Začátek schůze Poslanecké sněmovny
23. ledna 2001 ve 14.11 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. ledna.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádal pan poslanec Nájemník - náhradní karta č. 5, pan poslanec Mareš - náhradní karta č. 6.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Melichara a poslankyni Miroslavu Vlčkovou. Má někdo nějaký jiný návrh? (Nikdo se nehlásil). Mezitím pan poslanec Hrnčíř sděluje, že má náhradní kartu č. 7.

Nemá-li někdo jiný návrh, dávám hlasovat o mém návrhu, abychom za ověřovatele této schůze určili poslance Jaroslava Melichara a poslankyni Miroslavu Vlčkovou.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 162 poslanců 147 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti. Návrh byl přijat a ověřovateli 32. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Melichara a poslankyni Vlčkovou.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou pak rozdány do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání z vlády pan předseda vlády Zeman, který je na oficiální návštěvě Německa, ministr Grégr je též v Německu, ministr Lachnit na zahraniční cestě. Před chvílí jsem zde viděl pana místopředsedu vlády Špidlu, ač se omlouvá, že je ve Švédsku na setkání ministrů pro rovnost pohlaví a sociální zabezpečení.

Z poslanců se omlouvají pro nemoc pan poslanec Houzák, místopředseda sněmovny Langer a poslanec Pavel Němec. Na zahraniční cestě jsou poslanci Nedvědová, Vojíř a na lednovém plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy jsou poslanci Bartoš, paní poslankyni Horníkovou zde vidím, takže se mi nezdá, že je na tomto zasedání, Matějů, Ouzký, Sehnalová, Skopal, Cyril Svoboda, Štěpová, Jirousová a Němcová.

Vážení kolegové, na naší dnešní schůzi není přítomen další z našich kolegů, poslanec Ivan Pilip. Jak všichni víme, jeho místo ve sněmovně je dnes prázdné, neboť byl spolu s dalším českým občanem Janem Bubeníkem zadržen na Kubě. Byl zadržen údajně proto, že se setkal s odpůrci tamního režimu, což kubánská komunistická justice považuje za trestný čin a kvalifikuje ho jako spolčování za účelem vyvolání povstání. Oběma hrozí vysoké tresty a symbolické je i to, že kubánské orgány v této věci odmítají seriózně komunikovat, byť zde mám odpověď předsedy Národního shromáždění lidové moci Kubánské republiky, a to dopis první místopředsedkyni sněmovny Petře Buzkové.

Jistě zde dlouho nemusíme diskutovat o charakteru komunistické justice ani o tom, jakými metodami se totalitní režimy snažily a snaží likvidovat své odpůrce. V naší zemi máme více než dostatečné zkušenosti.

Dva naši spoluobčané se stali nástrojem politické hry, pomocí níž se dnešní kubánský režim snaží i nadále udržet u moci. Stali se nástrojem hry, do jejíchž detailů, motivů i širší souvislosti zatím příliš nevidíme. Situace je pro nás o to závažnější, že je kubánskými orgány vyšetřován a obviněn poslanec Parlamentu České republiky, to je jeden z ústavních činitelů našeho státu. Není to tedy pouze soukromý problém občana, který se z jakýchkoli pohnutek dostal do konfliktu se zákony jiné země, ať už si o jejich režimu myslíme cokoliv. V tom případě jsme se my všichni aktivitou našeho kolegy a jeho zadržením de facto stali účastníky této nové kubánské krize.

Snaha o prosazení řádného a objektivního posouzení tohoto případu - podle všech ve světě uznávaných právních principů - proto nemůže být pouze záležitostí Ministerstva zahraničí. Osud poslance Pilipa se týká nás všech. Týká se vážnosti a autority této sněmovny doma i v zahraničí.

Proto považuji za správné, že se výbory Poslanecké sněmovny touto kauzou již minulý týden zabývaly a že se snažily přispět k tomu, aby byli zadržovaní co nejrychleji propuštěni. Budeme se tím zabývat i nadále. Musíme se však chovat racionálně a uvážlivě a postupovat spíš diplomatickými cestami než formou siláckých prohlášení, která mohou situaci zadržených a jejich urychlený návrat domů jenom ztížit. Budeme však zároveň důslední a vytrvalí. Věřím, že naše aktivita spolu s úsilím Ministerstva zahraničí a tlakem mezinárodního společenství přiměje kubánský režim, aby došlo k propuštění těchto dvou českých občanů a aby tento incident přestal být zneužíván jak proti svým domácím odpůrcům, tak proti České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP