(10.10 hodin)

(pokračuje Páralová)

Všechny tři cesty jsou bezesporu nepopulární. Na jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanci ODS podpořili návrh Unie svobody, který postupně zvyšoval věk odchodu do důchodu. Tento návrh však nebyl přijat, když pro něj nehlasovali poslanci zvolení za sociální demokracii, komunistickou stranu a stranu lidovou. ODS opět, stejně jako na výboru, podpoří návrh Unie svobody a nebude předkládat vlastní návrhy, aby se návrhy pravice netříštily. Tím ODS dává jasně najevo, že je připravena k dohodám, že je připravena přistoupit k razantní reformě důchodového systému.

Dále bych se ráda zmínila o společných účtech manželů důchodců. Dosavadní úprava výplaty důchodů nedává zcela jasnou odpověď na otázku, zda je možné či není možné realizovat výplatu v bezhotovostní formě i na účet manžela či manželky. O tom svědčí i dosavadní praxe největšího nositele důchodového pojištění, kterým je Česká správa sociálního zabezpečení. Tento úřad totiž až do loňského roku umožňoval v případě sporožirových účtů vedených Českou spořitelnou výplatu dávek i na účet manžela. Koncem loňského roku však Česká správa sociálního zabezpečení přistoupila k opatření, které nadále takový postup neumožňuje. V důsledku toho došlo ke změně způsobu výplaty asi u 47 tisíc důchodců, kterým bylo sděleno, že si musí založit vlastní účty, jinak jim bude důchod vyplácen nadále v hotovosti.

Značná část těchto důchodců projevila se zamýšleným opatřením krajní nespokojenost a se svými stížnostmi se obrátila i na jednotlivé poslance. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví reagoval na tuto situaci tím, že přijal pozměňovací návrh, který umožňuje výplatu důchodu bezhotovostně i na účet manželka či manželky. S touto úpravou souhlasili i zástupci předkladatele, včetně ředitele České správy sociálního zabezpečení. Prosím vás o podporu tohoto návrhu, kterým prokážeme, že Poslanecká sněmovna naslouchá oprávněným požadavkům občanů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Páralové a prosím nyní zatím posledního přihlášeného do obecné rozpravy pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně. Vzhledem k tomu, že mnoho bylo řečeno, tak jenom několik poznámek. Já se domnívám, že jednou ze základních chyb v této diskusi je skutečnost, že se nezabýváme hospodářstvím jako celkem a vytrhneme pouze problematiku důchodového pojištění. Je totiž zjevné, že ona teze, která zde byla před časem a u začátku vlády sociální demokracie zmiňována, totiž že nebude potřeba žádných razantních změn, neboť příjmy budou vyřešeny progresivním hospodářským růstem, že ona teze zklamala. Výsledek působení této vlády je takový, že zadluženost země, tedy růst státního dluhu je dvaapůlnásobný.

Paní poslankyně Páralová má možná pravdu, že důchodový systém je před zhroucením. Je otázka, zdali tomu věří, když tuto vládu drží u moci. Pokud by to ve skutečnosti bylo tak špatné, pak by dozajista v souvislosti se svým projevem vystoupila a žádala odstoupení takové vlády. Ale protože nevím, co je jenom politická hra a co jsou fakta, dal bych přednost racionálnímu řešení celého důchodového systému.

Proto se domnívám, že bylo správné zřízení oné parlamentní komise, a to, že vláda předložila tento návrh nyní, tedy dříve, než parlamentní komise vydala svůj verdikt a vydala svou představu, znamená, že si uvědomuje, že důchodový systém se dostává do krize. Je to fakt, a pokud se velmi rychle s tímto něco neudělá, pokud vláda nenavrhne komplexní řešení, potom může dojít k tomu, že se do písmene vyplní slova pana kolegy Voláka. Já se domnívám, že vláda by měla rychle takový systém předložit, a potom by bylo možné ještě zabránit tomu, aby se do zhroucení nedostal nejen důchodový systém, ale celý hospodářský výsledek této vlády.

Opakuji, že státní dluh je dvaapůlkrát vyšší, že tento problém, který je v důchodech, se promítá stejnou silou do zdravotního pojištění, že mandatorní výdaje narůstají, a to všechno je za vlády, která je držena u moci ODS.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, za všechno může ODS. Děkuji panu poslanci. Ještě se přihlásil pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v platném znění zákon č. 155/1995 Sb. umožňuje, aby důchodového pojištění byla účastna osoba, která trvale a osobně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou osobu, nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let. Tato jí však musí být takzvaně blízká, to znamená, musí to být manžel nebo příbuzný v přímé řadě atd., viz § 24 zákona. Domnívám se, že jde o nezdůvodnitelnou tvrdost zákona. Zákon postihuje osoby pečující za mnohdy značných finančních obětí o nemocné, postižené výše uvedeným způsobem, tito však nejsou vyjmenováni v § 24 tohoto zákona. O tyto postižené osoby by se jinak musel postarat ve svých sociálních zařízeních stát. Domnívám se, že účast na důchodovém pojištění je nezbytné minimum, které stát povinen těmto pečovatelům zajistit. Náklady na péči státu o výše uvedené bezmocné osoby by byly nepochybně mnohem větší než přiznaná účast na důchodovém pojištění pro ty, kteří se o postižené po potřebnou dobu starají.

Aby se zamezilo možnému obcházení předpisů a současně aby vykonávaná péče byla průkazná, v návrhu, který předložil příslušný garanční výbor, se ustavuje podmínka společného žití obou osob v domácnosti. Toto ustanovení je shodné s podmínkou, které pro obdobný účel je uvedeno také v zákoně o sociálním zabezpečení. Dovoluji si požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Nyní se přihlásil - rozumím, že do rozpravy - pan ministr Špidla, nikoli se závěrečným slovem. Dobře. Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Vymětal, první nebo druhý?

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. V každém případě Karel.

Dámy a pánové, hovoříme zde o problému starých lidí, nebo lidí v důchodovém věku, o problému, který zde vzniká po dobu deseti let, a teď si s ním jakoby nevíme rady. Já si myslím, že bychom se měli podívat po příčině tohoto stavu. Statistiky uvádějí a jásají nad tím, jak roste průměrný věk občanů našeho státu. Ale nepřiznává se, že tento průměrný věk lidí našeho státu roste proto, že se rodí čím dál tím méně dětí. A místo toho, abychom řešili propopulační opatření, aby se rodilo více dětí, aby náš národ rostl, tak řešíme problém starých lidí - přesně obráceně. A když slyším, co zde navrhují kolegové z pravicových stran, tak mi to připadá, že jejich cílový stav řešení staré generace by měl spočívat v tom, že občan by měl pracovat co nejdéle, a to tak, aby pokud možno při odchodu do důchodu žil ještě měsíc a umřel. Ale vytváříme mu pocit, že ten měsíc, který má žít ještě po odchodu do důchodu, by si měl užít na vysoké úrovni. Dámy a pánové, já to považuji za velice zvrhlé řešení.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP