(19.00 hodin)

(pokračuje Tlustý)

V roce 1994 a v roce 1995 vám tehdy schválené znění zákona o České televizi připadalo přijatelné jenom proto, že jste byli ve vládní koalici, nebo k tomu byly ještě nějaké jiné důvody? A vaše dnešní výhrady vůči tomuto zákonu se odvíjejí od něčeho jiného než od toho, že nejste ve vládní koalici?

Dovolím si vyslovit hypotézu, že mnoho dalších důvodů k tomu asi nemáte.

Pro pořádek jsem se podíval i na hlasování minulý týden. Zejména jsem to porovnal s tím, co píší naše média. A pro pořádek musím konstatovat, že naše média v mnoha případech falšují minulost i v případě minulého pátku. V jednom vlivném deníku jsem se totiž dočetl, že čtyřkoalice nalezla vyvážené řešení, když vyzvala pana ředitele Hodače k odstoupení a zároveň podpořila konstatování, že generální ředitel byl jmenován v souladu se zákonem o České televizi.

Nuže, podívejme se na toto hlasování. Čtyřkoalice toto usnesení nepodpořila. Z 20 přítomných poslanců KDU ČSL pro toto konstatování, že byl respektován zákon, hlasovali dva. Z 18 přítomných členů Unie svobody nehlasoval žádný. Unie svobody žádné vyvážené stanovisko nepodpořila, přesto to vlivné deníky o České televizi píší. Pro pořádek se táži, proč lžou ty deníky.

Pro pořádek bych si také dovolil zeptat se, jak je možné, že demokraticky zvolení poslanci za Unii svobody hlasovali proti textu usnesení minulý pátek, který zněl: Poslanecká sněmovna žádá Radu České televize - všimněte si, že i Radu České televize - vedení České televize a její zaměstnance k dodržování zákona o České televizi. Toto usnesení se obracelo na všechny strany tohoto sporu a žádalo jediné - všichni, kdo se účastníte v tomto sporu, respektujte zákon. S velkým údivem zjišťuji, že z přítomných 20 poslanců KDU-ČSL pro něj hlasoval jeden. Z přítomných 18 poslanců Unie svobody rovněž jeden.

Stejně tak jsem se dočetl v jiném sdělovacím prostředku, že čtyřkoalice podpořila provedení vyšetřovacího auditu, a to od r. 1992 až do současnosti atd., jak zní příslušné usnesení. Dovolte mi konstatovat, že pro toto usnesení z KDU-ČSL nehlasoval nikdo a z Unie svobody rovněž nikdo.

Myslím si, že to docela dokumentuje to, o co tady opravdu jde. Zda jde o demokracii, zda jde o právo, zda jde o pořádek. A tak se pro pořádek podívejme dál, a sice na úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze. Ještě musím odcitovat upozornění, že je to ze sítě internet a že to nemusí být stoprocentně přesné. Kdyby snad nebylo, omlouvám se. V tomto výpisu se dozvíme, že existuje obchodní společnost se základním jměním 277 mil. Kč, ve které do 27. 1. 1999 byl předsedou představenstva Ivo Mathé. V této funkci ho k témuž datu vystřídal Jakub Puchalský. Stejně tak se dozvíme, že členem ve statutárním orgánu, tzn. v představenstvu této soukromé společnosti, byl Mgr. Dušan Chmelíček a vystřídal ho v této funkci ke dni 1. ledna pan Ing. Ladislav Paluska. Považuji za systematické, že právě pan Ladislav Paluska je nyní projednáván, jak jsem zaregistroval, jako hlavní kandidát pro dočasné řízení České televize.

Pro pořádek bych si dovolil zeptat se, kde budou dotyční hledat kandidáty do vedení České televize, když v představenstvu dotyčné společnosti už zbývají jenom dva lidé.

Pro pořádek si dovolím také uvést, že považuji za pokrytecké a nemorální, když tady u toho stolku před několika desítkami minut jeden z těch, co spoluorganizovali štvanici, vyjadřuje lítost nad svou obětí. To je skutečně nevídané, co všechno je možné.

Znovu opakuji: čtyřkoalice kritizovala postup Rady pro Českou televizi a ředitele Hodače tři hodiny předtím, než byl jmenován. Je velmi pravděpodobné, že by takto uštvala kohokoli jiného.

Teď tady v předsálí se mě ptal jeden člověk: Viděl jste někdy v životě pana Hodače? Odpověděl jsem: Neviděl, neznám ho. A on říkal: Já ho znám. Je to slušný člověk. Jak jste mohli dopustit tohle šikanování, tohle lynčování, tohle bezpráví, které se tady odehrává jenom kvůli politickým ambicím jedné politické strany? Neuměl jsem mu odpovědět.

Vážení kolegové, styďte se, že jste obětovali na oltář svých mocenských zájmů osud tohoto člověka, kterého - obávám se - neznáte, stejně jako ho neznám já.

Nyní bych si dovolil zeptat se tam vlevo nahoře, co bude dál. Hodač odstoupil. Právě teď, i když to tak možná nevypadá, odvoláváte radu a do půlnoci bude nový zákon. Ptám se, na balkoně - skončí stávka? Skončí manifestace na náměstích? Rozumím dobře? Říkáte, že ne? Pak se vás ptám, o čem tady dneska jednáme, jestli o České televizi, nebo o mocenských ambicích čtyřkoalice.

A úplně na závěr a opět pro pořádek: Tahle země nepotřebuje rozeštvávat, potřebuje klid a pořádek. Žádná novela zákona neodstraní sklony k násilí a anarchii. Tomu se musí postavit zbytek společnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní zde mám sérii faktických poznámek. V pořadí - bez titulů - Dostál, Vlach, Mlynář. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já se nebudu plést do politické debaty. Já se domnívám, že se do toho zaplétáme dost, že se ocitáme v akváriu nebo v ponorce, že se za chvíli potopíme. O to ale teď nejde. Rád bych vysvětlil jednu faktickou věc týkající se - pane poslanče Tlustý, oslovuji vás prostřednictvím pana místopředsedy - ČT Invest.

Já věřím, že jste to nevěděl a že ta otázka je položena proto, aby vám byla vysvětlena. Já vám ji teď nevysvětluji jako ministr kultury, ale jako bývalý poslanec a člen mediální komise, ve které - v té staré - seděl i pan poslanec Langer, pokud se nepletu. (Ano) Tehdy jsme přeci žádali radu o vysvětlení. Myslím tím starou radu, radu, kterou vedl pan Jirák. A ta rada nám dala podrobné vysvětlení, které si dodnes pamatuji. ČT Invest byla založena jako společnost, kterou stoprocentně vlastnila Česká televize. Ředitelé tam byli jako její statutární zástupci. Ta společnost byla založena proto, aby mohl být dostaven tzv. "rohlík", to je ona krajní budova, poslední investiční akce České televize.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP