(9.50 hodin)

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás, pokud je to vůbec možné, poprosit o pozornost, protože při projednávání tohoto bodu mimo jiné hovoříme o třetině státního rozpočtu, hovoříme o narůstajícím schodku na účtu důchodového pojištění a tím i o narůstajícím schodku státního rozpočtu.

Dovolte mi, abych krátkou analýzu důchodového systému začal rozborem předvolebních slibů sociální demokracie. V roce 1998 sociální demokracie v důchodové oblasti slibovala, že zruší zvyšování věku odchodu do důchodu. Já již při minulém prvním čtení, když jsem zde hovořil, jsem pochválil stávající vládu za to, že od populismu přešla alespoň částečně k racionalismu a že navrhuje zpřísnění předčasných odchodů do důchodu. Je samozřejmé, že toto zpřísnění znamená skutečné prodlužování odchodu do důchodu a je v příkrém protikladu k tomu, co sociální demokracie svým voličům slibovala. Ale opakuji ještě jednou - je to krok správným směrem.

Chtěl bych se zastavit u druhého slibu, jehož neplnění podle mého soudu je ještě daleko a daleko závažnější. V oblasti důchodového pojištění sociální demokraté slibovali, že zvýší relaci mezi důchodem a průměrnou hrubou mzdou na úroveň padesáti procent, aby zabezpečili důstojný život důchodců. Podívejme se prosím, jak se v této oblasti vyvíjí realita. V roce 1998, kdy valorizaci důchodů prováděla Tošovského vláda, byl poměr mezi starobními důchody a hrubou mzdou na úrovni 45,9 %. V roce 1999 tento poměr klesl na úroveň 45,2 %.

Jak to vypadalo v loňském roce. Průměrný starobní důchod byl ve výši 5 960 Kč a průměrná hrubá mzda dostoupila zhruba výše 13 450 Kč. Jinými slovy: po několika letech klesla relace mezi důchodem a hrubou mzdou pod 45 % na 44,3 %. Pokud bychom chtěli udržet alespoň hranici 45 % mezi důchodem a hrubou mzdou a tato hranice představuje, že neposíláme miliony důchodců do chudoby, tak by důchod nemohl být těch mnou vzpomínaných 5 960 Kč, ale musel by být 6 050 Kč. To znamená, to je 1 100 Kč navíc pro každého důchodce za rok. Těchto 1 100 Kč, dámy a pánové, představuje 2,7 miliardy, takže tato vláda oproti všem svým předvolebním slibům v loňském roce připravila důchodce téměř o 3 miliardy korun českých. Musela to udělat, protože alespoň částečně musela snížit schodek na důchodovém účtu, který v loňském roce se bude pohybovat okolo 22 miliard korun českých, pokud samozřejmě započítáváme i náklady na správu systému.

Bohužel tento vývoj bude pokračovat i v roce letošním. Vláda nemá ve státním rozpočtu prostředky na valorizace důchodů, to znamená důchody celý rok budou ve výši 6 300 Kč - a teď jsem velmi střízlivý - pokud hrubá mzda poroste o 6,2 %, ona poroste pravděpodobně rychleji, dosáhne 14 300 Kč. Jinými slovy: relace důchod - hrubá mzda poklesne na 44 %. Pokud bychom chtěli udržet 45 %, tak by bylo naprosto nezbytné, aby průměrný důchod byl měsíčně vyšší o 150 Kč. Za rok je to o 1 800 Kč. A tato ctěná levicová vláda připravuje v podstatě v letošním roce důchodce o více než 5 miliard korun českých, přičemž deficit na důchodovém účtu, pokud budeme započítávat správu, se zvýší stejně na 25 až 27 miliard, takže deficit stále narůstá.

Proč dochází k tomuto vývoji? Dochází k němu proto, že se prudce mění poměry mezi počty plátců a počtem důchodců uvnitř systému. V roce 1997 platilo do důchodového pojištění 5 150 000 plátců a počet důchodců byl jen 2 485 000. V loňském roce se počet plátců pohyboval okolo 4 730 000 a počet důchodců vzrostl téměř o 90 000 na 2 570 000.

Dokumentoval jsem tím, jak sociální demokracie plní své předvolební sliby, že pochopitelně byly populistické, plnit se nedaly, ale navíc chci zdůraznit, že objektivně je nemůže sociální demokracie plnit, protože důchodový systém potřebuje výraznou opravu. A ta oprava je možná jedině tím způsobem, že se pokusí zajistit konstantní poměr mezi počtem plátců a počtem důchodců.

Protože není možné z opozičních lavic provést skutečnou důchodovou reformu, která by především měla spočívat v pružném odchodu do důchodu, to znamená v souběhu pracovní aktivity a důchodu, tak se pokusíme ve druhém čtení předložit alespoň některé návrhy, které umožní systém stabilizovat, to znamená umožní, aby příliš rychle nenarůstal počet důchodců, aby byl stabilní počet plátců, umožní, aby poměr mezi důchodci a plátci v následných letech byl přibližně konstantní.

Ve druhém čtení se pokusíme zvýšit úroveň sankcí za předčasný odchod do důchodu na úroveň odměn za pozdější důchody, předložíme návrh, podle kterého bychom velmi mírně zvyšovali administrativní věk pro odchod do důchodu a prodloužili povinnou délku pojištění. Dále se pokusíme o to, abychom určitým způsobem zvýšili ekvivalenci, to znamená spravedlnost systému.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Volákovi. Jako další je přihlášen pan poslanec Krása a po něm bude následovat poslankyně Páralová.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vláda předkládá k posouzení novelu zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje pouze dílčí, nepatrné změny vedoucí ke zpřísnění podmínek pro předčasné odchody do důchodu. Tento návrh lze bez uzardění nazvat alibistickým návrhem, který má ve veřejnosti vzbudit dojem, že vláda slibuje vývoj mandatorních výdajů a včas reaguje legislativní úpravou. Opak je pravdou.

V důvodové zprávě není ani slovo o tom, že v loňském roce skončil důchodový účet v rekordním schodku ve výši 20 miliard korun. Protože stát musí důchody vyplatit, tak nezbývá, než použít prostředky státního rozpočtu původně rozpočtované na jiné výdaje právě na výplatu těchto mandatorních výdajů. V důvodové zprávě není nic o tom, že vláda se snaží hrozivě narůstající deficit na důchodovém účtu zmírnit okrádáním současných důchodců tak, jak o tom tady můj předřečník mluvil, protože za socialistické vlády se snížila relace důchodů k průměrné mzdě asi o necelá 2 %. Tato necelá 2 % znamenají, že příjemci důchodů pobírají měsíčně zhruba o 150 Kč méně. Vláda neplní alespoň základní pravidlo slušné vlády, že zajistí participaci na růstu národního bohatství i těm skupinám občanů, které jsou odkázány na podporu společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP