(20.50 hodin)

(pokračuje Severa)

Totiž veškeré nepravosti nebo veškeré nestandardní kroky se vracejí jako bumerang. Věc, která možná vyvolá emoce, je tato: Jestliže se dnes někdo podivuje nad tím, že si někdo bere na pomoc davy a žádá o podporu na ulici, tak si přiznejme, že první, kdo tyto vášně vyvolal, byl Václav Klaus v době, kdy chtěl podporu, v době financování ODS. Chtěl podporu, měl tu podporu. Chtěli ji dneska redaktoři, vyvolali tuto emoci - a mají tuto podporu. Já se domnívám, že si nelze tyto věci navzájem vyčítat. Je potřeba se s nimi vyrovnat. Je potřeba řešit situaci, která je. Nenalhávejme si, že nevíme, co je bumerang.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, připraví se pan poslanec Zuna. Promiňte, pane poslanče, omlouvám se, přehlédla jsem faktickou poznámku pana poslance Ransdorfa.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Z této tribuny by měla zaznívat přesnost. Chceme-li být přesní a spravedliví, tak jestli někdo užil tohoto prostředku poprvé, byl to hradní pán v době, kdy volal po druhé revoluci v srpnu 1990. A také hradní pán, když se dovolával mimořádných pravomocí, takže nezapomínejme. (Oživení v sále. )

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji, že projednáváme bod "Situace v České televizi".

Slovo má pan poslanec Lobkowicz. Pane poslanče Lobkowiczi, já se vám ještě jednou omlouvám, je zde ještě jedna faktická poznámka, která má přednost. Ale já skutečně prosím všechny kolegyně a kolegy, aby nezneužívali faktických poznámek.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já se pokusím ji opravdu nezneužít. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, poslanec Ransdorf podruhé během sedmi dnů se podle mého názoru nepříliš čestným způsobem dotýká hlavy státu, tohoto našeho státu, státu všech občanů, všech politických názorů. Při té minulé sprosté výtce se mu napomenutí nedostalo. Tentokrát také ne. Myslím si, že to je úkol předsedajícího.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče Výborný, máte bezesporu pravdu.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, s velkým zájmem jsem si dnes poslechl tuto mnohahodinovou debatu. Opravdu to bylo velice zajímavé. Slyšel jsem zde mnoho a mnoho emocí, mnoho urážek. Slyšel jsem téměř od každého druhého, že někdo je lhář, že někdo nemluví pravdu. Co si o nás pomyslí naši voliči? Budou si to též myslet?

Vím, že naše demokracie je teprve jedenáct let stará. V jedenácti letech je člověk v pubertě a často dělá věci, za které se později třeba i stydí. My jsme též v těch jedenácti letech.

Myslím, že bychom měli jít všichni do sebe a mluvit opravdu o věci. Mluvilo se zde dlouho o různých věcech, ale k věci se přišlo málokdy. To, že vyšel lid na ulici bojovat za svobodu slova, považuji za docela pozitivní. Kdybych měl ten dojem, že svoboda slova neexistuje, tak by mi nezbylo opravdu nic jiného, než jít na ulici a bojovat za to. Neříkám, že neexistuje svoboda slova. Mám dojem, že existuje, protože díky tomu mohli jít tito lidé na ulici, ale cítili to tak, a proto bylo sto tisíc lidí na ulici. Díky jim za to. Opravdu díky.

Myslím, že už není mnoho o čem mluvit. Měli bychom myslet všichni spíš na budoucnost a v budoucnu spolupracovat, abychom došli k nějakému řešení, abychom příště neseděli hodiny a hodiny. Sedíme od devíti hodin ráno, je téměř devět hodin večer, to je dvanáct hodin. Myslím, že po dvanácti hodinách už nikdo nemůže říct něco nového. Stejně jsem se zde nedozvěděl nic jiného, než jsem četl v novinách. Všechno to vlastně někdo někde přečetl, někdo někde opsal. Proto nám přeji, abychom hlasovali každý podle svého svědomí a abychom se dostali k nějakému řešení. Děkuji vám za to. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. S faktickou poznámkou se přihlásil nejprve pan poslanec Filip, dále k vystoupení pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já mám poznámky dvě. Jedna je k tématu o objektivitě zpravodajství České televize. Dnes v hlavní zpravodajské relaci ve čtvrt na osm byly k této situaci čtyři zprávy. Tři byly ve prospěch zpravodajského týmu a jedna byla opačná. Názor KSČM samozřejmě v České televizi nezazněl. O objektivitě si udělejme úsudek sami.

Druhá poznámka se týká toho, jestli je někdo prezidentem všech. Když někdo prezidentem všech být nechce, ani jím být nemůže. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Udílím slovo předsedovi Poslanecké sněmovny Václavu Klausovi, ale předtím upozorňuji všechny diskutující poslankyně a poslance, že projednáváme bod "Situace v České televizi" a neprojednáváme nic, co by se týkalo postavení prezidenta České republiky a ústavy.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, já bych vám chtěl oznámit, že jsem před několika minutami dostal dopis předsedy vlády, který mi sděluje, že se sešla vláda ČR na mimořádném zasedání a přijala usnesení č. 56, kterým mě žádá o prodloužení stavu legislativní nouze. Já bych chtěl oznámit této ctěné sněmovně, že nestihneme-li projednat dnešní dva body programu do 24 hodin dnešního dne, kdy vyprší mnou vyhlášená legislativní nouze, jsem připraven vyhlásit dnem legislativní nouze neděli 14. ledna. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný. Prosím o klid!

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já samozřejmě neupírám vládě právo usnést se i tou formou, kterou to učinila, i když se domnívám, že je to zcela zbytečné, a přirozeně neupírám předsedovi sněmovny práva, která mu dává jednací řád. Dovolím si ale podotknout, že tato sněmovna svým usnesením dnešního dne rozhodla se pokračovat v projednávání tohoto vládního návrhu zákona i v sobotu a v neděli. (Poznámky s rozpornými názory z pléna.)

Pane ministře Dostále, já slyším, co říkáte mimo mikrofon, že to, zda bude nebo nebude legislativní nouze pokračovat, je opravdu na vůli předsedy Poslanecké sněmovny. Také jsem zdůraznil, že neupírám tato práva panu předsedovi, ale současně jsem si dovolil připomenout, že zde existuje přijaté usnesení Poslanecké sněmovny a že bych považoval za velmi korektní, kdyby se pan předseda Poslanecké sněmovny rozhodl toto platné usnesení respektovat a vyhlásit stav legislativní nouze na sobotu zítřejšího dne, abychom kontinuálně i po půlnoci mohli pokračovat v našem jednání. (Poznámky s protichůdnými názory z pléna. Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativně technický problém, který se v této sněmovně ještě neřešil, a jsou k němu do značné míry sporné výklady, poukazuji na výklad, který jsem přednesla dnešního dne, a domnívám se, že v tuto chvíli je dostatek času na to, aby do 24.00 hodin se k této záležitosti sjednotila stanoviska a mohli jsme se rozhodnout těsně před ukončením dnešního dne, jakým způsobem budeme pokračovat.

Byla bych ráda, kdybychom teď mohli pokračovat v diskusi k projednávanému bodu. Slovo má pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě nikdo z nás, jak tady sedíme, nepochybuje o tom, že jsme demokratickým státem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP