(16.10 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo vlády, můj bratr Vojtěch Vymětal je mladší, ale věřím, že jednou doroste do dospělého stavu. (Smích.)

Pokud jde o vztah Grebeníček - Zeman, já věřím, že si to, pane předsedo vlády, vyřídíte mezi sebou, poněvadž já mám jenom 60 vteřin, nemohu se pouštět do žádných analýz, ale jsem přesvědčen o tom, že jste svým jednáním dal demokracii a občanům České republiky tvrdou ránu pěkně mezi oči, a je mi vás upřímně líto. A je mi také stydno, že naše republika má takového předsedu vlády, který se přiřadil k těm představitelům, kteří jsou představiteli jen některých občanů, a ne všech občanů. Demokracie u nás může jenom plakat i vaší zásluhou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Často přemýšlím o tom, kdo v této zemi dal ránu pěstí demokracii mezi oči. A dospívám k názoru, že to byla právě ta politická strana, která nahnala své politické odpůrce do koncentračních táborů, řadu z nich odsoudila k smrti, zavedla cenzuru a dala si do ústavy článek o jediné vedoucí politické straně a znemožnila po 40 let v této zemi svobodné volby. Ano, toto byla skutečně rána demokracii v České nebo Československé republice pěstí mezi oči.

Jsem hluboce dojat, že představitel právě této strany v této sněmovně koná přednášky o demokracii. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Frank, a to ve věci interpelace v případě používání zbraní s ochuzeným uranem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane premiére, já se pokusím začít radostněji svou interpelaci, a protože je dneska Miloše, tak mi dovolte, abych vám a všem ostatním Milošům popřál především pevné zdraví a zároveň vyslovil přesvědčení, že ta má interpelace vám nezkazí dnešní odpoledne nebo dnešní večer.

Ale přesto mi dovolte, abych se zeptal na některé věci, protože se domnívám, že si asi nebudeme zapírat, že užití zbraní s ochuzeným uranem v Perském zálivu a potažmo při agresi v Jugoslávii, že budí řadu pochybností nejenom u členských států NATO, ale i světové veřejnosti, a samozřejmě jisté obavy vznikají u našich občanů.

Táži se, pane premiére, tedy proto, nakolik Česká republika jako členský stát NATO souhlasila s používáním těchto zbraní, když česká armádní rozvědka již v roce 1997 věděla o jejich používání, účincích a zřejmě i následcích. Ptám se i, jaká jsou ze strany vlády České republiky a příslušných ministerstev, i když částečné informace již pronikly, podnikána opatření k vyšetření zdravotního stavu našich vojáků sloužících v kontingentech SFOR i KFOR v Jugoslávii a jaké jsou i poznatky o zdravotním stavu z vyšetření, pokud vůbec vyšetření byla vojákům, kteří byli nasazeni jako chemická jednotka v Perském zálivu, provedena.

Konečně mi dovolte ještě další otázku: jaký je rozsah zdravotního poškození vojáků, kteří se na těchto misích podíleli? A konečně se chci, pane premiére, vás zeptat: požádáte vy jako premiér nebo vláda České republiky u velení NATO o zákaz používání těchto zbraní tak, jako tomu učinili např. představitelé Spolkové republiky Německo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane poslanče Franku, především vám děkuji za blahopřání k mému svátku. Jsem přesvědčen, že 28. září, tedy na Václava, vám toto přání oplatím - tím spíše, že je to den mých narozenin, že patrně při příležitosti ocenění obou našich zásluh se Poslanecká sněmovna rozhodla vyhlásit tento den státním svátkem.

Dovolte mi dále, abych přešel k vašim otázkám, ale rád bych vytknul před závorku, že téma ochuzeného uranu, o němž jsem se nechal nedávno poměrně podrobně informovat, považuji za stejně důležité, jako je např. nemoc šílených krav.

Dnes u oběda jsem se dozvěděl, že počet lidí, kteří zemřeli na tuto nemoc, je desetkrát nižší než počet lidí, kteří zemřeli udušením po polknutí zapalovače a 26krát nižší než počet lidí, kteří si vypíchli oko vidličkou. Přesto se o této nemoci neustále píše. Já jsem se v životě setkal s několika šílenými krávami, ale protože jsem je nejedl, byl jsem této nemoci ušetřen. (Smích.)

Zhruba stejný poměr mezi mediální frekvencí a reálnou důležitostí vámi zmíněného problému existuje i u ochuzeného uranu. Místo toho, abych lacině ironizoval váš oprávněný zájem o tuto problematiku, dovolte mi, abych vám trpělivě vysvětlil, o co vlastně jde, protože i mně jako neznalci to také museli trpělivě vysvětlovat. Tak tedy. Pokusím se, a omlouvám se za trochu delší výklad, shrnout závěry, které zejména zdravotníci, protože o zdravotnickou problematiku zde v podstatě jde, mně jako předsedovi vlády předložili.

Příspěvek ochuzeného uranu, a to jak v důsledku jeho radiačního působení, tak jeho chemické toxicity, je zcela zanedbatelný. Experti dodávají, jestli ochuzený uran hraje vůbec nějakou roli, tak tím, že vzbuzuje obavy. Zdůvodnění je následující. Přírodní uran je všudypřítomný. Například deseticentimetrová vrstva zeminy či horniny o ploše jednoho kilometru čtverečního obsahuje řádově stovky kilogramů uranu. To vede k tomu, že se tento přírodní uran v malých množstvích nalézá i v potravinách, v našich tělech apod.

Radiační riziko přirozeného uranu v našem okolí, je podstatně větší než uranu ochuzeného. Například významné riziko vyplývající z přírodního uranu je inhalace radioaktivního uranu a z něho vznikajících radionuklidů. Odhaduje se, že tato příčina zhruba způsobuje 900 plicních karcinomů v České republice za rok. Přírodní uran též příznivě přispívá k přírodnímu pozadí radiace, a je specifickým rysem ochuzeného uranu, že tato rizika nemá či má v míře podstatně nižší.

Použití ochuzeného uranu na Balkánu vedlo k tomu, že celkové množství uranu v deseticentimetrové povrchové vrstvě tohoto území se zvýšilo v průměru o desetiny procenta. To může vést k výraznějšímu zvýšení rizika pouze tehdy, když cesty expozice ochuzeným uranem jsou podstatně závažnější, tedy vyšší, než cesty expozice přírodním uranem.

Existuje pouze jediná situace omezená prostorově i časově, kdy tomu tak je. Těsné okolí a čas výbuchu munice z ochuzeného uranu. Takto byli exponováni američtí vojáci, jejichž tanky a obrněná vozidla byly ve válce v Zálivu omylem zasaženy touto municí. Inhalace vzniklého aerosolu ochuzeného uranu vytvořená v tanku a jeho těsném okolí byla pečlivě ohodnocena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP