(1.30 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, s vaším dovolením bych vás chtěl vyzvat, kdybyste se podíval na návrh K, který vlastně proti tomuto návrhu se liší v tom, že místo jednoho roku jsou tam dva roky, a omezení možnosti opětného zvolení je tam na dvakrát zvolení za sebou. Je to vlastně návrh, který se liší v kvantitě proti tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, nezlobte se, myslím si, že je to úplně jiný návrh, kde v těchto bodech nelze ani udělat orientační hlasování. Pokud nebude přijat návrh A8, bude hlasován návrh K4. Pokud bude přijat návrh A8, nebude již možné hlasovat o návrhu K4.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, je tady ale návrh kolegy. My jsme řekli, že budeme k pozměňovacím návrhům výboru hlasovat pozměňovací návrhy k těmto pozměňovacím návrhům. Je tady opravdu pozměňovací návrh CH5, který se týká tohoto tisku, takže nejprve musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Plevy CH5. Bude-li přijat, promítne se do pozměňovacího návrhu A8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: S tím souhlasím, pane zpravodaji, protože je to pozměňovací návrh k původnímu návrhu usnesení výboru, kdežto návrh pod K4 je jiný návrh, který byl přednesen poté v rozpravě.

To znamená, že nyní budeme hlasovat o návrhu CH5 pana poslance Plevy na straně 16. Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vyjasnili jsme si problém. Návrh CH5 doporučuji, pan ministr nechává na sněmovně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 194 poslanců bylo pro 136, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ve znění pozměňovacího návrhu schváleného podle CH5. Hlásí se pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Je zde ještě jeden problém. V mém pozměňovacím návrhu U2 jsou také změny čísel v tomto bodě A8. Zdá se, že bychom možná v tomto případě měli předřadit počet členů rady a odhlasovat, potom můžeme odhlasovávat změny v těchto bodech. Jinak si to nedovedu představit.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Je to jeden z problémů, který jsme dlouho řešili: co dát hlasovat dřív? Doporučuji, ať se s tím vypořádáme, že jestli pan navrhovatel žádá, můžeme hlasovat o jeho dvou alternativních návrzích. Tím se s nimi vypořádáme, potom můžeme nechat hlasovat o A8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, pokud vidím A8, kde v bodě 5 § 4 odst. 4 není nikde zaznamenán jiný počet členů rady, než jak zaznělo ve vládním návrhu. Kdežto pan poslanec Karel Vymětal má ve svém návrhu alternativu 1 a alternativu 2 k bodu 3 § 4 odst. 1. My jsme u § 4 odst. 4. Takže si myslím, že tento návrh je hlasovatelný i po schválení bodu A8.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane kolega Vymětal požadoval hlasování teď. Myslím si, že je to možné, že můžeme hlasovat o jeho dvou návrzích. V případě, že budou přijaty, promítne se to číslo do rotačního principu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Jsou připomínky k tomu, abychom hlasovali nejprve o návrzích pana poslance Karla Vymětala pod písmenem U alternativa 1 a alternativa 2? Nejsou připomínky, budeme tedy hlasovat o těchto návrzích, poté se vrátíme k písmenu A8. Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nedoporučuji, pan ministr rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 194 poslanců bylo pro 34, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o alternativě 2. Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nedoporučuji, pan ministr rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 194 poslanců bylo pro 28, proti 154. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní konečně můžeme hlasovat o bodu A8 na str. 3. Navrhovatel doporučuje, zpravodaj rovněž.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 194 poslanců bylo pro 189, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tom případě, přijali-li jsme pozměňovací návrh A8, je nehlasovatelný pozměňovací návrh uvedený pod písmenem K4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokračujeme dále, pane poslanče, bodem A9.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Mám uvedeno, že bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu I2 kolegy Exnera, ale obávám se, že už jsme ho odhlasovali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, I2 jsme odhlasovali a nepřijali jsme ho. Můžeme hlasovat dále.

 

Poslanec Jaromír Talíř: K2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: K2 jsme také hlasovali a nepřijali jsme ho.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegy Payna, které jsou uvedeny pod písmenem O na straně 20.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP