(18.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Paní místopředsedkyně Buzková, poté pan poslanec Filip.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k důvodům, které tady padly v obecné rozpravě, i k tomu, že tento návrh zákona bohužel vůbec neřeší situaci, kterou jeho navrhovatelé chtěli řešit, naopak komplikuje české trestní zákonodárství, navrhuji v podrobné rozpravě zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. O slovo se přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dal bych pozměňovací návrh, který by měnil současný § 257 takto: název paragrafu "Vandalství". Měnil by se odstavec 1: "Kdo ke škodě jiného věc zničí, nebo ji barvou postříká, pomaluje či jiným způsobem poškodí, nebo k takovému poškození využije jinou látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, nebo peněžitým trestem."

Zároveň v podrobné rozpravě navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Přeje si se závěrečným slovem vystoupit navrhovatel? Nepřeje. Pan zpravodaj také ne. Pan zpravodaj shrne podrobnou rozpravu, ve které kromě jiného zazněly návrhy na zamítnutí.

 

Poslanec Václav Exner: Po podrobné rozpravě máme k dispozici a k rozhodnutí návrh na zamítnutí. Konstatuji, že byly předneseny dva nové pozměňující návrhy a ve hře jsou pozměňovací návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesla paní místopředsedkyně Buzková a pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 161 hlasovalo 56 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu a končím též projednání bodu číslo 11.

 

Měl bych tady před ukončením dnešní schůze jedno technické sdělení. Páni poslanci a paní poslankyně, kteří bydlíte v Bělohorské ulici naproti Pyramidě, dostali jsme zprávu, že před naším domem stojí Seat Toledo BMX, který má rozbité okno a jsou tam policisté. Pohybuje se tam více lidí, a pokud je to vozidlo někoho z vás, měli byste se tam odebrat.

Nyní máme projednávat bod č. 12, to je vládní návrh zákona o důchodovém pojištění. Pan ministr Špidla mi sdělil, že nám k projednání nestačí čtvrthodina. Proto dnešní jednání nyní ukončím.

Chtěl bych požádat všechny členy stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby se v 19.00 hodin dostavili do místnosti 22. Půjde o velmi důležité jednání, protože se změnily určité podmínky, takže bych vás všechny prosil, abyste se do místnosti 22 v 19.00 dostavili.

Končím dnešní jednání a přeji vám pěkný večer. Zítra začneme v 9.00 hodin projednáváním bodu 12, sněmovní tisk 663. Přeji vám dobrou noc.

 

(Jednání bylo přerušeno v 18.45 hodin.)

(Chvíli po přerušení schůze předsedající oznámil, že zítřejší jednání bude začínat body 6 a 7 schváleného programu.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP