(2.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, ne pod písmenem H, ale pod písmenem CH.

 

Poslanec Václav Exner: Pod písmenem CH je očíslování pozměňovacích návrhů, ale týká se to písmene h) u pozměňovacího návrhu CH2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pod písmenem H u písmene CH, protože písmeno H jako takové jsme už zamítli.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pan kolega Exner má pravdu, nejprve musíme hlasovat o jeho návrhu k pozměňovacímu návrhu kolegy Plevy a pak hlasovat o návrhu kolegy Plevy a v případě přijetí nehlasovat o H2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Exnera na straně 17, bod 10, tisk 813, bod 22 v § 8, odst. 1, písm. f) atd. Je to všem jasné? Navrhovatel doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 194 poslanců hlasovalo 178 pro, 3 proti.

 

Ještě pro upřesnění a stenozáznam - tento schválený pozměňovací návrh se vztahuje k písmenu h) pana poslance Plevy na straně 16 pod bodem CH, ne k písmenu f), jak je v návrhu pana poslance Exnera. Pan poslanec Exner se hlásí.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, v první části máte pravdu. Vysvětlil jsem, že návrh se vztahuje jak k písmenu h) podle písmene CH, tak k písmenu f). Pokud by písmeno CH nebylo schváleno, týkal by se i písmene f) podle původního návrhu výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je to tak. Já jen nepředpokládám, že bychom o tomto návrhu pod písmenem CH hlasovali po jednotlivých písmenech f), g), h), i), j), k), ale že budeme hlasovat o celku.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Plevy uvedeném na straně 16 - CH2. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 ze 194 přítomných 85 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vracíme se k pozměňovacímu návrhu A14, který je nyní hlasovatelný. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel má stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 ze 194 přítomných 103 pro, 76 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: A15. Navrhovatel doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 ze 194 přítomných 161 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní bychom se měli podívat na pozměňovací návrh I4 na straně 17 kolegy Exnera. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 ze 194 přítomných 21 pro, 163 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní A16. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Promiňte. Považuji toto hlasování za zmatečné. Hlásí se pan kolega Pleva. (Poslanec Pleva se radí se zpravodajem.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Tady jsou dva odstavce - 2 a 3. Oba se týkají odlišné věci. Doporučuji, abychom hlasovali zvláště o odstavci 2 a zvláště o odstavci 3. Budeme hlasovat o A 16, odstavec 2, který nedoporučuji, a potom o A16 odstavec 3, který doporučuji. Navrhovatel nedoporučuje ani jeden odstavec.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Opět se omlouvám. Hlásí se pan poslanec Exner. Považuji toto hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Václav Exner: Upozorňuji, že k odstavci 3 se vztahuje můj pozměňovací návrh číslo 8.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane poslanče, navrhoval bych hlasovat o A16 odst. 2 a pak by se mělo hlasovat o vašem návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Moment, pane zpravodaji. Pan poslanec Exner tvrdí, že k odstavci 3 se vztahuje jeho pozměňovací návrh pod písmenem I8.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ano, ale nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu A16, odstavec 2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, ale já bych chtěl upozornit, že v bodě 23 je § 8 a pan poslanec Exner má pozměňovací návrh k § 6 odst. 3, takže to není tak, jak on říkal. Nevztahuje se k němu bod I8. Je to k jinému paragrafu, než je pod bodem 16. Budeme hlasovat o bodu 16 odstavec 2 a potom o bodu 16 odstavec 3. Nevztahuje se k tomu návrh poslance Exnera.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 ze 194 přítomných 64 pro, 115 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o I8, odstavci 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP