackpot v pořádně vysoké výši. Digitální televize s teoretickou možností stovek nových kanálů přinese explozi soukromých televizních stanic. Příjmy z reklam se tak rozdrobí a dramaticky poklesnou. Trvalé finanční zabezpečení bude tedy skýtat jenom veřejnoprávní televize.

A moje druhá otázka - první byla, jestli tedy existovala taková smlouva, jestli o ní vláda České republiky ví - zní tak, jestli tento tendr řádně proběhl, jestli existuje nějaký tlak, aby výsledek tohoto výběrového řízení byl zrušen, a jestli náhodou takovým tlakem není právě to, s kým měla uzavřít Česká televize smlouvu o šíření svého signálu digitálním přenosem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý. Připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, své minulé vystoupení minulý týden jsem nazval "kdo, s kým, o čem, pro koho", a pokud si na něj vzpomínáte, jeho hlavním sdělením bylo, že čtyřkoalice vyjádřila nespokojenost s postupem Rady pro Českou televizi tři hodiny předtím, než tato rada oznámila výsledek svého jednání. Jinými slovy - buď čtyřkoalice jako jediná ze všech politických stran znala výsledek jednání Rady pro Českou televizi, a z toho vyvozuji, že je s ní nejenom spojená, ale identická, nebo ho neznala, a pak jsou to jasnovidci, kterým šlo o něco jiného než o pana ředitele Hodače.

Dnes bych si dovolil k tomuto faktu doplnit další fakta a toto dnešní vystoupení bych si dovolil nazvat "pro pořádek" a v rámci něho bych vám odrecitoval několik kapitol.

Pro pořádek. Za prvé. Zamyslel jsem se nad tím, jak je možné, že zákon, který v této zemi platí několik let, byl opakovaně novelizován, byl zčistajasna 20. prosince roku 2000 shledán jako katastrofální. Proč v legislativní nouzi je narychlo novelizován, když předtím byl dvakrát novelizován za účasti poslanců KDU-ČSL, nyní Unie svobody, tehdy členů Občanské demokratické strany a plně ho v letech 1994 a 1995 podporovali.

Držím v ruce výsledky hlasování a mohu těmto konkrétním poslancům osvěžit paměť a vyjmenovat je. Byli to zejména kolega Kasal, kolega Výborný, místopředsedkyně Unie svobody paní Marvanová, tehdy představitelka ODS, byl to pan kolega Pešek, Honajzer, Kozel, Lobkowicz, Kolář, Vlach - nebudu vyjmenovávat všechny jejich funkce v Unii svobody.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, pro pořádek se vás táži:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP