(11.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nicméně ještě předtím udělím slovo k procedurální poznámce panu poslanci Výbornému.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, potvrzuji správnost toho, co paní místopředsedkyně sněmovny uvedla, ale současně bych chtěl upozornit na možnost zjednodušení celé této procedury tím, že bychom bod 15 pořadu této schůze, to je vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, sněmovní tisk 697, vyřadili z pořadu této schůze zcela, a to proto, že ústavně právní výbor k tomuto sněmovnímu tisku doposud nepřijal žádné usnesení a přerušil z dobrých důvodů projednávání tohoto tisku až na svou schůzi, kde bude projednávat také novelu trestního řádu. Čili myslím si, že bod 15 by měl být vyřazen ze schůze úplně. Zřejmě omylem se tak nestalo při schvalování pořadu schůze včerejšího dne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, s postupem, který jste navrhla vy, žádný problém nemám. Problém bych měl s návrhem pana kolegy Výborného. Výbor pro obranu a bezpečnost tento zmíněný návrh projednal, přijal usnesení, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti také projednal, přijal usnesení, přijal pozměňovací návrhy. To, že tento zákon neprojednal výbor ústavně právní, není podle mého názoru důvod pro to, aby se sněmovna tímto návrhem nezabývala. Měl na to stejně tak času jako všechny ostatní výbory, které tomu věnovaly velkou pozornost, jednaly i ve večerních hodinách, a já se domnívám, že spojování projednávání tohoto zákona s projednáváním novely trestního řádu není argument pro to, aby tento návrh nebyl projednáván, protože věcná spojitost těchto dvou novel je naprosto minimální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Místopředseda vlády pan Pavel Rychetský, potom s faktickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych říci, že jsme měli další pracovní poradu na Ministerstvu spravedlnosti a dospěli jsme k závěru, že je možné zákon o ochraně svědka projednat s tím, že v rámci projednávání trestního řádu by se samozřejmě přihlédlo k těm výsledkům, že není nutné kvůli tomu tento zákon, abych tak řekl, jak se tady občas říká, "zaparkovat".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, jsem zpravodajem tohoto tisku v ústavně právním výboru a rád bych se k návrhu kolegy Výborného připojil a současně upozornil, že byla asi má chyba, že jsem hned při schvalování programu nenavrhl stažení tohoto tisku z pořadu schůze z toho důvodu, o kterém kolega Výborný mluvil, a proto jsem připraven, že po zahájení tohoto bodu v rámci zpravodajské zprávy navrhnu odročení projednávání tohoto tisku do splnění stejné podmínky, o jaké se usnesl ústavně právní výbor. Jestliže páni ministři jsou rozhodnuti mocí mermo protlačit tento tisk už na této schůzi sněmovny, je to nepochybně jejich právo, možná ovlivní některé poslance, zejména sociální demokracie. Já si dovoluji komentáře v takovém případě, ale i jako zpravodaj ústavně právního výboru bych potom navrhoval zamítnutí, protože neprojednání tohoto zákona konkrétně v ústavně právním výboru považuji za dost prekérní překážku v možnosti projednat ve sněmovně.

Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou ještě pan poslanec Pejřil. Nicméně upozorňuji, že není rozprava a kromě přednostních vystoupení je velmi složité udílet slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento zákon byl projednán v petičním výboru, v branně bezpečnostním výboru, a pokud by prošel tento zákon, jeho účinnost je od 1. července t. r. Proto si myslím, že by neměl být ani přerušen, ani zamítnut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli dám hlasovat, a to následujícím způsobem: Nejprve dám hlasovat o návrhu pana poslance Výborného na vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Pakliže návrh pana poslance Výborného bude přijat, budeme hlasovat o mém procedurálním návrhu na pevné zařazení bodu 16 na dnes na 14.00 hodin. Pakliže nebude návrh pana poslance Výborného přijat, budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 16 na dnes na 14.00 hodin a bodu 15 na zítra jako druhý bod dopoledního pořadu schůze.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na vyřazení sněmovního tisku 697 z pořadu této schůze.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 84 a 69 bylo proti.

 

Vyčkám kontroly výsledku hlasování.

Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Je mi líto, dámy a pánové, mám jenom jedinou věc: Chtěl bych sněmovně vděčně poděkovat za podle mého názoru dost nezodpovědné rozhodnutí, a to říkám se vší vážností. Protože tento stát potřebuje moderní zákony, a jestli si někdo myslí, že proti novým formám kriminality lze bojovat metodami 30 - 40 let starými, tak si myslím, že se hluboce mýlí. Ale respektuji to. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o tom, aby bod 16 schváleného pořadu schůze byl zařazen na dnes na 14 hodin nebo jako první bod dnešního odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 140 a 4 byli proti.

 

Dalším bodem tedy je

 

17.
Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách)
/sněmovní tisk 708/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené dámy a vážený pánové, doufám, že advokátská lobby u tohoto návrhu zákona vítězná nebude, protože doufám, že tady není zapotřebí nic takového, takže tento zákon, doufám, bude procházet poměrně hladce.

Jedná se o návrh zákona, který jsem poměrně podrobně uvedl v průběhu prvého čtení. Myslím si, že podstatné je to, že výbor, který projedná tento návrh, to je rozpočtový výbor, přijal pozměňovací návrhy, ke kterým mohu avizovat kladné stanovisko v tuto chvíli.

Co se týče zásadních změn, které tento návrh zákona přináší, tak musím konstatovat, že řeší to, co považujeme za problematické.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP