(20.00 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já si kladu otázku, proč vlastně v tuto chvíli projednáváme bod "Situace v České televizi". Tento bod bude nepochybně ukončen hlasováním o usnesení, jímž sněmovna konstatuje, že Česká televize neplní své poslání podle zákona o České televizi. Ano. Opravdu zřejmě existuje řada důvodů pro přijetí tohoto usnesení, neboť přinejmenším vysílání vzbouřených redaktorů od prvního okamžiku jejich vzpoury opravdu nelze považovat za poskytování objektivních, ověřených, všestranných a vyvážených informací pro svobodné vytváření názorů občanů. Ani dříve, ani dnes.

Česká televize neplní v tuto chvíli své poslání. Pro to já mohu zvednout bez jakéhokoli uzardění ruku. Ještě dnes ale bude přijato nové znění zákona o České televizi a jedna z možných variant říká, že kompetence rady převezmou dočasně politici, a jedna z medializovaných úvah došla dokonce tak daleko, že předpokládala obsazení funkce generálního ředitele ministrem této vlády, tedy opět politikem. Nezlobte se, ale to já považuji za čistou schizofrenii vzhledem k původně tvrzenému důvodu vzpoury, tedy zasahování politiků do dění v České televizi. Ať tak či onak, bude přijat nový zákon, a nominace a možná i volba členů rady bude pravděpodobně výrazně změněna a bude probíhat podle poměrně složité procedury. Než ale k tomu dojde, zkonstatujeme, že Česká televize neplní svou funkci, a naplníme tak podmínku pro odvolání rady. Následně zřejmě k odvolání rady zřejmě dojde a předseda volební komise Poslanecké sněmovny bude muset vyhlásit lhůtu pro nominaci nových členů rady, a to bezesporu podle zákona stávajícího, nyní v tento okamžik platného a kritizovaného, neboť nový zákon nenabude účinnosti dříve než v průběhu příštího týdne.

Já se ptám, proč to vlastně děláme, komu má sloužit chaos, který se někteří snaží zavést. Jisté je, že ani koncesionářům, ani ostatním občanům této země rozhodně ne. Je to věru smutný obraz politického stylu těch politiků, kteří slibují, že přinesou změnu k lepšímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Stanislav Němec, připraví se pan kolega Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, jako několik kolegů přede mnou i já nejsem odborníkem na média, jsem v podstatě jenom televizní divák, až do dnešního jednání jsem se snažil věci posuzovat nezaujatě a pokud možno objektivně, ale po některých vystoupeních, která zde dnes zazněla, si myslím, že je potřeba, aby každý člověk přidal svůj názor do tohoto kotle, když to tak nazvu, protože tady zaznívají věci, které jsou potřeba komentovat a které jsou čistými nepravdami.

Když člověk poslouchá tuto debatu a sleduje celé dění za poslední tři neděle, tak mě osobně částečně mrazí v zádech a částečně z některých věcí je mi smutno. V první řadě z věci, z které je mi smutno, je obrovská moc médií, jejich vliv na národ, na lidi, i inteligentní, kteří se nechají zmanipulovat. Nechci se tím nikoho dotknout, ale je to tak. Média, která mají moc měnit mýty v pravdu, černou v bílou, lež v pravdu, neskutečnost ve skutečnost.

Abych uvedl konkrétní příklady. Tady zazněla i dnes před několika málo minutami řada slov o nekompetentnosti rady. Samozřejmě můžeme mít svoje názory na kompetentnost této rady, na její manažerské postupy a další opatření, ale ironií je, že ti, kteří zahnali tuto radu do kouta, ji dnes kritizují za to, že je v koutě, že se chová jako někdo, kdo je v koutě. Tak to zkrátka je.

Chtěl bych poznamenat i k poznámce pana poslance Mlynáře o tom, že čtyřkoalice snad řídí všechno, jak tady humorně nadnesl. Ne, nikdo si nemyslí, že čtyřkoalice řídí všechno, ale na druhou stranu nevynechá jedinou příležitost vyvolávat různé duchy zákonů či občanských společností a podobných výzev - Děkujeme, odejděte apod. Nikdy nevynechá příležitost si takzvaně přihřát polívčičku při těchto akcích.

Další mýtus, který se vydává za pravdu a o kterém si myslím, že pokud se mu věnuje alespoň půl minuty přemýšlení, tak se ukáže, že skutečně je to mýtus, a sice, že Rada České televize je ovládána ODS, že jmenovala ředitele, jak to tady dnes zaznělo z plamenného vystoupení pana poslance Svobody. Mě by zajímalo, jak může jeden člen z ODS z devíti a další dva nominovaní z devíti, to znamená řekněme tři lidi, přehlasovat zbývajících šest. Chtěl bych říci, že přece všichni víme, že tito tři lidé nebyli zvoleni jenom hlasy ODS. Nemohli být, protože máme 63 hlasů v této sněmovně. Prostě proběhly tady volby dokonce v několika kolech, jestli mě paměť neplete. Nebylo nic jasného, kdo koho zvolí nebo nezvolí. Získali legitimní počet hlasů v této sněmovně, byly to volby tajné, takže nemůžeme dnes říci, kdo dnes hlasoval nebo nehlasoval. Určitě to nebyly jen hlasy nás, poslanců ODS.

Další mýtus o tom, jak ODS ovládla televizi ve smyslu jejího vyslání a náplně jejího vysílání. Já bych to uvedl na krátkém příkladu starém 4 nebo 5 dnů. V neděli 7. ledna probíhal někdy před polednem na ČT 1 pořad Náš venkov, který částečně financuje Ministerstvo zemědělství a ve kterém vystoupil - byl to diskusní, zhruba půlhodinový pořad bez moderátora v jihomoravském sklípku - nad sklenicí vínka pan ministr Fencl, sociální demokracie, pan předseda zemědělského výboru Palas ze sociální demokracie, pan Hlaváček, prezident Agrární komory, samozřejmě kde dříve působil velice aktivně pan ministr Fencl, člen stejné lobby, když to nazveme pravými jmény, pan ing. Veleba, člen rovněž stejné lobby, nota bene všechno zemědělští tzv. podnikatelé z jednoho okresu nebo minimálně z jižního kouta Moravy, a půl hodiny si notovali nad zemědělskou politikou této vlády. Já teď nehodnotím věcně, jestli měli pravdu nebo neměli, ale půl hodiny tam zaznívaly jejich názory, jejich - doslova cituji pana Velebu - slova o liberálních blábolech, které jiní zemědělští odborníci prezentují. Zazněla tam slova o tom, že například známý transformační zákon o zemědělství, který shodil Ústavní soud, že to bylo zpolitizování Ústavního soudu skupinkou pravicových poslanců. Bohužel to zaznělo z úst předsedy zemědělského výboru pana kolegy Palase.

Nechci hodnotit teď věcně tuto debatu, která proběhla, jenom bych měl malou otázku pro všechny, kteří říkají, jak ODS ovládla televizi. Kdy v historii měla ODS takovýto pořad k dispozici? Půlhodinový prostor pro své názory. Odpověď je jednoznačná. Nikdy. Nikdy takový pořad neměla. Stalo se jednou nějakým nedopatřením, že jsme byli v pořadu V pravé poledne, když se řešily nějaké zemědělské problémy, tak jsme byli dva poslanci v tomto pořadu mezi pěti hosty a okamžitě pan kolega Kasal na tiskové konferenci KDU si stěžoval a říkal, že bude psát stížnost Radě České televize atd. Nevím, jak to dopadlo dále. Já to dávám jenom jako příklady o tom, jak skutečně ODS ovládla televizi.

Další mýtus, který zaznívá, je mýtus o objektivitě a profesionalitě původních zpravodajů nebo redaktorů České televize. Já bych se rád objektivity a profesionality dočkal, ale chtěl bych vědět, kde ji mám hledat, jestli ji mám hledat v dojemných zpomalených obrázcích vzbouřenců ve velíně, podmalovaných tlumenou hudbou, jak mávají davu pod Kavčími horami, jak vytahují chemické záchody, chudáci, jak jim je bráněno zlými šerify, kteří mluví ukrajinsky a rusky, jak to zaznívá. Takovéto informace jestli někdo považuje za profesionální vysílání, já nejsem televizní profesionál ani mediální, ale to je neuvěřitelná nehoráznost toto vydávat za profesionální a objektivní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP