(11.00 hodin)

(pokračuje Špidla)

Čili je to návrh správný a podporuji jej.

Poukazování důchodů, který navrhovala paní poslankyně Páralová, zde je mé stanovisko neutrální -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím ještě jednou o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: - a v zásadě nelze tento návrh podporovat.

Redukce osobního vyměřovacího základu, kterou předkládá janusovská dvojice Volák-Krása. Musím říci, že tento návrh je třeba odmítnout, protože opět by došlo k vytvoření dvou skupin s rozdílnou úrovní důchodů v závislosti na datu přiznání důchodu. Dále tento návrh navrhuje učinit toto uprostřed roku, což je nepřijatelné, a dále znamená výrazné zdražení tohoto důchodového systému, podle našich odhadů asi o 2,5 miliardy ročně. Čili je to něco, co systém destabilizuje, aniž to přináší odpovídající hodnotu.

Prodloužení doby pojištění. Opět musím zcela zásadně odmítnout, a je to podle mého názoru příklad neuvěřitelné povrchnosti, se kterou Unie svobody, konkrétně páni poslanci Volák a Krása, předkládají své návrhy. Ono nenápadné prodloužení potřebné doby délky pojištění o deset let jednoznačně znamená vyřazení nejméně 9 % žen z doby pojištění a zavedení důchodového věku pro 9 % žen přibližně na úroveň 65 let bez jakékoli úvahy a jakékoli diskuse.

Návrhy, které směřují ke zvyšování důchodového věku - opět musím zcela zásadně odmítnout, nikoli proto, že není možné otevřít debatu, ale nelze takovýto zásadní návrh předkládat na okraj jiného zákona, který řeší dílčí, i když důležitou věc, nelze rozhodnout o zvyšování věku odchodu do důchodu bez toho, že proběhne zevrubná debata o celkové důchodové reformě, bez toho, že se najde společenská shoda. Chci jasně říci - Unie svobody, konkrétně pánové Volák a Krása, svým návrhem bez odpovídající veřejné diskuse prodlužují velmi rychle věk odchodu do důchodu na 65 let pro muže i ženy.

Pokud jde o procentní výměru předčasných důchodů, zmínil jsem se o tom velmi krátce, ale přesto. Návrh pánů poslanců Voláka a Krásy znamená trest za předčasný důchod, zatímco návrh, který předkládá vláda, znamená vyrovnání předčasných důchodů ve vztahu k důchodům řádným podle principu pojistné matematiky. Tudíž není to trestem, i když nezastírám, že tento návrh má za účel snížit tlak na předčasné důchody. To je pravda, ale přesto musím odmítnout výpočty pana poslance Krásy, který předpokládá, že to bude opatření pouze marginální. Bylo by to opatření marginální, pokud by se nezměnilo chování lidí. Pokud se chování lidí změní, a my jsme přesvědčeni, že tento systém povede, zejména v té části 1,5 % pro delší pracovní kariéru, ke změně chování a výraznějším způsobem sníží tlak na předčasné důchody.

Návrh, který předkládají oba dva páni poslanci, by, ačkoli to výslovně nebylo řečeno, předčasné důchody zrušil, protože by nebylo možno ze sociálních důvodů je přijmout.

Dámy a pánové, to je krátký komentář k návrhům, které byly předloženy.

Dovolte mi tedy ještě, abych závěrem vytkl onu základní myšlenku. Návrhy předkládané Unií svobody znamenají za prvé zrušení předčasných důchodů ve své praktické užitelnosti. Za druhé znamenají zvýšení věku odchodu do důchodu na 65 let pro muže i ženy v průběhu následujících asi 14 let a dále znamenají okamžité zavedení 65 let věku odchodu do důchodu pro ženy, které by nedosáhly oněch 35 let doby pojištění. Čili v jednom jediném okamžiku přibližně 9 % žen by mělo věk odchodu do důchodu zvýšený na 65 let.

Považuji takovéto návrhy přednesené na okraj jiného zákona bez odpovídající, hluboké a zodpovědné diskuse za ideologické, nezodpovědné a sociálně nepřijatelné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Ke slovu se přihlásil předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach.

Rozprava byla uzavřena, ale jako předseda klubu samozřejmě může pan poslanec vystoupit. Pan poslanec na tomto vystoupení netrvá. Ptám se tedy paní zpravodajky, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Karel Vymětal, a sice o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 26.

Všechny vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 26, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 21 a 131 bylo proti.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

13.
Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

 

Registruji zde přihlášku předsedy volební komise, který si pravděpodobně přeje navrhnout, aby dnes před polední přestávkou se konaly volby. Dám slovo panu poslanci Vidímovi k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážené dámy a pánové, v souvislosti se včera přijatou novelou zákona o České televizi svolávám dnes bezprostředně po ukončení dopolední části jednání volební komisi do obvyklých prostor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Vladimíra Mlynáře.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená vládo, předložený tisk 673 je novelou zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho smyslem je zredukování počtu subjektů považovaných podle zákona za zadavatele, podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to o provozovatele veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatele telekomunikačních služeb.

Tuto oblast služeb jsme do zákona zařadili při poslední novele zákona v loňském roce a učinili jsme tak v rozporu se směrnicí Evropské unie, která stanovuje zákon o zadávání zakázek pouze pro oblast, kde neexistuje volná konkurence trhu. V oblasti telekomunikací již u nás od nového roku konkurenční prostředí existuje a současné ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek vážným způsobem komplikuje hospodaření všech telekomunikačních firem soukromých i těch s podílem státu.

Tolik k návrhu, který je velmi jednoduchý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 673/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Plachý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP