(19.10 hodin)

(pokračuje Dostál)

Byla založena proto, aby peníze koncesionářů nemohly být používány na tuto investici, protože tato investice byla hrazena z jiné činnosti České televize. Oni statutární zástupci, kteří tam byli - já prosím říkám fakta, nekřičte na mě, já nikoho neobhajuji, já prostě říkám fakta, a dovolte už konečně, aby v této sněmovně někdo fakta mohl říkat - jak nám bylo oznámeno radou, nebrali žádné odměny, nebyly za to žádné dividendy. Tuto společnost - ČT Invest - schválila první Rada ČT, kterou vedl tehdy pan Grygar, a tato společnost šla do likvidace v okamžiku, kdy "rohlík" byl dokončen. Tolik k vysvětlení panu poslanci Tlustému.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. V každém případě prosím všechny, kteří se hlásí s faktickou poznámkou, aby respektovali rámec vymezený faktickou poznámkou. Pan kolega Vlach. (Reakce na připomínky ze sálu:) Teď jsou faktické poznámky a ty mají podle mé logiky přednost i před přednostním právem vystoupit. Vlach, Mlynář, Kühnl - bez titulů, bez křestních jmen, potom přednostní právo - pan ministr Špidla, potom pan kolega Kasal. Takto je přesně pořadí.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pokusím se hovořit velmi stručně, protože jsem byl také jmenován. Jsem rád, že na mě kolega Tlustý nezapomněl. On ten demagogický seriál pokračuje. Takže já jsem tady v úvodním slově relativně neutrálně konstatoval, že navrhujeme, jestliže projde bod jedna, konstatovat odvolání rady. Čili ty výpady v tom smyslu: "neskrývejte se za jiné věci" atd. - ne, prosím, přečtěte si ze stena, co jsem říkal. Ano, já se domnívám, že tato rada neplní svou funkci. Důvody řeknu v řádném vystoupení, abych teď nepřekračoval čas.

Média falšují skutečnost - ano, já jsem nehlasoval pro audit za 90 dní, protože si myslím, že audit od roku 1992 do dneška za 90 dní kvalitně udělat nejde. Pro usnesení, které mluvilo o auditu bez těch 90 dní, jsem hlasoval. Kdyby bylo od roku 1992 do konce, bez těch 90 dnů, hlasoval bych také, tak jak jsem to říkal na jednání mediální komise i v dalších veřejných vystoupeních.

Proč jsem hlasoval - uplynulo 65 vteřin - v roce 1994 pro zákon? Já jsem tady, dámy a pánové, minulý pátek konstatoval, že je mi líto, že jsme se jako politické strany a politické kluby začali chovat tak, že je nutno novelizovat zákon, který nepovažuji za tak špatný, protože zapovídá politické ovlivňování, jak ten zákon dosavadní činí a jak docela úspěšně fungoval začátkem 90. let a jak koneckonců funguje pro Český rozhlas i dnes. Ostatní prosím v řádné přihlášce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Mlynář, poté pan kolega Kühnl.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane kolego, já jsem nehlasoval v roce 1991 pro zákon, neb jsem zde nebyl. Ale rozumím, že kolegové pro něj hlasovali, protože to byl zákon připravený pro civilizovanou Poslaneckou sněmovnu. Není naší vinou, že jí již podle mého soudu nejsme. (Projevy protestů.)

Pokud jde o ČT Invest, pan ministr kultury to zde řekl. To, že generální ředitel ČT a finanční ředitel z definice zasedají ve všech statutárních orgánech ČT Investu, by myslím předseda rozpočtového výboru vědět měl.

Na závěr jedna vstřícná poznámka, kterou bych rád řekl proto, abychom trochu uvolnili atmosféru. Já myslím, že by přispělo k uklidnění situace, když přiznám, že čtyřkoalice zde řídí všechno. I pana poslance Tlustého! A to vystoupení před chvílí bylo zdařilým důkazem, že tomu tak je! (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kühnl má slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zdá se, že pokud bychom vyloučili z dramatického projevu kolegy Tlustého všechny informace, které se zakládají na omylu - slovy pana kolegy Beneše - nezbylo by z toho vystoupení příliš mnoho. (Hlasy: To je lež.)

Na zásadním omylu se zakládá také jeho několikanásobné tvrzení o tom, že čtyřkoalice údajně již dávno před zvolením pana generálního ředitele Hodače se postavila proti tomuto zvolení. Já si dovolím ocitovat ono usnesení čtyřkoaliční politické rady pro informaci pana kolegy Tlustého. V tom usnesení z 20. 12. ráno se praví: Rada ČT podle našeho názoru nesplnila hlavní úlohu hájit v České televizi zájmy veřejnosti. Druhá část: Rychlost výběru nového ředitele ČT - v té době ještě probíhajícího řízení - se jeví jako manipulace. To je vše, co tam je o výběru ředitele. A konečně: Čtyřkoalice bude spolupracovat s odbornou veřejností při přípravě nového zákona o České televizi, zejména pokud se týká způsobu volby Rady ČT.

Vážený pane kolego, dopustil jste se mnohonásobného omylu. A chcete-li citovat ČTK, i to tady mám. Ani v ČTK není jedno jediné slovo o panu generálním řediteli Hodačovi, pokud máme v ruce stejný materiál.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Tlustý - faktická poznámka. (Reakce na poznámky ze sálu:) Pane kolego, nepokřikujte na mě. Faktická poznámka, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodajství ČTK 20. 12. ve 12.53 hodin: Čtyřkoalice má výhrady k Radě ČT i způsobu volby ředitele České televize. Praha 20. prosince ČTK. Zástupci čtyřkoalice a sdružení Česká televize - věc veřejná se dnes shodli na tom, že Rada ČT nyní neplní funkci svěřenou zákonem, tedy že nezastupuje zájem veřejnosti. Novinářům to po schůzce řekl místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář. "Za druhé jsme se shodli na tom, že výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele ČT, které probíhá v řádu hodin" - mimochodem tady je důkaz, že právě probíhalo - "je spíše manipulací než výběrovým řízením," informoval Mlynář. Tento postup čtyřkoalice atd.

Myslím, že je to jasné, ano, z tohoto citátu je jasné, že čtyřkoalice napadla Radu ČT za její postup při výběru ředitele ještě předtím, než tento ředitel byl vybrán. (Poznámky v sále.) Ano, předtím, než tento ředitel byl vybrán.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, § 61 zákona o jednacím řádu jasně hovoří, že řečník nesmí být nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího. Já vás tedy žádám, abyste se zdrželi všech hlasitých projevů ve sněmovně, abyste umožnili každému z vystupujících dokončit jeho vystoupení. Jediným oprávněným k odejmutí slova, k napomenutí diskutujícího jsem zde já.

S faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Zahradil. Stále platí, že je v pořadí pan ministr Špidla a pan předseda Kasal.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Já bych velmi rád akceptoval poznámku pana kolegy Mlynáře o tom, že by bylo zapotřebí zklidnit atmosféru, zvolnit atmosféru. Jak vidím při pohledu do čtyřkoaličních lavic, tak si to možná čtyřkoalice uvědomuje, protože pan poslanec Pavel Svoboda, který svým neuvěřitelným sládkovským projevem tuto celou anabázi rozpoutal, byl zatím kamsi uklizen. (Smích.)

Nicméně není možné, aby pan poslanec Mlynář jednou větou volal po zklidnění a zvolnění atmosféry v tomto sále a druhou větou se dopustil tak nehorázné urážky této Poslanecké sněmovny, ve které naznačuje, že zatímco v roce 1991 byl zákon o České televizi přijímán civilizovanou Poslaneckou sněmovnou, zřejmě tato Poslanecká sněmovna již civilizovaná není. Já se domnívám, že toto by si žádný poslanec v této sněmovně neměl dovolit ani naznačit, protože tím mimo jiné naznačuje, že pohrdá všemi svými kolegy kromě sebe. (Potlesk v části sálu. )

***
Přihlásit/registrovat se do ISP