(14.30 hodin)

(pokračuje Filip)

Jsem přesvědčen, že zprávu vlády má v tomto čase Poslanecké sněmovna nejen vyslechnout, ale i projednat. Navrhuji tedy - za bod 27. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesl návrh na vyřazení bodu 17 z této schůze Poslanecké sněmovny. Je to "Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů". Důvodem je neprojednání v garančním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňkovým návrhem? Ne-li, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejdříve budeme hlasovat o mých dvou návrzích.

 

Za prvé - abychom tisk 813/3 projednali dnes jako první bod pořadu. Jedná se o zákon o České televizi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 176 poslanců 162 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Jsem velmi rád, že sněmovna umožní, abychom tuto věc dneska posunuli o kousek dál. Myslím si, že to je pro celou naši zemi evidentně potřeba.

 

Druhý můj návrh byl na přeřazení bodů 5 a 6 pořadu na středu 24. ledna ráno.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 177 poslanců 161 hlasoval pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pleva navrhl stáhnout z programu bod číslo 15 - návrh zákona o změně zákona o vysokých školách.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento jeho návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 177 poslanců 160 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Benda navrhl stáhnout bod číslo 13, návrh zákona o styku obou komor Parlamentu České republiky.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 ze 177 přítomných poslanců pro hlasovalo 163, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Mlynář navrhl vyřadit z programu bod číslo 53 návrhu programu, což je volba nebo dovolba členů Rady pro televizní a rozhlasové vysílání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 177 poslanců 36 hlasovalo pro, 102 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Turek navrhuje zařadit bod číslo 18 jako pevný bod na čtvrtek ráno jako první bod - druhé čtení. A třetí čtení jako první bod v pátek odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 177 poslanců 158 hlasovalo pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Havlíček navrhuje vyřadit bod číslo 11 - novela zákona o dani z příjmu - z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 177 poslanců bylo 117 pro, 30 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sobotka navrhuje nový bod, který by byl zařazen za dnešní bod číslo 24 původního návrhu programu - první čtení novely zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tisk 802. A jako druhý bod si přeje, aby to bylo projednáno ve zrychleném pořadu jednání. Mohu o tom nechat hlasovat současně, nebo dvakrát?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, tento požadavek je obsažen tak, jak říká zákon, v důvodové zprávě, která je součástí tohoto návrhu zákona. Já se domnívám, že v tuto chvíli lze hlasovat o zařazení tohoto bodu, a potom v rámci projednávání tohoto bodu rozhodneme o tom, v jakém režimu tento návrh budeme projednávat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji pěkně. Přijímám.

 

Budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu, který je dosud tiskem 802.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 178 poslanců 66 bylo pro, 69 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Hojdar navrhuje vyřadit z programu této schůze bod číslo 7, což je návrh zákona na novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 178 poslanců zatím největší počet 170 poslanců pro, nikdo proti.

 

Pan poslanec Filip navrhl zařadit za bod 27 zprávu vlády o mezinárodněpolitických, vojenských a zdravotních problémech českých vojáků v rámci misí KFOR a SFOR.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 178 poslanců 29 bylo pro, 93 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

A konečně - pan poslanec Svoboda navrhl z našeho programu vyřadit bod číslo 17, což je novela občanského zákoníku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP