(Přestávka byla postupně prodloužena do 22.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 22.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat v jednání. Před večerním jednáním jsme přerušili projednávání bodu podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu.

Dovolte mi, abych nyní zahájil třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona (sněmovní tisk 813). Očekávám, že zpravodaj pan poslanec Talíř bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Táži se, kdo se do této rozpravy ve třetím čtení hlásí. Jako první se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý. Prosím o zklidnění v Poslanecké sněmovně.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ještě předtím, než bude hlasováno o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS učinit toto prohlášení:

Nejen dnešní den, nejen minulý pátek, ale mnoho týdnů zpět je ve znamení politického konfliktu, ve znamení útoků a protiútoků, ve znamení nevybíravého střetu, ze kterého - obávám se - v tuto chvíli není vidět pozitivního východiska. Aby ODS přispěla k hledání tohoto východiska a naznačila, že má zájem nalézt pozitivní řešení této situace, v tuto chvíli jménem poslaneckého klubu ODS oznamuji, že poslanecký klub ODS v závěrečném hlasování návrh právě projednávané novely zákona podpoří v každém případě, aby tím podal důkaz všem, kdo chtějí, aby v ČR znovu zavládl klid a pořádek.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Znovu bych požádal pana zpravodaje Jaromíra Talíře…

Mám zde další procedurální návrh od zpravodaje, který mi byl přednesen panem poslancem Janečkem, že pan zpravodaj, včetně legislativy, potřebuje ještě 30 minut na dopracování všech pozměňovacích návrhů. Bohužel bez tohoto návrhu nemůžeme pokračovat.

Dám samozřejmě ještě slovo panu předsedovi poslaneckého klubu ČSSD a poté vyhlásím 30minutovou přestávku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chtěl jsem pouze požádat, aby se klub sociální demokracie po vyhlášení přestávky sešel v místnosti Státních aktů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě se hlásí pan poslanec Filip, předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, možná, že to byl velmi odvážný krok, který učinil předseda poslaneckého klubu ODS. Já nemám takovou odvahu, abych dopředu bianco slíbil, že jakoukoliv formu zákona klub KSČM podpoří.

Více než jakési formální rovnováhy si vážím kvality zákona a nemyslím si, že mohu bez toho, aniž bych znal rozhodnutí o pozměňovacích návrzích, slíbit za celý klub podporu jakékoliv formě zákona. Hlouposti si nedovolím podporovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Má ještě někdo zájem o vystoupení? Pan poslanec Kühnl, předseda poslaneckého klubu US.

 

 

 

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovedu ocenit vystoupení pana kolegy Tlustého, které si dovedu vysvětlit jen dvěma způsoby: buď pan kolega Tlustý už přesně ví, jak bude vypadat výsledný návrh zákona, anebo je mu a celému klubu ODS úplně jedno, jak zákon bude vypadat. V obou případech to není ideální.

Prohlašuji za poslanecký klub Unie svobody, že platí to, co říkáme od samého začátku, že jsme připraveni tento vládní návrh zákona podpořit, pokud bude obsahovat všechny tři pilíře, tj. pilíř navrhování kandidátů, pilíř rotace a pilíř rozdělení volby mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí předseda vlády pan Miloš Zeman. Prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Hovoří předseda vlády pan Miloš Zeman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP