(21.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Na to má nárok každý poslanec. Myslím, že je současně povinností každého poslance zvážit, jaké důsledky může mít přijetí nebo nepřijetí jeho návrhu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já nedám slovo panu poslanci Mlynářovi, protože není rozprava. Jsme mezi dvěma hlasováními. Hlasovali jsme o námitce, kterou Poslanecká sněmovna přijala. Je možné pouze hlasovat znovu o tomto návrhu, protože šanci vystoupit mají nyní pouze poslanci, kteří mají přednostní právo vystoupit kdykoliv, nebo vláda a ministři.

Předávám řízení paní místopředsedkyni.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Nájemníka, a to v hlasování pořadové číslo 16, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh byl přijat, když z přítomných 181 hlasovalo 113 pro, 28 proti.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako o celku. Já se domnívám, že není třeba číst znovu všechny části návrhu, protože usnesení v podstatě bylo přijato po částech, jak navrhl pan poslanec Vlach. Hlasujeme o usnesení jako o celku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh byl přijat, když z přítomných 194 hlasovalo 152 pro, 5 proti.

 

Konstatuji, že jsme hlasovali o všech částech návrhu i o návrhu usnesení jako o celku. O všech návrzích bylo hlasováno. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Prosím, abych v tuto chvíli obdržela informaci, jaký časový prostor je ještě potřebný ke zpracování pozměňovacích návrhů k zákonu, abych se mohla rozhodnout, jak dlouhou přestávku je třeba vyhlásit před hlasováním. Slovo má pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paní místopředsedkyně, podle mých informací se v současné době množí pozměňovací návrhy a všech 200 kusů bude rozmnoženo asi kolem 22.15 hodin. Začalo se množit zhruba před 10 minutami a namnožení všech 200 kusů bude trvat asi hodinu. Je zde ještě jedna možnost - namnožit pro každý klub - (protestní výkřiky v sále, poslanec Talíř odchází od mikrofonu)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 22.15 hodin. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já jsem se chtěl poradit s vámi, paní místopředsedkyně, a se sněmovnou, jak postupovat dále. Za prvé se domnívám, že snad Kancelář Poslanecké sněmovny umí rozmnožit 200 výtisků rychleji než za 45 minut, zapojit prostě více kopírek.

Za druhé bych tak úplně neodmítal tu možnost - alespoň za náš klub, a teď mluvím jako jeho místopředseda -, aby do každého klubu rychle byly rozdány alespoň některé výtisky, abychom využili onen volný čas k poradám v rámci klubů. To je snad racionální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já to považuji za racionální. Já v tuto chvíli vyhlásím přestávku do 22 hodin, kdy se poradíme, jestli je možné pokračovat, nebo jestli bude nutné přestávku prodloužit.

Vyhlašuji přestávku do 22 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 21.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP