(0.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, ve vašem návrhu je ono zajímavé slovíčko "národnostních a etnických menšin".

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pan poslanec Exner má pravdu, že jeden z těch návrhů byl přijat v rámci legislativně technické úpravy, která tady byla navržena. Ta legislativně technická úprava byla schválena.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Abychom dodrželi proceduru, budeme hlasovat o návrhu poslance Exnera I1 na straně 16 a poté o pozměňovacím návrhu A3. Stanoviska jsou záporná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování pořadové číslo 24 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 24 z přítomných 194 pro bylo 29, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní můžeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko neutrální, pan ministr kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 194 poslanců, pro 154, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším pozměňovacím návrhem je hlasování o návrhu O4, je to pozměňovací návrh na straně 20, pozměňovací návrh pana kolegy Payna. Vztahuje se k témuž problému, přesněji řečeno k následující části zákona. Doporučuje se nahradit slovo "zemský" slovem "pozemní". Já doporučuji a pan ministr rovněž doporučuje, poněvadž jde o citát ze zákona o telekomunikacích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 194 bylo v hlasování pořadové číslo 26 pro 189, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu A4. K němu se vztahují pozměňovací návrhy kolegů Kohlíčka a Jalůvky, přičemž kolega Jalůvka navrhuje, aby 100 % pořadů pokrývaly titulky, návrh výboru je 70 %, kolega Kohlíček navrhuje 70 % a u simultánního tlumočení navrhuje 20 %.

Podle mého názoru bychom měli rozhodnout mezi kolegou Jalůvkou a návrhem výboru o číslovce, jestli 100 nebo 70, potom o tom, který získá víc hlasů, hlasovat, a v případě, že bude odhlasován návrh kolegy Jalůvky se 100 procenty, je nehlasovatelný návrh kolegy Kohlíčka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Znamená to, že budeme orientačně hlasovat o číslovkách 100 a 70. 70 má i pan poslanec Kohlíček, který má ještě jiný návrh, a to ten, že doplňuje 20 % vysílání pořadů opatřených simultánním tlumočením do znakové řeči. - Pan ministr má připomínku.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já se domnívám, že - sněmovna možná zabouří -, ale ten návrh na 100 % je z věcného hlediska nehlasovatelný, poněvadž žádná televize nemůže zajistit stoprocentní titulkování pro hluchoněmé. Nedá se to technicky zajistit. Přijali bychom prostě něco, co by se stejně neplnilo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Omlouvám se - poprosil bych pana poslance Plevu, aby neopravoval navrhovatele.

Stanovisko pana ministra je tedy záporné, pana zpravodaje je neutrální.

Poslanec Kohlíček se hlásí, prosím.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: V pojetí mého pozměňovacího návrhu je odděleno vysílání titulkované a vysílání znakovou řečí, zatímco v původním textu je to bráno dohromady. Já to odděluji proto, že je řada občanů, kteří neumějí znakovou řeč, a přesto neslyší. To je třeba oddělovat a to je možné, i kdyby byl přijat návrh poslance Jalůvky na stoprocentní titulkování. Hlasovat o druhé části za středníkem, dvacet procent znakovou řečí. Jsou to tedy vlastně dva návrhy.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Domnívám se, že nejrychlejší by bylo hlasovat o 100 %. Pan ministr to nedoporučuje, já také nedoporučuji. Pak bychom hlasovali o návrhu kolegy Kohlíčka, pan ministr nedoporučuje, já také ne, a pak hlasovat o návrhu výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to orientační hlasování… (Poslanec Talíř: Nikoli, věcné hlasování.)

 

Jde tedy o věcné hlasování, budeme hlasovat o 100 %.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 194 poslanců pro bylo 17, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále hlasujeme o návrhu K3 na stránce 19, je to návrh pana kolegy Kohlíčka. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 194 bylo v hlasování pořadové číslo 28 pro 40 poslanců, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k požadavku poslanců klubu KSČM bych požádal pana poslance Plevu, aby se odebral na své místo, které má určeno v Poslanecké sněmovně, popř. aby mu uvolnil jiný poslanec klubu ODS své místo k hlasování. (Děje se.) Děkuji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu A4 na straně 2. Je to pozměňovací návrh výboru. Vláda doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 194 poslanců pro bylo 170, proti 5. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP