(1.10 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který má označení F, je na straně 11, o jeho částech 1 až 8 s výjimkou toho, co jsme teď odhlasovali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministr kultury nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 193 poslanců pro 37, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále budeme hlasovat ve stejné logice o pozměňujícím návrhu poslance Vlacha pod písmenem G na straně 13 a 14, a to o bodech 1 až 8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministr kultury nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 194 poslanců pro 41, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní na straně 14 v téže logice pozměňující návrh poslance Talíře. Upozorňuji, že v případě, že by byl přijat, opět se stane nehlasovatelných několik návrhů, protože se vztahuje na § 4 odst. 2 a 3, které jsou předmětem návrhů jiných poslanců.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministr kultury nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 191 poslanců pro 44, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní můžeme hlasovat ještě o pozměňovacím návrhu R kolegyně Machaté na straně 21. Je to opět návrh, který tvoří celek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministra kultury záporné.) Pane zpravodaji jedná se o?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh poslankyně Machaté na straně 21 pod písmenem R1 - 3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Stanovisko je záporné. Zpravodaj? (Zpravodaj ponechává na vůli sněmovny.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 194 poslanců pro 37, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní mám poznámku, že bychom se měli vrátit k návrhu kolegy Exnera I3 na straně 16, protože kdyby byl přijat, nemohli bychom hlasovat o A7.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče ještě jsme nehlasovali o návrhu A6.

 

Poslanec Jaromír Talíř: K tomu se dostaneme, pane předsedající. Nyní máme I3 na straně 16.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministr kultury nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 194 poslanců pro 22, proti 164. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní se vrátíme k pozměňovacím návrhům výboru a můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A7. (Námitky.) A6 musíme zatím přeskočit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko? (Ministra kultury záporné. Zpravodaj nedoporučuje.) Hlasujeme o návrhu A7 na straně 3.

Pan poslanec se hlásí. (Ministr kultury žádá oddělené hlasování.)

 

Poslanec Václav Exner: K tomuto návrhu se vztahuje můj pozměňovací návrh I2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera I2, který má pozměňovací návrh k tisku 813/1 bod 7. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vteřinku, pane předsedající, já listuji a hledám pozměňovací návrh I2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na straně 16.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ano, je možné hlasovat nejprve o I2 a potom o A7.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se vás táži na stanovisko. (Zpravodaj nedoporučuje. Ministr kultury nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 194 poslanců pro 25, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se vrátíme na stranu 3 k bodu A7.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Navrhovatel žádá o to, abychom hlasovali odděleně o odstavci 2 a odstavci 3. Nejprve budeme hlasovat o bodu 7 odstavec 2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tento návrh je z usnesení výboru. (Zpravodaj souhlasí - usnesení výboru A7 odst. 2.) Stanoviska? Je problém, abychom hlasovali o těchto dvou odstavcích odděleně. Táži se sněmovny, jestli má připomínky. Nemá. Budeme tedy hlasovat odděleně. Nejprve A7 odstavec 2. Stanovisko? (Ministr kultury nedoporučuje. Zpravodaj ponechává na vůli sněmovny.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 194 poslanců pro 73, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o odstavci 3. Zpravodaj doporučuje. (Ministr kultury doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se obávám toho, že pod písmenem D na straně 10 je návrh pana předsedy Václava Klause.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Je to tak. Pod písmenem D je návrh - je to jiný návrh, nebyl přijat tento odstavec, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D pana předsedy, protože on navrhuje celé znění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP