(2.20 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: A26 - přechodná ustanovení. (Ministr doporučuje jako jeden návrh. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 138 poslanců pro 82, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní můžeme hlasovat o A23. (Ministr nedoporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pod písm. I na straně 17 je číslo 6, kde se navrhuje nahradit číslovku 6 číslovkou 7. Jde o to, že v odst. 6 není vůbec žádná kompetence, kterou by mohl prozatímní ředitel plnit, protože ji nemůže plnit ani generální ředitel. Není tam totiž vůbec žádná kompetence.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Exnera, který doporučuji, a teprve poté o 23. (Ministr má stanovisko neutrální. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 193 pro 101, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: S touto úpravou teď hlasujeme o A23. (Zpravodaj doporučuje. Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 194 poslanců pro 85, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní hlasujeme o A27 - doplnění jednacího řádu sněmovny.

Je zde ještě pozměňovací návrh kolegyně Dostálové, která navrhuje jiné řešení. Měli bychom hlasovat o jejím návrhu. Bude-li přijat její návrh, je nehlasovatelný tento, a naopak.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o návrhu kolegyně Dostálové, který je uveden pod písm. Z na straně 27. (Zpravodaj nedoporučuje. Ministr nedoporučuje.)

Hlásí se ještě pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Upozorňuji, že k volebnímu výboru je tam ještě můj pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jaromír Talíř: O něm můžeme hlasovat, až odhlasujeme ten volební výbor.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Volební výbor je pozměňovací návrh kulturního výboru. Dohodli jsme se na začátku, že nejdříve budeme hlasovat o protinávrzích, o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane kolego, jestliže teď odhlasujeme návrh kolegyně Dostálové, nebude o čem hlasovat. Jestli ho neodhlasujeme, budeme hlasovat o vás a pak o kulturním výboru. (Zpravodaj nedoporučuje. Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 193 poslanců pro 66, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Matulky, který je pod písmenem J2 na straně 18. (Zpravodaj doporučuje. Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 193 pro 179, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní A27. (Zpravodaj doporučuje. Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 193 poslanců pro 119, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní A29. (Stanovisko ministra záporné. Zpravodaj ponechává na sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 ze 192 poslanců 121 pro, 52 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní A30 - veřejné zakázky. (Stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane ministře, Poslanecká sněmovna tento návrh ještě neprojednala. (Stanovisko zpravodaje záporné.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 193 poslanců pro 149, proti 33. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní bych navrhoval, abychom komplexně hlasovali o všech legislativně technických …

 

Místopředseda PSP František Brožík: O těch jsme, pane poslanče, již hlasovali, a to i s těmi, které zazněly ještě ve třetím čtení. Upozorňoval jsem, že hlasujeme o všech legislativně technických úpravách. Sněmovna je schválila. Na straně 7 nám tedy nezůstává nic.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tom případě můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B kolegy Holáně, které právě teď nemohu najít.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to na straně 8.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrhy k výboru; teď si nejsem jist, zda jsou hlasovatelné 1, 2, 3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Není možné hlasovat, protože jsme schválili návrhy, které přednesl výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP