(Jednání pokračovalo ve 23.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka, která byla udělána z technických důvodů za účelem rozdání materiálů, skončila. Já bych prosil zpravodaje k tomuto bodu pana poslance Jaromíra Talíře, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny.

Přestože byla ukončena podrobná rozprava, táži se, zda chce se závěrečným slovem vystoupit pan ministr Pavel Dostál. Stejnou šanci dostane i pan zpravodaj k tomuto bodu pan Jaromír Talíř.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, než se dostaví pan zpravodaj Talíř, který oznámí způsob hlasování, tak bych rád zopakoval některé zásadní věci, které jsou spojené s tímto zákonem, a tím bych tak trošku oponoval panu poslanci Kasalovi, který už předem prohlásil, že tento návrh je špatný.

Vládě šlo především o to, aby nový zákon o České televizi, potažmo o Českém rozhlase, obsahoval tyto zásadní změny:

První, zcela zásadní změna, od které sociální demokracie, v této chvíli vláda nemůže couvnout a v žádném případě necouvne, je přechodné opatření. To přechodné opatření stanovuje, že po určitý čas po skončení mandátu stávající rady přecházejí pravomoci této rady ve věci jmenování prozatímního ředitele České televize na tuto Poslaneckou sněmovnu.

Jestliže v této Poslanecké sněmovně zazněly během debaty o situaci v České televizi názory, že Česká televize není řízena, že v České televizi je chaos, pak vás všechny prosím, o maximální odpovědnost při schvalování tohoto přechodného opatření, protože jenom toto přechodné opatření, vážené dámy a pánové, může nastolit onen pořádek v České televizi, po kterém tato sněmovna volá. Toto přechodné opatření umožní sněmovně, aby na své příští schůzi zvolila prozatímního ředitele České televize. Jestliže jsme mluvili o tom, že každý zákon má své místo, své citlivé místo, od kterého se nemůže ustoupit, protože by se změnila filozofie tohoto zákona, pro vládu české republiky je tímto místem toto přechodné opatření.

Na to jsem chtěl ctěnou sněmovnu upozornit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vkrádá se mi do úst známé rčení, kdy při slosování sazky a sportky jsme se ptali, zda je přítomen zástupce pan Talíř. Pan Talíř tady stále není. Ptám se pana předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, jestli má informace, kde se nachází pan poslanec Talíř, který je zpravodajem k tomuto bodu. Je nutné, aby se zúčastnil tohoto projednávání.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, pan poslanec Talíř není zástupcem KDU-ČSL v této funkci, on je zástupce nás všech. Předpokládám, že pracuje společně s pracovníky legislativního odboru, a to proto, aby to projednání spleti pozměňovacích návrhů pro nás bylo co nejjednodušší.

V tuto chvíli je třeba se obrátit spíše na pracovníky Kanceláře. Možná že bude nejjednodušší, když já vznesu dotaz na někoho, kdo o této záležitosti podá přesnější informaci. Pak to budu tlumočit sněmovně. Jestli dovolíte - za třicet vteřin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Nebudeme přerušovat, o slovo se hlásí pan předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já k tomu neřeknu nic podstatného. Chci jenom navázat na vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS a chci vyjádřit i svůj názor, že je potřeba, abychom zákon schválili, protože opravdu není v zájmu nikoho z nás, aby nebyl schválen.

Oznamuji tedy, že ve 23.59 hodin prodloužím, bude-li to potřeba, stav legislativní nouze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Jednání na sobotu a neděli jsme si již odhlasovali. Pan předseda Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Žádnou novou informaci nemám. Pan poslanec Talíř se připravuje na to, aby to projednávání a hlasování bylo co nejjednodušší. Musíme to vydržet, je to naše společná záležitost, těch, kteří jsme přednášeli pozměňovací návrhy. Vydržme to.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je mi to bohužel líto, ale vyhlašuji přestávku.

Pan Talíř už je tady, nevyhlašuji přestávku. Doufám, že pan poslanec Talíř je schopen zaujmout místo zpravodaje a přikročit ke třetímu čtení návrhu tohoto zákona.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ostatní bych poprosil o klid v sále a o zaujmutí svých míst. Blížíme se k finále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP