(2.50 hodin)

(pokračuje Talíř)

Stanovisko mírně doporučující.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Radima Turka EE na straně 28.

 

Poslanec Jaromír Talíř: První část je nehlasovatelná, druhá část týkající se televize hlasovatelná je.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To znamená odstavec 2 a odstavec 3. (Zpravodaj souhlasí.) Stanovisko pana ministra k odstavci 2? (Ministr nedoporučuje.) Zpravodaj mírně doporučuje.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 194 poslanců pro 62, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Odstavec 3 totéž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 194 poslanců pro 6, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Předposlední návrh je návrh kolegy Bartoše FF. Stanovisko doporučující. (Ministr kultury doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 194 poslanců pro 187, proti 2. Návrh byl přijat. (Potlesk v části sálu.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Poslední pozměňovací návrh je návrh poslance Bendla. Doporučuji hlasovat o obou dvou bodech společně. Stanovisko: Nedoporučuji. (Ministr kultury nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 194 poslanců pro 89, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Podle mých záznamů jsme odhlasovali všechny poslanecké návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku a po něm jsou zde ještě předložena doprovodná usnesení kolegy Filipa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jsou připomínky ke všem pozměňovacím návrhům, které jsme podrobili v současné době hlasování? Nejsou. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Hlásí se pan poslanec Kühnl. (Poznámky ze sálu.) Já bych prosil o klid.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokusím se být stručný. Klub Unie svobody není připraven hlasovat pro zákon, jemuž chybí rozhodující atribut změny, to je rozdělení volby Rady ČT mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nikdo jiný se nehlásí. Přednesu návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484 - ten sem nepatří, ten jsme vypustili, o provozování - to sem také nepatří, podle sněmovního tisku 813, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

(Připomínky z pléna. Ministr kultury: A další dva zákony.) A dalších zákonů, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Já to přečtu ještě jednou:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů, podle sněmovního tisku 813, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 194 poslanců pro 133, proti 52. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Nyní se ještě vrátíme k doprovodným usnesením, která přednesl poslanec Vojtěch Filip. Pane zpravodaji, uveďte prosím tato doprovodná usnesení.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Kolega poslanec Filip přednesl dvě alternativy. První zní:

Doporučujeme ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi, aby podle čl. 73 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zvážil, zda nenastala situace, kdy by měl podat prostřednictvím předsedy vlády Parlamentu…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tam je změna - prezidentu.

 

Poslanec Jaromír Talíř: …prezidentu ČR rezignaci na svou funkci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 185 poslanců pro 42, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativa 2.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje předsedovi vlády ČR panu Miloši Zemanovi, zda by nezvážil podle čl. 74 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, aby prezidentu republiky předložil odvolání člena vlády, ministra kultury Pavla Dostála z jeho funkce pro nezvládnutí krize v České televizi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 175 poslanců pro 48, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s prvním bodem mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Končím projednávání tohoto bodu, končím tuto schůzi. Přeji vám všem dobré ráno, dobrou noc, dobrý den a 23. ledna na shledanou. Děkuji všem, kteří vydrželi do těchto časných ranních hodin, abychom zvládli situaci, která nás zasáhla přes vánoční, novoroční i tříkrálovské svátky.

Přeji vám ještě jednou dobrou noc!

 

(Schůze ukončena ve 2.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP