(17.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Občansko-právní hlídky se deklarovaly jako hlídky, které budou nestranně bdít nad porušováním zákona z té či oné strany, ale musím konstatovat, že toto své poslání jednoznačně nesplnily. Zcela prokazatelně nesplnily, protože jestliže tyto občansko-právní budou nestranné, tak bych očekával, že - samozřejmě, že když se dovědí něco o tom, že policie porušila zákon, nechť dají podání. To je v pořádku. Ale nedovedu pochopit, jak mohli být členové občansko-právních hlídek - a nafilmováno to je, bylo to i v televizi - několik metrů od osob, které házely kameny na policii, od osob, které házely zápalné lahve na policii, a občansko-právní hlídky přitom nepodaly jedno jediné trestní oznámení na osoby, které útočily proti policii, takže zcela evidentně ze strany občansko-právních hlídek se jednalo o nesplnění těch slibů, které daly před zasedáním Mezinárodního měnového fondu, že budou nestranné. Protože to, že mezi demonstranty byla řada osob, které útočily na policii, alespoň toto snad nebudete popírat. I když bych se už nedivil ani tomu.

Další poznámka z vašeho vystoupení - výsledky stíhání demonstrantů. Ano, to je faktografie. Bylo předvedeno celkem 949 osob, protiprávní jednání většinou bylo kvalifikováno jako přestupek, 234 z tohoto důvodu byl ukončen pobyt na území České republiky, se 130 dalšími cizinci bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, tyto osoby si několik dní pobývaly v policejním záchytném zařízení v Bálkové, ale poslední z nich byl 29. září propuštěn a vyhoštěn na základě tohoto správního vyhoštění.

Policejní orgány předaly vyšetřovatelům celkem 30 osob, z toho 25 cizích státních příslušníků, pro podezření ze spáchání trestných činů, ať už to byly trestné činy útoku na veřejného činitele, maření výkonu úředního rozhodnutí, hanobení národa, rasy a přesvědčení, výtržnictví, poškozování cizí věci, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod a některé další skutky. Z těchto 30 osob bylo 25 osob obviněno - vy jste se ptal na to, jestli alespoň proti jedné jediné osobě je nějaký důkaz, takže vás informuji, že 25 osob, ne jedna osoba, jak jste chtěl vidět, bylo obviněno, s tím, že z těchto 25 osob bylo 20 cizinců: 7 Maďarů, po třech z Dánska a Polska a po dvou ze Španělska a Rumunska a po jednom z Německa, Rakouska a USA. Z celkového počtu obviněných osob bylo dle trestního řádu zadrženo 21 osob a byly na ně podány návrhy na uvalení vazby. Soudci rozhodli o vzetí do vazby u 16 takovýchto osob a 15 z těchto 16 osob byli cizí státní příslušníci, 7 příslušníků Maďarska, 3 příslušníci Polska, 2 státní příslušníci Dánska a po 1 ze SRN, Rakouska a USA.

Z osob, které byly stíhány vazebně, bylo dne 18. října 2000 propuštěno z vazby 6 maďarských státních příslušníků a 2 španělští státní příslušníci, téhož dne bylo proti jednomu maďarskému státnímu příslušníkovi a proti německému státnímu příslušníkovi trestní stíhání zastaveno z toho důvodu, ne že by trestný čin nebyl spáchán, ale proti těmto konkrétním osobám bylo málo důkazů.

Do konce měsíce října 2000 bylo vyšetřování ukončeno návrhem na podání obžaloby, a to 27. záři vůči dvěma rumunským státním příslušníkům, 5. října jednomu polskému státnímu příslušníkovi, 6. října na jednoho dánského státního příslušníka, jednoho polského státního příslušníka a na státního občana Spojených států amerických, 17. října na rakouského státního příslušníka, 24. října na šest maďarských státních příslušníků, jednoho polského státního příslušníka, 25. října na jednoho občana České republiky, 26. října na dva polské státní příslušníky a 31. října 2000 na dva dánské státní příslušníky. Tedy konstatuji, že vůči těmto osobám byl již podán návrh na podání obžaloby. Takže zněla-li otázka pana poslance, je-li alespoň u jednoho takto zadrženého člověka dostatek důkazů, konstatuji, že jak vyšetřovatel, tak státní zástupce u tohoto poměrně vysokého počtu osob dospěli tak daleko, že důkazů je natolik, že mohl být podán návrh na podání obžaloby.

Závěrem bych chtěl říci jednu věc. Toto své vystoupení jsem pojal možná trochu razantněji, než je obvyklé, ale nechci dovolit to, aby ta práce, která byla Policií České republiky odvedena, a byla odvedena po mém soudu na vynikající úrovni, aby byla předmětem nějakých politických hrátek a snahy dělat si na této události nějaké politické body.

Na druhé straně jasně říkám, že jsme připraveni udělat všechno pro to, aby pokud k nějakému dílčímu pochybení toho či onoho konkrétního policisty došlo, aby bylo řádně prošetřeno.

Chci informovat celou Poslaneckou sněmovnu, že toto snažení řádně prošetřit všechny stížnosti jde tak daleko, že např. na jedné služebně, kde bylo avizováno, že bylo ze strany policistů pácháno násilí vůči zadrženým osobám, tak se dělalo ohledání místa, prakticky stejným způsobem, jako se dělá ohledání místa v případě, že se někde stane vražda. Kriminalistický ústav dělal expertizy, hledaly se biologické stopy, zajišťovaly se daktyloskopické stopy, zajišťovaly se všechny možné informace, které by potvrdily nebo nepotvrdily, že se něco na té konkrétní služebně dělo. A došlo se tak daleko, že se v jednom konkrétním případě nalezl na služebně Policie České republiky malý úlomek zubu. Prověřuje se samozřejmě, odkud pochází, prověřují se podání. Chci tím dokumentovat, že se nic nezahrabává pod koberec, nic se pod koberec nezametá, dělají se všechny úkony tak, aby všechna podání byla řádně prošetřena. Teď se podařilo Policii České republiky konečně kontaktovat jednoho občana Polské republiky, který bude ještě tento týden vyslechnut, aby bylo možno zdokumentovat, zda to jedno podání je oprávněné nebo není oprávněné.

Říkám to z toho důvodu, že Policie České republiky, tak jak jsem připraven maximálně hájit vynikající výkon Policie České republiky, tak jak jsem připraven hájit vynikající výkony jednotlivých příslušníků policie a drtivé většiny příslušníků policie, tak samozřejmě pokud někdo z konkrétních policistů pochybil, jsem samozřejmě připraven udělat všechno pro to, aby tato pochybení byla prošetřena. Ale pokud z 10 000 lidí, kteří odvedou vynikající práci, selže jeden, dva, tři nebo pět, nevím kolik lidí, to neznamená, že je to důvod k tomu, aby někdo zpochybňoval práci policie jako celku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Exner hodlá reagovat. Prosím, máte možnost.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, z vašeho vystoupení jsem pochopil, že pokud se nějaký policista provinil, tak vám je znám jeden, který si zakryl identifikační číslo.

Pokud jde o ohledání místa se zubem, tak také jsem o tom četl a dokonce bylo konstatováno, že už je to vlastně uzavřeno a že nedokázaly orgány rozpoznat, jestli jde vůbec o zub lidský nebo zvířecí. Na to, že jsme na začátku 21. století s mnoha metodami, je to opravdu důležité zjištění. Pokud to není uzavřeno.

Řekl jste, že prokazatelně se mýlím a že lžu, ujišťuji vás, že existuje velmi mnoho lidí, kteří si totéž myslí o vás, a já jsem se opíral nikoli o dezinformační organizaci, za kterou jste označil internet, ale i o výpovědi těch, kteří byli skutečně předvedeni, a lidí, kteří byli kolem toho a mohou věci dosvědčit. Není problém, abyste věci měl k dispozici, nepochybně je k dispozici i máte.

Neumožňuje mi čas, abych se blíž věnoval vašim odpovědím na otázky, z nichž na některé jste úplně neodpověděl. Ale domnívám se, že bohužel vaše konstatování jsou obranářská, ve prospěch policie, a přestože si zásahu policie vážím, tam kde je to oprávněné, tak jestliže jste se vy a spolu s vámi někteří další státní činitelé dali na cestu obrany věcí, které ubránit nejde, je to špatná cesta.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP