(20.20 hodin)

(pokračuje Vojíř)

Tyto požadavky jsou, pokud se nepletu, svoboda slova, obnovení zpravodajského vysílání, odstoupení ředitele, případně jeho odvolání, odvolání Rady ČT a přijetí novely zákona, kde bude zajištěna především apolitičnost této rady a následně apolitičnost volby ředitele ČT.

Tyto požadavky jsou skutečně i mně - a předkládám, že drtivé většině občanů České republiky - známé. Nicméně musím opakovat, že mi opravdu nejsou známy kroky Hodačova vedení, které vyvolaly tak bouřlivou reakci. Já je skutečně neznám.

Jsem ale přesvědčen, že minimálně jeden zákon byl opravdu, ale opravdu porušen. Jedná se o zákon akce a reakce. Ale to nevadí, jelikož tento zákon porušen může být, neboť se jedná pouze o fyzikální zákon.

Snad na základě tohoto a právě proto stávkující trvají na bezvýhradném splnění svých požadavků a burcují občany k demonstracím. Ptám se: má to snad být pokus o naplnění nevyřčeného požadavku, a to na nefunkčnost vlády a sněmovny, a tudíž na nutnost konat další předčasné volby? Snad i právě proto sněmovna zasedá v legislativní nouzi, což je výjimečný stav ohrožující občana a republiku, a projednává již jednou odmítnutý návrh novely tohoto zákona.

Tato novela zákona kromě jiného si klade za cíl definovat veřejnoprávnost. Jsem přesvědčen, že je to totéž jako definovat pravdu. To se totiž skutečně ještě nikomu nepodařilo, nicméně, co není, může být. Přesto za sebe říkám, že jsem připraven rozumnou novelu zákona podpořit, neboť to vnímám jako určitý posun a katalyzátor a cestu k tomu, aby situace byla řešena.

To, co nejsem schopen podpořit a akceptovat, je politizace účelově vytvořeného problému. Vrcholem této politizace je přímý nátlak na legitimně zvoleného ředitele, který to již nevydržel a odstoupil, neboť hrozilo to, že sněmovna by si stejně uzurpovala právo, nebo snad lépe, vytvořila právní rámec a poté by dle práva ředitele Hodače odvolala a jmenovala nového. Ten by byl jistě apolitický, protože toho by podporovala většina této sněmovny.

Jedná se o opravdu složitou situaci a tato situace i nadále trvá. Proto se musím trochu s podivem rozhlédnout a zjistit, že jeden z nejvyšších ústavních činitelů, pan prezident Havel, který na počátku sporu konstatoval, že není naplněn duch zákona, je nyní na ozdravném pobytu na Kanárských ostrovech, a předpokládám, že situaci bedlivě sleduje, a že jakmile sněmovna a Senát schválí novelu zákona, tak on, jakmile mu bude letecky dopravena, ji podepíše.

Dámy a pánové, jak jsem uvedl, mám pocit, že se považuji za pragmatického člověka. Proto chci konstatovat, že rozumnou novelu zákona podpořím, ale jakékoliv další frašky se nehodlám účastnit.

Doufám, že občané budou mít možnost získat někdy veškeré informace o této kauze a učinit si vlastní názor, bez osvícených komentářů našich nezávislých objektivních zpravodajů. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se domnívám, že občané mají opravdu možnost si udělat vlastní názor, když sledují přenos z této sněmovny. (Hluk v sále.)

Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych trochu osvěžil paměť této Poslanecké sněmovny.

Desátého března loňského roku byla po obsáhlé diskusi odvolána tehdejší Rada ČT. V rozpravě tehdy zazněly mimo jiné i tyto výhrady vůči ČT: uvedení 30 případů majora Zemana, hospodaření ČT s majetkem, neochota Rady ČT komunikovat se stálou komisí Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a nejasný a netransparentní postup při volbě generálního ředitele, tedy Dušana Chmelíčka.

V březnu 2000 zde kolegyně Dostálová z ODS řekla: "Špatný zákon o ČT rada neporušuje. Tento zákon jí umožňuje vykonávat její činnost tak, že zhusta bývá terčem kritiky nejen poslanců, ale především odborné veřejnosti. Rada má pravomoci, ale není nucena k žádné konkrétní odpovědnosti. Pokud bych chtěla použít silné názorné nadsázky, mohla bych říci, že pokud rada generálním ředitelem zvolí například medvídka Pú a my se jí dovolíme zeptat, zda vládne řídicími a manažerskými schopnostmi, budeme obviněni z politických tlaků. Pokud si dovolíme dotázat se rady, zda se členem vrcholného managementu stal i Kryštůfek Robin, a dovolíme-li si zeptat se, zda umí česky, budeme obviněni z politických tlaků. Nicméně na faktu, že generálním ředitelem byl zvolen, je a bude medvídek Pú, nezměníme absolutně nic."

O dnešní radě platí nejméně dva argumenty, které jsou podobné jako v březnu 2000: za prvé nejasný a netransparentní postup při volbě generálního ředitele Jiřího Hodače, za druhé neochota rady ČT respektovat výzvu Poslanecké sněmovny k odvolání ředitele ČT. Oba důvody považuji za dostatečné k odvolání současné Rady ČT.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. S technickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat panu kolegovi Kvapilovi za to, že citoval můj příspěvek z jarní diskuse roku 2000 v této Poslanecké sněmovně. Já sama jsem totiž zvažovala to, zda tuto citaci tady uvedu, protože si myslím, že je velice výmluvná a vlastně dokazující to, že problém v systému v zákoně je, je zde už velmi dlouho.

Já vám, vážený pane kolego, prostřednictvím paní předsedající chci říci, že je mi o to víc líto, že jste to byli právě vy, vaši kolegové ze čtyřkoalice, teď mám na mysli pana kolegu Mlynáře z US i vaše kolegy ze strany lidové, kdo jste nepodpořili můj návrh usnesení z 11. února, abychom řešili právě ty systémové chyby, abychom se zabývali zákonem o České televizi.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní poslankyně Němcová. Pane poslanče Nájemníku mám vás zapsaného.

Chtěla bych vyzvat všechny kolegyně a kolegy k věcnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP