(16.40 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Vzpomeňte si, pane poslanče, co zbytečných potíží nám například způsobilo povolování přeletů, pobytů posádek a já nevím, čeho všeho ještě, v souvislosti s některými mezinárodními událostmi. Nakonec jsme to rozumnou společnou dohodou vyřešili tím, že toto zmocnění dostala přímo vláda, a Parlament si ponechal právo, aby v případě, když s tímto vládním rozhodnutím nebude spokojen, se k němu vyjádřil a popřípadě vládní rozhodnutí pozastavil. To je OK. Co kdybychom se podobným způsobem dohodli i zde, a budeme mít o něco zákonů méně, o několik vládních nařízení více, ale nebudou vznikat spíše kompetenční než věcné nebo finanční problémy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Beneš využije své možnosti položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za tuto odpověď panu předsedovi vlády a za řešení problému. Data, která jsem na začátku svého dotazu uváděl, jsem řekl proto, že si myslím, že vláda mohla řešit problém dříve. Například tím, že přišla do sněmovny s nějakým konkrétním návrhem.

Pane předsedo (k předsedovi vlády), vy jste obecně znám svým ostrovtipem, někdy na úkor svých ať už opozičních, nebo dříve koaličních rivalů či protivníků. Já doufám a zeptám se vás, zda jste již použil svůj ostrovtip ve vládě, nebo zda se chystáte tento ostrovtip použít příští středu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, šéf vaší strany, s nímž jsem, přestože ne vždy chápu proč, srovnáván, se vyznačuje tím, že je neobyčejně loajální vůči svým ministrům na veřejnosti a neobyčejně krutý vůči svým ministrům v soukromí. Myslím, že mám-li být srovnáván s Václavem Klausem, tak tomuto srovnání bych se v tomto případě nebránil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkujeme za jasné sdělení předsedovi vlády.

Je 16.43 hodin, toto byla poslední interpelace na předsedu vlády, resp. na vládu České republiky. Budeme pokračovat v 17.00 hod. interpelacemi na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP