(2.40 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní pozměňovací návrhy kolegy Koháčka. Napřed L1. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 194 poslanců pro 69, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: L2 - navrhuji hlasovat o a) a b) dohromady. (Ministr nedoporučuje.) Ponechávám na vůli sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 194 pro 85, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: L3 (Ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 194 poslanců pro 97, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Já bych doporučoval případně námitky. Vrátíme se k hlasování 108. Je zde námitka pana poslance Severy.

 

Poslanec Pavel Severa: Zpochybňuji hlasování, protože mám u svého jména x, ale hlasoval jsem jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o námitce v hlasování číslo 109. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Severy ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 194 poslanců pro 161, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 108 o návrhu E3 pana poslance Koháčka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 194 poslanců pro 106, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále pozměňovací návrh N pana poslance Suchánka na straně 20. Nedoporučuji. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 194 poslanců pro 61, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále máme pozměňovací návrhy kolegy Ransdorfa na straně 21. - 1, 3, 4. Doporučuji.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Q1 nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 194 poslanců pro 28, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Q2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O tom už jsme hlasovali.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Q3 - nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 194 poslanců pro 24, proti 153. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Q4 - nedoporučuji. (Ministr také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 194 poslanců pro 83, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Koudelky na straně 25. T1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Ministr souhlasí, zpravodaj - neutrálně.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 194 poslanců pro 136, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále T3. (Ministr souhlasí, zpravodaj také.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 194 poslanců pro 180, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: T4. (Ministr souhlasí, zpravodaj - neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 194 poslanců pro 88, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Návrh kolegy Höniga je nehlasovatelný. O návrhu kolegy Ježka jsme hlasovali. Kolega Kapoun je nehlasovatelný - týkalo se k Holáňovi. Kolegyni Dostálovou jsme hlasovali. O Bubníkovi jsme hlasovali, o Jalůvkovi jsme hlasovali.

Vojtěch Vymětal - CC1 na straně 28 - jednička není hlasovatelná. CC2 je hlasovatelné a doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Toto hlasování ukončuji a prohlašuji ho za zmatečné. Pan poslanec Koudelka se hlásí.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já se domnívám, že i CC2 je nehlasovatelné, protože byl přijat můj pozměňovací návrh T3, kde je definována činnost televizních studií.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tím pádem jsme i toto hlasování ukončili jako nehlasovatelné. Pokračujeme dál - DD.

 

Poslanec Jaromír Talíř: DD je podle mého názoru špatně předložen a je nehlasovatelný. (Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.)

Nyní EE. První část je nehlasovatelná, druhá část, která se týká televize, je hlasovatelná. Můžeme hlasovat o obou najednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP