(10.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Nemám další přihlášky do rozpravy. Než budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který předložil pan poslanec Štrait, dám šanci panu ministrovi i paní zpravodajce. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřil k vystoupením, která byla v obecné rozpravě, protože k jednotlivým pozměňovacím návrhům budeme mít příležitost debatovat v podrobné rozpravě.

K panu poslanci Štraitovi. Novela zákona o zaměstnanosti je ve vysoké fázi přípravy a její základní koncepcí je, že délka a výše pobírání příspěvku v nezaměstnanosti bude závislá na délce pracovní kariéry, čili jakýsi kvazipojišťovací princip, to znamená, že reagujeme v příslušné oblasti na situaci na trhu.

Pokud jde o celkovou koncepci, na jedné straně z hlediska pojistné matematiky spravedlivě vypočítává předčasné důchody, čili reálně je zhoršuje nebo snižuje jejich nominální i reálnou hodnotu, na druhé straně ale vytváří motiv pro setrvání v pracovní činnosti i po důchodovém věku. Vychází to z koncepce, že sociální demokracie i vláda předpokládají, že je třeba lidem poskytnout svobodu, aby se rozhodli, a vytvořit jim příslušné motivy, aby to pro ně bylo výhodné. Odmítáme administrativní manipulaci.

Dále se jasně ukazuje, že pracovní kolektivy, kde jsou přiměřeným způsobem zastoupeni staří lidé, jsou efektivnější než pracovní kolektivy založené pouze na lidech mladšího věku. Je to zřejmé, protože každá komplexní činnost vyžaduje kombinaci odvahy a dravosti se životními zkušenostmi. To je podle mého názoru základní rozdíl z pohledu sociální demokracie na lidi, kteří jsou v důchodovém věku. Z našeho hlediska lidé v důchodovém věku nejsou problém, mají svou vlastní hodnotu, jsou přínosem pro společnost a je správné otevřít jim prostor.

Pokud jde o pana poslance Voláka, nestojí takřka za to jeho výroky komentovat, snad jen několik podstatných faktů. Musím s plnou vážností už poněkolikáté sdělit, že důchodový systém není před zhroucením a že je při průměrném výkonu ekonomiky financovatelný tak daleko, kam se jen dohlédne, to znamená na následujících 30 až 40 let. Prostě snaha vyvolat hrůzu a vyvolat pocit, že situace je tragická, a na základě tohoto pocitu realizovat některé jakoby reformy, jejichž účelem je v podstatě zvýhodnit ty, kteří jsou ve společnosti nejsilnější, je nedůstojná a není to ani snaha, která by byla eticky obhajitelná.

Ve věci valorizace je to opět velmi směšné, když si uvědomím, že v době konzervativních vlád, které tady působily od roku 1992, reálná hodnota důchodů výrazně klesla a poměr mezi mzdou a důchodem se z 56 % sesunul na oněch 45 %, za vlády sociální demokracie došlo k dílčímu růstu, ale tento růst - a to přiznávám - je pomalý, protože v situaci ekonomické krize, do které zemi zavedly konzervativní vlády, je prostředků k dispozici velmi málo.

Dovolte mi, abych se zabýval i poznámkami, které sdělila paní poslankyně Páralová. Česká republika, pokud jde o podíl důchodů na hrubém domácím produktu, patří k zemím, které dávají na důchody nejméně. Za námi je jen velmi málo zemí, např. Island, kde je věk odchodu do důchodu 70 let. Za námi je také Irsko, kde je zcela jiná struktura populace. Většina evropských zemí je velmi před námi a srovnatelné země bývalého komunistického bloku mají podíl důchodů na hrubém domácím produktu zhruba o třetinu větší, než máme my. Pokud bychom měli dosáhnout podílu, který je obvyklý v Rakousku a Itálii, tak při stagnaci ekonomického růstu bychom na této hodnotě byli někdy v roce 2030 - 2040. Znovu musím jasně říci, že důchody jsou plně financovatelné. Ten systém, který je u nás, je financovatelný a není před zhroucením.

Podíl výdajů na hrubém domácím produktu je samozřejmě spjat s ekonomickou aktivitou. V době ekonomické deprese tento podíl stoupá, ačkoliv reálně a nominálně se rozsah důchodů nemění. Chci říci, že vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo k ekonomickému růstu, který se pohybuje někde mezi 2,5 % až 3 %, podle názoru expertů se snížil podíl důchodů na hrubém domácím produktu oproti roku předminulému, čili tato rovnováha se udržuje nejenom tím, že se snižuje počet důchodců, ale především se udržuje ekonomickou výkonností země. Podařilo se zemi přivést na vzestupnou dráhu a podíl důchodů na hrubém domácím produktu poklesl.

Pokud jde o koncepci pana poslance Krásy, mohu říci, že je to koncepce, která je zcela nepřijatelná a jejíž základní princip spočívá v tom, že důchodový systém vyrovnáme tak, že nebude důchodců. To je věc, která je nereálná, sociálně nepřijatelná, a pan poslanec Krása si je toho nepochybně vědom. Proč takové návrhy předkládá, mi zřejmé není.

Dámy a pánové, přijali-li bychom koncepci pana poslance Krásy a pana poslance Voláka, znamenalo by to drastické zhoršení sociální situace našich občanů a za druhé by to znamenalo prakticky vyřazení předčasného důchodu jako jednoho z prostředků řešení individuální situace, a proto obecně musím tyto přístupy odmítnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, děkuji za vaše vystoupení v obecné rozpravě. Paní poslankyně Müllerová si nepřeje vystoupit. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí.

Dám hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Štrait v obecné rozpravě, to je o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 168 poslanců 21 bylo pro, 131 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP