(1.50 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní bych rád, abychom mohli odhlasovat poslanecký návrh poslance Bubníka pod písmeny A.a na straně 27. Týká se § 4 odst. 2, kde rozšiřuje text vládního návrhu. Stanovisko zpravodaje neutrální, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 194 poslanců pro 80, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vracíme se do výboru k návrhu A9. Tady zase budeme muset hlasovat. Kolega Pleva pod písmenem CH, to je možné hlasovat potom. Nejprve budeme hlasovat o A9 a poté o CH6. Takže A9 navrhovatel nedoporučuje, ani zpravodaj.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 194 poslanců pro 113, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tom případě hlasujeme o pozměňovacím návrhu CH6, který tento přijatý návrh rozšiřuje. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Je to CH6 na straně 16. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 194 poslanců pro 84, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní pokračujeme v hlasování o návrzích výboru, a to pod písmenem A10. Navrhovatel neutrální stanovisko, zpravodaj také.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 194 poslanců pro 114, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh číslo A11, je to pouze prodloužení lhůty, dokdy má být zveřejněno na internetu…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče Plevo, skutečně bych vás požádal o odpuštění si komentářů ke zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: A11 doporučuji, vláda souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 194 poslanců pro 183, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: A12. Je to rozšíření kompetencí rady.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jedná se o pozměňovací návrh A12 na straně 4, první bod nahoře. Stanovisko zpravodaje neutrální, mírně doporučující, vlády je neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 194 poslanců pro 154, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o A13. Stanovisko doporučující, vlády také doporučující.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 194 poslanců pro 189, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Plevy CH2 na straně 16. Bude-li schválen, nebude možné hlasovat o pozměňovacím návrhu A14.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, myslím, že bod CH2 je jiný návrh, byť v písmenu K má stejný pozměňovací návrh, jako je pod písmenem A14 - určovat mzdu generálního ředitele. Pokud bude přijat návrh pod A14, myslím, že nevylučuje, abychom hlasovali ještě jednou o návrhu pana poslance Plevy pod CH2 bez písmene K.

 

Poslanec Jaromír Talíř: To jsou problémy, které záleží teď opravdu na výkladu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, pokud schválíme návrh pana poslance Plevy, nebudeme už hlasovat o návrhu výboru pod A14, protože obsahuje návrh pana poslance Plevy pod bodem CH2. Ano, já se s tím také ztotožňuji. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Můj pozměňovací návrh pod písmenem I10 doporučuje doplnit slova "stanoviska a" a kromě doporučení, aby mohla rada dávat ta stanoviska k návrhu, který je označen jako písmeno F podle tisku 813. Pan poslanec Pleva ovšem tento návrh pod písmenem F má ve stejném znění nyní pod návrhem H. Domnívám se, že ať je to pod písmenem F nebo H, měl by být nejdříve odhlasován můj návrh, jestli tam doplnit také slova "stanovisko a".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP