(00.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nerad bych zdržoval, ale měla by být otevřena rozprava k opravě legislativně technických chyb. Já bych ve svém návrhu potřeboval jednu opravu udělat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já jsem rozpravu k třetímu čtení již otevřel. Asi jsem ji zřejmě neuzavřel. Takže samozřejmě v rámci třetího čtení máte možnost vyslovit svůj názor nebo uvést legislativně technickou úpravu.

 

Poslanec Petr Koháček: Strana 19, písm. l) v prvním slově "jejichž" vynechat "ž", to znamená, že by tam zůstalo "jejich". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. S dalším návrhem se hlásí pan ministr Dostál, poté pan poslanec Payne.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Legislativně technická úprava - strana 2, bod 3, třetí řádek, tam je překlep. Tam nepatří "národnostní totožnost" ale "národní totožnost".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče, je to čtvrtý řádek bodu 3 pod písm. b) - "národní" místo "národnostní". Slovo má pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Strana 20, písm. o) bod první - za slovo "organizace" má být vložena ještě spojka "a".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jsou ještě další návrhy v rámci třetího čtení? Pokud tomu tak není, třetí čtení v rámci podrobné rozpravy uzavírám.

Proceduru, kterou navrhl pan poslanec Talíř, jsme schválili, takže podle ní budeme postupovat.

V tomto případě bych si dovolil doporučit, abychom nejprve odhlasovali tyto drobné legislativní úpravy, které zazněly ve třetím čtení, to znamená návrhy pana poslance Koháčka, Payna a pana ministra Dostála. (Zpravodaj: Souhlasí. Pan ministr: Souhlasí.)

Budeme tedy hlasovat o těchto legislativních úpravách, abychom se vyvarovali jejich změn v případě projednávání dalších bodů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 193, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, jak je přednesl pan zpravodaj, to znamená nejprve o písmenu A.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A28, strana 6 - vypuštění části druhé. (Zpravodaj: Doporučuje. Pan ministr: Doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska zazněla. Budeme hlasovat.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 194 pro hlasovalo 169, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším hlasováním je hlasování o pozměňovacím návrhu A1 na straně 1 - změna názvu zákona. (Zpravodaj: Doporučuje. Pan ministr: Doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 193, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh A2 na straně 2. (Zpravodaj: Doporučuje. Pan ministr: Nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 194 poslanců pro 98, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh A3 na téže straně. Nebude-li tento návrh přijat, nebudeme moci hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Exnera I12, protože se k němu vztahuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to návrh, u kterého jsme již odsouhlasili legislativně technickou úpravu, kdy národnostní se mění na národní. Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Malý moment, já hledám ten pozměňovací návrh pana poslance Exnera, strana 17. Ten se stává v tuto chvíli zřejmě opravdu nehlasovatelným.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan poslanec Exner jako předkladatel tohoto návrhu. Má právo se vyjádřit.

 

Poslanec Václav Exner: Na dotaz pana poslance Matulky bylo vyjasněno, že když bude pozměňovací návrh k nějakému pozměňovacímu návrhu, bude se nejdříve hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, který to pozměňuje. V tomto případě se domnívám, že je třeba hlasovat nejdřív o mém pozměňovacím návrhu. Ať už bude, nebo nebude přijat, pak bude hlasování další.

Chtěl bych ještě podotknout, že jsem k tomuto bodu dal dva pozměňovací návrhy. Jeden už byl odsouhlasen na základě stejného návrhu, který přednesl pan ministr Dostál. To byla ta změna "národností" na "národní". Pak je zde ještě druhý návrh. Je to můj první pozměňovací návrh, který je třeba ještě odhlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP