(10.00 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Nevím, proč jste tady četl v podstatě stejný text, který všichni poslanci mají rozdaný do svých lavic. Ještě se znovu vrátím k tomuto problému. Vy jste tady hovořil o financování, to je ve vaší odpovědi, ale myslím, že nejde o financování, které jste tak podrobně popsal, ale o to, komu má být tato záruka poskytnuta, komu má být umožněn tak nestandardní postup, který se ještě v ČR neuplatnil, když zde máme konkrétní podporu seriózních investorů podle zákona, např. podle zákona o investičních pobídkách. Zde jsou jasné mantinely, jasné zákonné možnosti, jak se seriózní investor může přihlásit přímo na vládu přes Ministerstvo průmyslu a obchodu, přes vaše ministerstvo, přes jiné resorty a žádat o seriózní podporu státu, ne takovou nestandardní podporu, která zde ještě nebyla.

Jsem přesvědčen o tom, že se záměrně vyhýbáte odpovědím, o kterých jsem zde hovořil, tzn. o personálním propojení lidí, kteří za tím stojí, o tom, že tito lidé, kteří prosazují tento projekt, jsou dlužníci státu, o tom, že ještě nedávno byli v té firmě, o které dnes říkáte, že nemá žádné závazky a má audit, že nemá žádné dluhy vůči státu, to je samozřejmé, ale znovu jsem tady mluvil o tom, jak se celá záležitost má. Založí se nová firma, která nemá dluhy a staré dluhy nechá v té původní firmě. To je tzv. jev tunelování, který jste popsali vy, vaše strana, a já s tím naprosto souhlasím, ano, toto je konkrétní jev tunelování. Jinak když si přečtete moji interpelaci, není tam žádná otázka nebo invektiva na ČSSD, že bych na vás útočil kvůli tunelování. Přečtu vám, co tam je: ČSSD vždy hlásala boj proti tunelování. Tento jev se dá popsat následovně - dluhy nechám v původní firmě, založím novou firmu, která vesele podniká dál, a budu získávat další úvěry, případně se snažit získat podporu shora, přes ministry, poslance a senátory. To je jev, se kterým nesouhlasím, určitě nesouhlasíte ani vy a nevím, jak jste z toho vyvodil, že jsem udělal nějaké invektivy vůči sociální demokracii. To považuji úplně za neseriózní.

Opětovně se vás tedy ptám, protože je mnoho nejasností kolem celého projektu, kdo a jaký investor za celým projektem stojí, jestli je to firma, jejíž jmění je 1 mil. Kč, kde jsou jen fyzické osoby z ČR, a jestli doopravdy už zmizel onen východní strategický seriózní investor, o kterém se tady mnoho let hovořilo. Znovu se na to ptám, vážený pane ministře. Pak se ptám, pokud tomu tak je, kdo je tento seriózní východní a strategický investor, protože myslím, že v období, kdy se žádá o podporu tohoto projektu a není známý investor, hovoří se zde jen o Distribučním centru Ostravsko, tedy o této firmě, jsem přesvědčen, že veřejnost má právo znát tohoto investora.

Pak se ještě chci zeptat, o čem jsem tady hovořil před malou chvílí. Myslíte si, že vy jako ministr máte morální právo podporovat takové projevy, kolem kterých je tolik skandálů, za kterými je tolik nejasností, za kterými je dlužník, za kterými je jednoznačně záměr spekulativní, protože tento dlužník tyto pozemky koupil před mnoha lety jako zemědělskou půdu a dnes by se v případě vynětí ze zemědělského fondu tyto parcely mnohonásobně zhodnotily výš a vlastně jde o jasnou spekulaci. Tento dlužník by pravděpodobně vůči státu z takto získaných peněz zaplatil své dluhy.

Ptám se na tyto konkrétní otázky a velice mě bude zajímat vaše odpověď. Chtěl bych vás požádat velice důrazně, abyste na otázky odpovídal a nečetl tady podruhé vaši písemnou odpověď, kterou všichni poslanci mají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude také ještě jednou reagovat. Poté bych vás požádal, pokud se nebude nikdo hlásit do rozpravy, abyste víceméně než otázky, které jste položil písemně, naformuloval usnesení, zda jste nebo nejste spokojen, o čemž rozhodne sněmovna hlasováním. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Pane poslanče, vaše otázky znějí: Jaké záruky vlastně po vládě požadujete? Já jsem vám to vysvětlil, je to písemně a nemohu než to zopakovat. Pokud jste to nepochopil, tak za to nemohu. Vysvětlil jsem přesně způsob financování a jaká politická záruka je vyžadována.

Jak máte chápat výrok vaší tiskové mluvčí, že jde o záruky politické, to je také přesně o tom. Otázka číslo dvě.

Myslíte si, že odměnit dlužníka státními zárukami na úvěr 420 mil. dolarů je morální? Neumím na takovouto otázku odpovědět. Myslím, že se netýká předmětu. Jen bych dodal jednu věc. Uvědomte si, kolik firem v Severomoravském kraji, ale i jinde v republice je anebo bylo v pozici dlužníka hlavně vůči státu, vůči pojištění, vůči všem dalším věcem - Vítkovice, Nová Huť, Bohumín, atd. Přece to nemůžeme takovýmto způsobem preparovat a ptát se na takové věci. Takovouto situaci prostě v ČR máme, že řada firem dluží. Morální věci nemůžeme takto posuzovat.

Proč má být projekt umístěn právě v lokalitě? Řekli jsme, že projekt nemusí být umístěn právě v lokalitě, na to jsem vám odpověděl a nevím, proč to znovu opakujete.

Myslíte si, že je únosné? Celá vaše interpelace hemží věcmi, kde píšete, že nechápete, že vás fascinuje, že vaši úpornou snahu…, a ještě také píšete: mohu jen spekulovat. Já na rozdíl od vás spekulovat nemohu, musím prověřovat a předkládat ověřené věci. Tento materiál zatím vláda neprojednala, tento materiál, pokud bude obsahovat jakékoliv věci, které by znemožnily jeho podporu, tak podporován samozřejmě nebude. Ale je třeba, aby se nespekulovalo, je třeba, aby se věci stavěly tak, jak skutečně jsou. Koneckonců důležitá je i instituce, která ony bankovní záruky - banky, peněžní ústavy nebo syndikované úvěry - poskytne, a je to věc této banky, jak jsem vysvětlil systém financování, a ta musí být věrohodná. Nepodezřívejte nás z toho, že nepoužíváme zaužívaných způsobů k prověřování určitých situací a věcí. My je používáme. Pokud by kterákoliv z těchto věcí byla nedůvěryhodná, projekt předložen nebude a tak jsem se také už několikrát vyjádřil.

To je vše, co k vaší interpelaci mohu říc,i a jinak vám přeji hodně úspěchů v objasňování otázky, ke které jste se nedávno vyjádřil také v krajských novinách, že jste přesvědčen, že u nás není svoboda slova a co na to říkají občané Severomoravského kraje. Jistě dostaneme mnoho odpovědí na tuto otázku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kořistka. Požádal bych vás, abyste se neodtahovali od tématu a věnovali se záležitosti, která v interpelaci je.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Jen navrhnu usnesení Poslanecké sněmovně. Jen řeknu jednu glosu. Vážený pane ministře, já nespekuluji, řekl jsem tady fakta, naopak vy mlžíte.

Navrhl bych usnesení pro Poslaneckou sněmovnu: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nesouhlasí s odpovědí ministra pro místní rozvoj pana Lachnita na písemnou interpelaci poslance Zdeňka Kořistky ve věci Distribuční centrum Mošnov.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Domnívám se, že v posledním slově pana ministra Lachnita zazněla pro nás jako poslance velmi důležitá informace o tom, že vláda ještě o této věci nejednala a nerozhodla. Rozuměl bych této interpelaci v okamžiku, kdyby vláda rozhodla se všemi těmito aspekty, které v interpelaci kolegy Kořistky jsou uvedeny. Tomu rozumím, ale vzhledem k tomu, že nerozhodla, tak jakési podezření a spekulace a takovýmto způsobem odsuzovat myslím, že není na místě. Interpelace je dobrá v tom směru, že orientuje pana ministra ke skutečnostem, které mu zatím třeba nebyly známy, a zcela určitě, aspoň doufám, je vezme v úvahu ve svém chování, pokud půjde o rozhodování vlády. Myslím, že je na místě, když vláda i přesto rozhodne nesprávně, pak interpelovat a udělat z toho monstrproces i ve sněmovně a vládu za to odsoudit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, jiné usnesení tedy nenavrhujete. Ještě jednou pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Mám jen doplnění pro pana kolegu Vymětala. Vláda se tímto materiálem už jednou zabývala a přerušila to, protože právě atd. atd. Takže zabývala se a pan ministr už tady hovořil o tom, že chce předložit do vlády ještě jednou tento materiál. Proto byla ta interpelace, protože to už bylo ve stadiu, kdy se tím vláda zabývala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP