(19.40 hodin)

(pokračuje Dostálová)

Jestli totiž chceme být objektivní a vyvážení, tak bychom tato fakta tady a teď měli znát. Měla by je znát celá společnost.

Skončím s těmito svými dohady a s těmi otázkami. Nevím, budu očekávat a bedlivě sledovat Českou televizi, budu se těšit na nové objektivní investigativní reportáže těchto pánů a dam. Teď bych vám ráda řekla už jen pár vět. Já bych tu, vážení kolegové, ráda ocitovala pár vět z dopisu, který mi poslal jeden občan, člověk, který celou tuto kauzu sleduje. Přiznám se, že to není volič ODS, sám mi to ve svém dopise píše, nicméně se ztotožňuji s jeho názorem, on mě poprosil ve svém e-mailu o to, zda by jeho názor tady mohl zaznít, a protože se s ním ztotožňuji, tak tak v tuto chvíli činím: "Má-li být součástí řešení krize kolem ČT obnovení její důvěryhodnosti jakožto respektovaného sdělovacího prostředku veřejné služby, je nemyslitelné, aby v jejím zpravodajském týmu nadále působili ti, kdo k prosazení svých požadavků použili nezákonných prostředků a metod, které jsou v rozporu s principy demokratického právního státu." To si myslím i já, vážení kolegové.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Marek Benda, připraví se pan kolega Chytka.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, byl jsem tady minulý týden oznámen jako jediný nekoncesionář v této budově nebo přinejmenším v tomto sále, jako jediný člověk, který nemá televizi, tím pádem neplatí televizní poplatky, takže jsem vůbec nechtěl vystupovat. Přinutilo mě k tomu vystoupení pana kolegy Pavla Svobody, který zmínil, že jednání rady je pohrdáním Parlamentem, resp. Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Rád bych připomněl historii. My jsme Radu ČT tady v roce 1991 zřizovali proto, aby byla nárazníkovým pásmem mezi televizí, kterou jsme chtěli mít nezávislou, a politiky reprezentovanými Poslaneckou sněmovnou, tehdy ČNR. Aby politická reprezentace nemohla být tím, kdo přímo ovlivňuje výběr ředitele, aby politická reprezentace nemohla být tím, kdo přímo zasahuje do České televize. K tomuto začalo v posledních dnech a týdnech docházet. Nejprve Senát přijme usnesení o tom, že má být odvolán ředitel ČT, poté se k takovému usnesení dobere i tato Poslanecká sněmovna. Myslím, že to je daleko nad rámec toho, co jsme měli konat. Asi bychom se u jiných nezávislých institucí divili, kdyby Senát, resp. Poslanecká sněmovna začaly přijímat usnesení, že reposazba České národní banky má být 2 %, že soud má v případě pana XY rozhodnout tak, že má dostat nejvyšší trest, nebo něco podobného u dalších nezávislých institucí. Tady bohužel došlo k tomu, že tato usnesení byla přijata.

Rada se rozhodla taková usnesení zcela správně ignorovat. Já si sám myslím, že bylo jejich právem, dokonce povinností zvolit nového ředitele, dále hodnotit jeho činnost a zvážit, jestli nemá být odvolán, ale v žádném případě to nesměli dělat na nátlak ani Senátu, ani Poslanecké sněmovny. Jestli je toto dnes uváděno jako důvod, proč mají být dnes odvoláni, tak já naopak říkám, že to, že dokázali vydržet tento politický tlak, zaslouží, abych jim přinejmenším za toto poděkoval a řekl ano, tady jste osvědčili svou nezávislost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan kolega Jalůvka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, my dnes tady probíráme, zda se Rada ČT dopustila nějaké chyby, popř. zda se dopustila několika chyb. Musím se přiznat, že se domnívám, že Rada ČT se jedné chyby skutečně dopustila. Radě ČT totiž bylo zřejmé, že existuje penězovod z České televize směrem ven různým zájmovým skupinám. Rada České televize se proto rozhodla uzavřít tento penězovod, a proto zcela v souladu se zákonem odvolala bývalého ředitele České televize a jmenovala ředitele nového. A nyní se dostáváme k oné chybě. Rada ČT se domnívala, že zavře kohoutek onoho penězovodu a ono to projde bez povšimnutí. Vážené dámy a pánové, bez povšimnutí to tedy skutečně neprošlo. Jestliže jsme si takto pojmenovali chybu Rady ČT, můžeme hlasovat pro anebo proti odvolání toto rady. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak řekl zpravodaj a předkladatel dnešního návrhu usnesení, rada a Česká televize neplní své poslání. Jediný důvod uvedený předkladatelem je, že Rada ČT označila usnesení sněmovny, to je úkol odvolat generálního ředitele, za nepřípustný politický nátlak. Já bych chtěl úvodem konstatovat, že schválením navrženého usnesení, tak jak bylo navrženo předkladatelem, bude pro mě prohlášení rady naplněno.

Nyní dovolte, abych i já vyjádřil krátce svůj názor na to, proč dnes projednáváme ve stavu legislativní nouze novelu zákona o České televizi. Mimochodem skutečnost, že jde o stav legislativní nouze, mě poněkud irituje, protože se domnívám, že tento institut by měl být využíván za jiných situací, než je tato uměle vyvolaná hysterie ohledně zákona, který je ostatně bez větších protestů součástí našeho právního řádu již devět let. Podotýkám, že to jsou členové poslaneckého klubu ODS, kteří před více než dvěma lety poprvé a následně několikrát navrhovali úkol pro vládu připravit novelu zákona. Dnešní horliví zastánci účelového nouzového projednání zákona tzv. na míru byli vždy proti.

Přestože nejsem mediální odborník, v posledních dnech a týdnech jsem chtě nechtě získal názor na problematiku a konstatuji, že tzv. krize v České televizi má dva aspekty. První z nich vidím ve skutečnosti, že ČT jako instituce se dosud nevyrovnala se svým postavením nezávislého, ekonomicky samostatného média, které je tu od toho, aby sloužilo veřejnosti. Namísto toho vidím instituci s neprůhledným hospodařením, instituci svázanou osobně finančními vazbami, instituci podporující nárůst zaměstnanosti, i když svérázným způsobem, instituci s deficitním rozpočtem. Pak není divu, že odvolání slabého ředitele a jmenování někoho z prostředí tzv. mimo hru způsobí vzpouru a pod praporem revoluce se začne bojovat za svobodu slova. A jak? Porušováním svobody slova a nevkusnou propagandou "kdo není s námi, je proti nám". Jen pro ilustraci. Pořad Noc s Andělem, ČT 2 - stávka, 6. 1., 22.45. Svůj názor na situaci v České televizi chtěl vyjádřit přizvaný redaktor nebo komentátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, tuším z Anglie. Jakmile v reakci na dalšího přizvaného hosta, který minulé zasedání Poslanecké sněmovny přirovnal k poplašeným rybičkám v akváriu, prohlásil: pánové, to první akvárium je na Kavčích horách, byla to jeho poslední slova. Okamžitě bylo změněno téma a host ze Svobodné Evropy do konce pořadu již nepromluvil.

Zajímavý byl také postup vzbouřené televize při přerušení přímého přenosu z minulého zasedání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP