(23.10 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, já jsem schopen prohlásit, že mám opravdu všechny pozměňovací návrhy, které jste dostali vy, že jsme ani vteřinku nelelkovali a připravovali jsme proceduru tak, abychom mohli provést sněmovnu hlasováním o 28 stranách pozměňovacích návrhů. Chci v tuto chvíli konstatovat, že máme připravenu proceduru zhruba do tři čtvrtě pozměňovacích návrhů, že řada těch pozměňovacích návrhů je formulována tak, že se navzájem vylučují, že řada těch pozměňovacích návrhů je formulována tak, že v případě přijetí části některého se stávají části dalšího nepřijatelné, a že pro to, abychom velmi kvalitně projednali tento návrh zákona, by bylo potřeba daleko většího času.

Pan ministr - při tom, jak jsem si psal, o kterém návrhu hlasovat teď a potom - tady prohlásil, že důležitá jsou přechodná ustanovení. Dávám na zvážení, zda neschválit pouze název zákona a přechodná ustanovení. (Poznámky ze sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím si, pane poslanče, že pozměňovací návrhy zazněly ve druhém čtení a že je povinnost Poslanecké sněmovny je podrobit hlasování. Já bych vás požádal, abyste sněmovnu seznámil s postupem a procedurou hlasování. Pokud je vaše doporučení takové, abychom schválili pouze název zákona a přechodná ustanovení a poté celý zákon ve znění, jak je navrhla vláda, je možné takto v hlasování postupovat. Přechodná ustanovení jsou jedno ze základních hlasování této Poslanecké sněmovny. Já čekám na váš návrh k proceduře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dovolte mi vteřinku, abych se poradil s předkladatelem návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, máte několik vteřin na poradu. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM pan Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, já mám v podstatě legislativně technickou připomínku. Při přepisu doprovodného usnesení v bodě 1 je chyba. Já jsem navrhl, aby rezignace byla podána prostřednictvím předsedy vlády prezidentu České republiky podle článku 73 ústavy, je tam napsáno Parlamentu. Věřím, že jste všichni slyšeli mé vystoupení a že je možné chybu v přepisu uznat, že bude opravena.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, já se ještě znovu zeptám - to znamená na straně 30 Doprovodná usnesení přednesená v druhém čtení dne 12. ledna, alternativa 1: doporučujeme ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi, aby podle článku 73 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zvážil, zda nenastane situace, kdy by měl podat prostřednictvím prezidenta - (Poslanec Filip: doplňuje prostřednictvím předsedy vlády prezidentu ČR.) - předsedy vlády prezidentu ČR rezignaci na svou funkci. Týká se to pana ministra Dostála. Hlásí se pan ministr Dostál. (Ministr Dostál sděluje, že se nehlásí.) Nehlásíte se. Poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci zeptat, jestli by nebylo rozumnější, kdybychom se, teď je čtvrt na dvanáct, k tomu sešli zítra v 9 nebo v 10 hodin ráno. (Spontánní projevy nesouhlasu.) Já tady samozřejmě vydržím do dvou do rána, pouze si myslím, jestliže se ty věci nemají vylučovat, že už to není tak velký zisk.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, myslím si, že by bylo jednodušší dát konkrétní návrh, o kterém nechám hlasovat, a nedohadovat se. Já bych poprosil poslance, aby nekřičeli na přednášejícího, tyto věci se dají řešit procedurálně hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Požádám pana zpravodaje, aby přednesl proceduru projednávání třetího čtení.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, já vás musím zklamat. Abych mohl odpovědným způsobem, jakým je třeba projednat zákon, přednést proceduru na hlasování, tak potřebuji s pracovníky legislativního odboru minimálně hodinu na to, abychom dokončili průběh procedury. Znovu říkám, že pozměňovací návrhy jsou komplikované, a žádám tímto o tuto hodinu, abychom mohli připravit hlasování. Já ho nechci spustit, abychom se nedostali do situace, kdy nebudeme vědět, jak dál.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, je to váš procedurální návrh. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pleva. Ale fakticky k proceduře, pane poslanče!

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že kdybychom postupovali v hlasování podle návrhů, tak jak byly podány, začali od výboru a potom jednotlivé návrhy, jak byly podány, myslím, že bude dost jasno. Protože pokud budou přijaty návrhy výboru, je mnoho dalších hlasování zbytečných, protože budou tyto návrhy nehlasovatelné. Myslím si, že tady nezáleží na proceduře, že je potřeba, aby se každý poslanec vyjádřil k tomu návrhu, který chce odhlasovat, a to je možno i podle procedury, kterou já navrhuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP