(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, na základě nově zařazeného bodu

 

49.
Informace ministra zahraničí o situaci občanů České republiky
Jana Bubeníka a Ivana Pilipa zadržovaných na Kubě

 

prosím pana ministra Kavana, aby přednesl informaci o situaci zadržených Čechů na Kubě.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vás stručně informoval o případu zadržených českých občanů na Kubě, z nichž jeden je, jak je vám známo, vaším kolegou, poslancem Parlamentu České republiky, a druhý bývalým poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, a o činnosti české diplomacie, která je namířena k co nejrychlejšímu vyřešení této vzniklé situace.

Nejdříve bych velmi stručně zopakoval zcela známá fakta. Ivan Pilip a Jan Bubeník byli zadrženi kubánskými orgány 12. ledna v městě Ciego de Ávila, odkud byli převezeni nejdříve do vyšetřovacího střediska cizinecké policie v Havaně a posléze 15. ledna do zařízení ministerstva vnitra Villa Marista.

Český zastupitelský úřad v Havaně, a tedy i Ministerstvo zahraničních věcí se o tomto případu dozvěděly nejprve z neoficiálních zdrojů, a to již 13. ledna v sobotu - ne tedy, jak říkají některé sdělovací prostředky, o několik dní později - a následně na přímý dotaz u kubánských úřadů byla tato skutečnost potvrzena, avšak pouze ústně. Do této chvíle nebyly použity obvyklé standardní diplomatické postupy, jak plyne z mezinárodních úmluv. Platí to i pro později vznesené oficiální dotazy Ministerstva zahraničních věcí směrem k zastupitelskému úřadu Kuby v Praze.

Na dvě naše nóty z 15. a 16. 1., obsahující přesně specifikované dotazy, jsme do této chvíle oficiální odpověď neobdrželi.

Tento náš postup vycházel a nadále vychází ze standardních diplomatických zvyklostí zakotvených ve Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, jichž je mimochodem i Kubánská republika signatářem. Proto očekáváme dodržování těchto postupů i z kubánské strany.

Zde musím dodat, že kromě povinnosti informovat o zadržení cizích státních příslušníků jejich zastupitelský úřad je rovněž (povinností?) umožnit konzulárním pracovníkům příslušné země kontakt se zadrženými, který - musím říci - po počátečních komplikacích již nyní probíhá bezproblémově. Naposledy, pokud vím, se náš chargé d´affaires pan Maršíček setkal s oběma zadrženými ve Villa Marista včera večer. Myslím večer pražského času, neb jsem s ním v té době i hovořil. Kontakt je nyní umožňován jak zastupitelskému úřadu, tak i příbuzným, a to v duchu zmíněné Vídeňské úmluvy. Ovšem pouze z našich neoficiálních kontaktů s kubánským vyšetřovatelem víme, že proti zadrženým již bylo vzneseno obvinění a uvalena preventivní vazba.

V důsledku těchto nestandardních postupů kubánské strany se Ministerstvo zahraničí České republiky a další ústavní orgány obrátily na mezinárodní společenství s upozorněním na tento případ. Dovolte mi předeslat, že reakce oslovených osobností či mezinárodních institucí byly až doposud - a to bez výjimky - zcela pozitivní, vyjadřující nám plnou podporu. Rád bych zmínil alespoň nejdůležitější momenty.

Dne 17. ledna provedla trojka Evropské unie pravidelnou demarši o lidských právech u kubánského náměstka ministra zahraničních věcí pro evropské záležitosti v Havaně. Při té příležitosti poukázala explicitně i na případ pánů Pilipa a Bubeníka. Dalším krokem Evropské unie, s níž jsme v pravidelném styku, bylo předání dopisu švédského předsednictví 23. ledna, který byl adresován přímo kubánskému ministru zahraničí, který v této době ovšem stále cestuje. Myslím, že v těchto dnech je právě v Teheránu.

Se žádostí o podporu při řešení případu se na některé významné světové osobnosti obrátil i prezident České republiky Václav Havel.

Vláda České republiky na svém mimořádném zasedání 18. ledna přijala usnesení č. 76, ve kterém vyjádřila své hluboké znepokojení nad případem, a pověřila předsedu vlády, aby o tomto usnesení informoval nejvyššího kubánského představitele pana Fidela Castra. Kromě toho místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský zaslal dopis svému kubánskému protějšku. V návaznosti na toto usnesení jsem byl požádán vládou oslovit naše zahraniční partnery, což jsem samozřejmě činil již v době před zmíněným mimořádným zasedáním.

Nejdříve jsem se samozřejmě obrátil na všechny členské státy Evropské unie a především na předsednickou zemi Švédsko, ale i na některé naše partnery ve Střední a Latinské Americe - zvláště na Mexiko a Chile. V návaznosti na usnesení jsem oslovil dalších 36 zemí světa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP