(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, nyní jsou na programu

 

48.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 32. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16. do 17. hodiny, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní jako prvnímu dávám slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana, a to ve věci jednání parlamentních stran o nákupu vojenských letadel.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, v pondělí jste jednal s předsedy parlamentních stran o nákupu stíhaček pro naši armádu. Podle mých informací jste inicioval toto jednání proto, aby vláda mohla rozhodnout se širokým politickým konsensem. Váš záměr byl podle mého názoru chvályhodný.

Na toto jednání jste ale nepozval předsedu třetí nejsilnější parlamentní strany, Komunistické strany Čech a Moravy, a to proto - podle mých informací z tisku - že si to předsedové ostatních parlamentních stran nepřáli.

Vážený pane předsedo vlády, jak chcete dosáhnout širokého politického konsensu, když zřejmě pod tlakem nejednáte se všemi předsedy parlamentních stran? Toť moje první otázka, která je o to závažnější, že jde o problém dlouhodobého závazku státu. Nebo jste tím chtěl vyjádřit názor, že z dlouhodobého hlediska si myslíte, že Komunistická strana Čech a Moravy neponese v budoucnosti větší odpovědnost za stát, a to při rostoucích volebních výsledcích KSČM? To by byla ale podle mého názoru špatná prognóza, vzdálená od reality, od tak dobrého prognostika, za jakého vás považuji.

Druhá otázka je obecnějšího charakteru. Domníváte se, že je ještě demokratické, když o významných otázkách celého státu nejednáte s tak významnou stranou, jakou bezesporu Komunistická strana Čech a Moravy je, a vyřazujete tak nejenom tuto stranu, ale všechny občany a voliče, kteří tuto stranu volí, z takových jednání? Myslíte si, že se ještě můžete považovat za demokrata za těchto okolností? Já mám o tom vážné pochybnosti. Ať byl na vás vyvíjen nátlak jakkoli silný a z jakékoli strany! A co mě nejvíc mrzí, je to, že jste představitelem strany, která má v názvu, že je demokratická, ale její představitel se chová takto nedemokraticky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče Vymětale, vážené a milé torzo Poslanecké sněmovny, milé lavice, dovolte mi, abych odpověděl na strukturu vaší interpelace podobně, jako byla struktura vaší otázky. To znamená, abych nejdříve odpověděl na otázku, proč na poradu o stíhačkách nebyla pozvána Komunistická strana Čech a Moravy.

Věřím, že základní znalosti aritmetiky, které jsme si odnesli už z prvních ročníků základní školy, nás oba mohou vést k přesvědčení, že 176 je více než 98. Jinými slovy, i když jsem byl jediným z vysokých ústavních činitelů, který neodmítal komunikaci s komunistickou stranou, protože zastávám názor, že se všemi parlamentními stranami bez ohledu na to, co si myslíme o jejich programech, je zapotřebí komunikovat, pak byly dvě varianty: že se o stíhačkách bude bavit pouze sociální demokracie a KSČM, tedy 98 mandátů z 200, anebo že se o stíhačkách bude bavit sociální demokracie, ODS, KDU-ČSL a Unie svobody, což je těch zmíněných 176 mandátů ze 200.

Jsa postaven před tuto volbu, oživil jsem si onu mnou uvedenou nerovnost, že 176 je více než 98, a právě proto, že jsem usiloval o co nejširší konsensus politických sil, dal jsem přednost 176 před 98.

Musím se přiznat, že jsem nějak dramaticky neprotestoval, protože právě proto, že jsem nedávno, pane poslanče Vymětale, po krajských volbách korektně jednal s vaším předsedou, jehož někteří jiní ústavní činitelé odmítají přijmout, dočkal jsem se nemilého překvapení, když výsledkem naší dohody, kterou si váš předseda zapsal, byla dohoda - cituji: "Nelze vyloučit, že v individuálních případech obě strany podpoří své kandidáty ve druhém kole senátních voleb." Měl jsem tím na mysli např. vystoupení exsenátora Musiala v Teplicích ve prospěch vašeho kandidáta. A když toto jednání skončilo, váš předseda poskytl ČTK informaci, že jsme se dohodli na koalicích ve třech volebních krajích - což je mimochodem aritmeticky nemožné - a že jsme se rovněž dohodli na bezvýhradné a absolutní podpoře všech kandidátů v druhém kole senátních voleb.

Jestliže tedy tato dezinformace, která mimochodem způsobila určitý zmatek i v řadách těch sociálních demokratů, kteří byli vybaveni nižší politickou inteligencí, vedla k určitému hodnocení korektnosti Komunistické strany Čech a Moravy, nemůžete se divit, že jsem nebyl dramatickým obhájcem jejích zájmů, aniž bych samozřejmě jakkoli ze své strany bránil účasti komunistické strany na tomto jednání, pokud by s tím samozřejmě souhlasili další partneři. Tolik k vaší další otázce.

K vaší druhé otázce - jak vidím budoucnost komunistické strany. Myslím si, že můžete poděkovat neoliberálním konceptům ekonomické transformace za to, že komunistická strana ještě deset let přežila, a že v okamžiku sociálně demokratické vlády je tato naděje jisté resuscitace vaší ideologie podstatně nižší. Ostatně osud komunistické strany v Rakousku, Německu, Británii a celé řadě dalších zemí dokazuje, že tato prognóza - a já vám děkuji, že jste mě označil za dobrého prognostika - může být oprávněná.

V závěru bych vás ve vašem zájmu a v zájmu vaší strany, milý pane poslanče Karle Vymětale, chtěl vyzvat, abyste následoval životní cestu vašeho bratra Vojtěcha Vymětala, který - jak známo - je poslancem za Českou stranu sociálně demokratickou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pan poslanec Karel Vymětal má možnost položit doplňující dotaz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP