(17.30 hodin)

(pokračuje Rujbrová)

Od té doby pan Rataj čeká, občas se jde na soud zeptat. Na soudě se dozví, že spis má u sebe předsedkyně senátu a že v nejbližší době bude znalecký posudek doplňován a posléze dojde k nařízení soudního jednání. Když panu Ratajovi dojde trpělivost a řeší celou věc cestou mojí interpelace, dočká se spolu se mnou odpovědi, ve které jsem dostala od pana místopředsedy sice za pravdu v tom, že v této věci skutečně došlo k průtahům. Ovšem že šlo o případ zcela ojedinělý, a dokonce jsem se dověděla, že zčásti si za to může pan Rataj sám, a to z toho důvodu, že když se spis ztratil a on nekontaktoval ani projednávající soudkyni, ani předsedu soudu, neumožnil soudu získat adresu, čímž by se řešení dané věci jistě urychlilo. Bohužel stejnou chybu jsem udělala i já, když jsem ve své interpelaci neuvedla adresu účastníků.

Já bych se ráda v této souvislosti pana místopředsedy vlády zeptala. Nebyl spis, který se táhne od roku 1990 a který byl řádně zapsán jako spis C do rejstříku, tedy spis 600 256/1990, u Obvodního soudu pro Prahu 6, do rejstříku NC přepsán teprve po mojí interpelaci, tedy v roce 2000, jak tomu nasvědčuje číslo tohoto spisu, tedy číslo NC? Chtěla bych se zeptat, jestli skutečně každý účastník řízení se má chodit ptát na soud, co se v jeho věci děje, zda nepotřebuje soud jeho součinnost, jakým způsobem si má potom počínat, když je ujišťován, že v krátké době bude řízení nařízeno. A podotýkám, toto tvrzení je opět v rozporu s odpovědí, kterou jsem na interpelaci dostala.

Chtěla bych se zeptat, zda v rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 6 - teď mám na mysli rejstřík C - je v roce 1997 vyznačeno odeslání spisu ke znalci, případně navrácení tohoto spisu od znalce. Ráda bych se zeptala, zda skutečně za jediné a optimální řešení tohoto případu lze pokládat výtku úřednici soudu, tedy nejnižšímu článku, který se na koloběhu spisu podílí a u kterého má také celý tento případ skončit. Chtěla bych navrhnout, aby sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí na interpelaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Ke slovu se hlásí místopředseda vlády pan Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci. Já bych chtěl říci, že rozhořčení paní poslankyně Rujbrové není menší než rozhořčení moje. Jenom považuji za velmi nespravedlivé, když zde klade otázky v tom smyslu, nebo když hodnotí mou písemnou odpověď v tom smyslu, že jsem vytýkal ať už panu Ratajovi, nebo jí, že jsem považoval za její chybu, že se jaksi na věc dotazují, a že jejich chybou je, že nám včas nesdělili adresu. Je to přesně naopak. Já jsem prosil, aby nám sdělila adresu pana Rataje, abychom mohli v té věci cosi činit. Je to bezprecedentní, podle mne, naprosto otřesný případ, který se ovšem může stát. Na Obvodním soudě pro Prahu 6 ztratili celý spis. Prostě.

Chtěl bych ubezpečit paní poslankyni Rujbrovou, že se na to nepřišlo, až když podala písemnou interpelaci, nýbrž přišlo se na to už v roce 1999 - do 28. března roku 2000 spis hledali a doufali, že najdou, a až 28. března roku 2000 paní soudkyně Barochová spolu s vedoucí její civilní kanceláře, když zjistily, že už to nedokáží, založily, zahájily tzv. rekonstrukci podle spisového řádu, přidělily to číslo NC 18/2000. Musím říci, že zase dál nic neudělaly, protože prostě nevěděly, na koho se mají obrátit. V rejstříku nejsou, jak známo, uvedeny adresy, takže na druhé straně musím přiznat, že interpelace paní poslankyně Rujbrové a zejména to, že pan Rataj se evidentně na základě naší odpovědi a jejího kontaktu obrátil na předsedu soudu, teprve přinesla obrat ve věci. To nevím, jestli je paní poslankyně informována, ale obrat spočívá v tom, že už 10. ledna t. r. osobně se sešel předseda obvodního soudu s panem Ratajem, osobně se mu omluvil. Byla provedena rekonstrukce spisu a pan Rataj během týdne předložil všechny kopie dokladů, byly vyžádány kopie znaleckých posudků a bylo dokonce nařízeno ústní jednání na 21. února t. r. Takže musím říci, nebýt té interpelace, tak je možné, že rekonstrukce spisu dále trvala a nic se nedělo. To je případ, kdy interpelace opravdu výrazně pomohla.

Navíc bych chtěl informovat, že jsem pod dojmem této interpelace nařídil speciální prověrku provedenou na Obvodním soudě pro Prahu 6. Mohu vás ubezpečit, že kdyby výsledkem té prověrky bylo zjištění jakýchkoli dalších průtahů neodůvodněných nebo jiných nedostatků, tak že bych to řešit odvoláním předsedy soudu pro Prahu 6, ale ta prověrka jinak, a to zde konstatuji veřejně, dopadla dobře, abych tak řekl, nebyly zjištěny další analogické nebo i jiné, méně závažné případy. V každém případě tento případ je otřesný. Já jsem skutečně rozhořčen stejně jako paní poslankyně Rujbrová. Tady jí děkuji za tu interpelaci, protože jen díky té interpelaci se všechno rozpohybovalo a pan Rataj se snad dočká ne-li spravedlnosti, tak aspoň rozhodnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: I já děkuji panu místopředsedovi vlády a plně si uvědomuji, že žádný z nás v této chvíli nemá možnost ten případ posunout o několik let zpátky, kdy to auto Žiguli někdy z 80. let ještě mělo nějakou finanční hodnotu nebo resp. kdy těch 28 tisíc, o které se pan Rataj soudí, ještě představovalo nějaké peníze. Ale pokud i nadále nesouhlasím s odpovědí pana vicepremiéra, tak především z toho důvodu, že se domnívám, že závěry, které předseda soudu na základě intervence pana vicepremiéra učinil - a teď mám na mysli zejména ve vztahu k vedoucí kanceláře, které byla tato záležitost vytknuta, jsou nedostatečné zvláště za situace, kdy odpovědná předsedkyně senátu i v době, kdy spis už musel být evidentně ztracen, opakovaně při osobních návštěvách účastníka řízení ujišťovala o tom, že je ve věci činná a v nejbližší době bude nařízeno jednání. Nevím, zda pan vicepremiér měl možnost si tuto skutečnost ověřit jinak než z mojí interpelace.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Prosím tedy paní poslankyni, aby formulovala návrh usnesení Poslanecké sněmovny v této interpelaci.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní místopředsedkyně, navrhla jsem, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nespokojenost s odpovědí - teď nevím, jestli místopředsedy vlády, protože jsem se obracela na pana doktora Rychetského ve funkci ministra spravedlnosti, ale mám za to, že ve funkci místopředsedy vlády na interpelaci - a teď vám neřeknu to číslo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže - Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Pavla Rychetského na interpelaci poslankyně Zuzky Rujbrové ve věci průtahů soudního řízení, sněmovní tisk 815.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová:Velmi vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Rujbrové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 82 vyslovilo 21 a 43 bylo proti. Tím jsme ukončili projednávání této interpelace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP