(21.10 hodin)

Poslanec Jiří Maštálka: Nepochybně by směřoval k nové radě, protože k nikomu jinému ani v tom případě směřovat nemůže.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan poslanec Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Chtěl bych ještě jednou uvést návrh na usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že v České republice nebyla a není ohrožena svoboda slova."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nájemníkovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, nemám jiný pozměňovací návrh, leda k tomu, co řekl kolega Maštálka, že pokud rada bude odvolána, tento úkol musí v následujícím usnesení, které se bude týkat zákona, převzít buď nově vytvořený orgán, to znamená, že to svěříme Poslanecké sněmovně, aby takovou povinnost splnila, anebo to splní management ČT, tj. současný management.

Na závěr mi dovolte, abych vás, paní předsedající, upozornil, že jste mě neprávem okřikla, když jsem mluvil mimo téma, protože podle § 67 zákona o jednacím řádu mohu jako předseda klubu mluvit i k jiným tématům, než je předmět projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte bezesporu pravdu, pane předsedo, ale toto upozornění se netýkalo pouze vás.

Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se navrhovatele tohoto bodu, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Slovo má pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v podrobné rozpravě jsem já přednesl návrh usnesení o dvou bodech. Následně kolega Langer podal doplňující návrh, poté pan kolega Maštálka navrhl usnesení, které je podle mého výkladu dalším bodem a není v rozporu s žádným z předchozích.

Navrhuji tedy sněmovně, aby souhlasila s následujícím postupem: Myslím, že jako o prvním návrhu musíme hlasovat o návrhu pana kolegy Langra, o doplňujícím návrhu k bodu 1: vzhledem ke skutečnosti, že od usnesení… atd. a pokračuje to shodným textem: konstatuje, že Česká televize neplní své poslání. Pak bychom hlasovali o bodu 1, tedy buď o doplněném, anebo prostém konstatačním bodu o tom, že Česká televize neplní své poslání. V případě, že tento bod bude přijat, budeme hlasovat o bodu uvozeném slovem "odvolává na základě… atd." a následně bychom měli hlasovat o návrhu pana kolegy Maštálky a poté o návrhu pana poslance Nájemníka. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Byla jasně navržena procedura a myslím, že je to procedura natolik jasná, že nebudou-li žádné výhrady ze strany poslanců, můžeme hlasovat dle návrhu řazení tak, jak jej přednesl pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Prvním návrhem k hlasování tedy je doplňující návrh pana kolegy Langera k navrženému bodu 1.

Návrh kolegy Langera zní: Vzhledem ke skutečnosti, že od usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1379 do dnešního dne Česká televize neposkytuje objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů..., to je vše, dále by to pokračovalo textem: "konstatuje, že Česká televize neplní své poslání".

To je tedy první návrh k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat nejprve o tomto návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 98 a 45 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Dále bychom měli hlasovat o celém návrhu bodu 1. Text kolegy Langera - doufám, že ho nemusím číst - by pokračoval: "konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 10, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 189 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jiří Vlach: Dalším bodem tedy bude následující návrh:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odvolává na základě § 6 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, Radu České televize. Odvolává Janu Dědečkovou, Pavla Kabzana, Miroslava Mareše, Františka Mikše, Jiřího Kratochvíla a Marcellu Marboe-Hrabincovou z funkce člena Rady České televize."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 11, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 109 a 35 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Vlach: Dále budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Maštálky:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Radu České televize, aby neprodleně zajistila -" (Nesouhlasné hlasy z pléna.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, upozorňuji, že jsem se jako řídící schůze dotazovala pana poslance Maštálky, zda v případě odvolání této rady se tento návrh vztahuje k nově zvolené radě budoucí, a bylo řečeno, že ano, takže tento návrh je hlasovatelný.

 

Poslanec Jiří Vlach: Domnívám se, že nemusíme ani tady zdůrazňovat, že až do určitého data to byla Československá televize, a že se samozřejmě rozumí, že když si dnes povídáme o zákonu o České televizi, jsou tam ještě formulace o České národní radě a také není třeba to tak dopodrobna uvádět.

Čili text pokračuje: "úplnou účetní dokumentaci České televize od roku 1991."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 12, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 152 a 3 byli proti.

 

Poslanec Jiří Vlach: Posledním návrhem na usnesení je návrh pana kolegy Nájemníka:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že v České republice nebyla a není ohrožena svoboda slova."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 13. (Velký hluk v jednací síni.) Prosím, nepokřikovat. Prosím o klid.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 92 a 37 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP