(21.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní bychom měli rozhodnout o usnesení jako o celku.

 

Poslanec Jiří Vlach: Doufám, že není třeba číst přijaté body. Věřím, že si je pamatujeme. Je požadavek na zopakování? Není tomu tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení jako o celku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14 a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Námitky ze sálu.) Prohlašuji hlasování pořadové číslo 14 za zmatečné. Nevím, co se dělo, nicméně nechám toto hlasování doběhnout a budeme hlasovat znovu. Prosím, aby mi bylo vysvětleno, jaký je problém, proč jsme nemohli pokračovat.

Kolegyně a kolegové, mohu pokračovat? (Hluk v sále.) Pokud není žádný konkrétní důvod k tomu, abychom přerušovali naše jednání… Hlásí se předseda Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážená sněmovno, chtěl bych poprosit všech ctihodných 200 poslanců a poslankyň, aby zvážili předchozí hlasování. Rozumím, že se vedou politické bitky a že každý chce získat svou trochu štěstí mezi našimi voliči, ale moc bych prosil, aby v určité chvíli nenávist proti svému politickému soupeři nezvítězila nad snahou vážným způsobem ohrožovat tuto zemi a její postavení ve světě. Moc bych poprosil pány poslance, aby zvážili svou odpověď na poslední otázku, která byla formulována posledním hlasováním o tom, zda v České republice je či není svoboda slova. Já mám vážný strach, že to někteří poslanci nedomysleli a že jim nenávist k jejich politickým soupeřům zatemňuje hlavu a zejména ruku, která mačká patřičné knoflíky. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ke slovu se přihlásil ministr kultury Pavel Dostál. (Hluk.) Prosím o klid!

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, zpochybnil bych hlasování z jednoho prostého důvodu, že jsem hlasoval a z počítače vyjelo, že jsem vůbec nehlasoval. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O námitce pana ministra Dostála rozhodneme v hlasování pořadové číslo 15, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? (Značný hluk v sále.) Prosím o klid, v takovémto kraválu se nedá jednat!

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 158 a 5 bylo proti.

 

Slovo má předseda poslaneckého klubu Unie svobody.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že řešením problému, na který narazil předseda Poslanecké sněmovny by bylo, kdyby kolega Nájemník stáhl svůj návrh, neboť ten návrh… (Výkřiky ze sálu.) Chtěl bych připomenout, že ten návrh nezní, že v České republice není porušována svoboda projevu, ale návrh zní - nebyla a není. Obávám se, že v několika případech byla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Nájemník s procedurální přihláškou, jinak slovo ani dát nemohu. A ještě jednou prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Václav Nájemník: Konstatuji, že na mě byl vyvíjen nátlak, abych stáhl toto své usnesení. Jsem hluboce přesvědčen, že jsme demokratický stát a že se můžeme podívat každému v Evropě a ve světě do očí jako Češi. Jsme vyspělý národ a u nás je svoboda slova a je demokracie, pánové. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda vlády Miloš Zeman. (Hluk.) Prosím ještě jednou o klid!

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohl bych zde pronášet plamenné fráze, mohl bych zde vytloukat politický kapitál a mohl bych se, jako někteří, chovat jako politická hyena. Místo toho vám dám jeden jediný konkrétní příklad, protože mám nesmírně rád konkrétní příklady.

Viděl jsem fotografii z demonstrace za svobodu slova na Kavčích horách. Viděl jsem v první řadě této demonstrace s takto zdviženými dvěma prsty privatizátora Barrandova. Privatizátora Barrandova, který bojoval za svobodu slova. Já vám pouze chci říci, že některým bojovníkům za svobodu slova nevěřím, protože ve skutečnosti bojují za svobodu podvodů. To je vše. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, také se uchýlím k příkladu. Rád bych hlasoval pro návrh pana kolegy Nájemníka, kdyby to byla pravda. Dovolte mi tento krátký příklad. Ing. Dalibor Plichta, manžel paní Seifertové, dostal objednávku na to, aby do jednoho sborníku týkajícího se 80. výročí vzniku Československa napsal příspěvek. Tento příspěvek napsal, včas ho odevzdal nakladateli, bez jakéhokoli zdůvodnění jeho příspěvek nakladatel nevydal. Jeho svoboda slova byla výrazně porušena a byl porušen i smluvní zákon. (Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. O slovo se přihlásila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Petra Buzková. Prosím o klid ve sněmovně!

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, dámy a pánové, pro tento návrh, který přednesl pan poslanec Nájemník, jsem nehlasovala a nebudu pro něj hlasovat znovu, ale ráda bych vám řekla několik slov proč.

Není to vůbec proto, že bych si myslela, že v České republice není svoboda slova. Jsem přesvědčena o tom, že v České republice svoboda slova je, ale nemyslím si, že Poslanecká sněmovna má přijímat usnesení, kterým bude rozhodovat o tom, zda nastal nebo nenastal jakýkoli faktický stav. Nemyslím si, že je správné, a myslím si dokonce, že je nezodpovědné předkládat takovéto návrhy, kterými stavíme Poslaneckou sněmovnu do situace, že když s takovýmto usnesením nevysloví souhlas, bude to vypadat, jako když si většina Poslanecké sněmovny myslí, že takováto věc není pravda. V žádném případě nechci vyvíjet na pana poslance Nájemníka žádný nátlak, protože jestli takovýto návrh usnesení dá nebo nedá, je pouze jeho rozhodnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP