(9.30 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, vážení poslanci, já nebudu dále prodlužovat se závěrečným slovem projednávání tohoto bodu. Rovnou bych navrhl postup hlasování. Pan poslanec Grüner přednesl legislativně technickou úpravu. Doporučuji nejprve hlasovat o schválení legislativně technické úpravy. Poté požádal, aby se zvlášť hlasovalo o termínu účinnosti. Navrhuji tedy, abychom nejprve hlasovali nebo jako o druhém bodu hlasovali o bodu B2 - to je návrh výboru pro evropskou integraci, který je shodný s návrhem pana poslance Grünera, kde se hovoří o tom, že by měl zákon nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Pak by následovalo hlasování o celém bodu A, o bodu B1, o bodu C a o bodu D. To je vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, kdo má připomínky. Pan poslanec Výborný se hlásí.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, já jsem se hlásil už do rozpravy. Vy jste mě přehlédl, ale to nevadí.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že o jednotlivých částech bodu D musíme hlasovat, zejména o částech D3, D4 a D5, zvlášť. To je úplně jiná problematika.

Chtěl bych upozornit na to, že například pozměňovací návrh D3 znamená, že vypustíme ze zákona o veterinární péči to ustanovení, které tam existuje a které říká, že lze-li pro určité případy uzavřít pojištění, náhrada se ze státních peněz neposkytuje. Toto by se vypustilo nejen pro případy BSE, ale pro všechny případy. To je úplně jiná problematika než ta, která je uvedena v bodě D1 a D2. My to samozřejmě můžeme učinit, ale ne v balíčku BSE, ale, řekl bych, úplně zvlášť. To samé u bodů D4 a D5. To jsou prostě úplně jiné problematiky, pro zemědělce jistě velmi příjemné zprávy, ale jiné nikoli.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Já se omlouvám, ale myslím si, že dávám zřetelně najevo, kdo se ještě hlásí do rozpravy.

Pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Hojda: Opravil bych tedy návrh na základě připomínky od kolegy. Nejprve by se hlasovalo o legislativně technických úpravách přednesených panem poslancem Grünerem, poté o B2, o celém bodu A, o bodu B1, o bodu C, dále by bylo společné hlasování o bodech D1 a D2, potom o D3, D4 a D5. Na závěr by bylo hlasování o celém zákonu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nevím, jestli vám teď pan kolega Výborný věnoval pozornost k postupu hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ještě zde byla jedna připomínka - v případě, že by byl odhlasován bod B2, je nehlasovatelný bod A10, kde je stanovena jiná účinnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jsou ještě k proceduře nějaké návrhy nebo připomínky? Nejsou, takže bych si dovolil tuto proceduru nechat schválit.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 179 poslanců pro 171, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme tedy řídit podle tohoto postupu.

Pane zpravodaji, prosím o první hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě v bodě D5, kde bylo sníženo 50 % na 20 %. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to skutečně technická chyba, která byla zapsána v přepisu. Pokud by to tak nebylo, byl by samozřejmě daleko větší rozdíl.

Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 180 poslanců pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o bodu B2 - to je otázka účinnosti. V případě, že by byl schválen, nebude hlasovatelný bod A10. Nedoporučuji bod B2. (Ministr nechává na rozhodnutí sněmovny.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 181 poslanců pro 37, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o celém bodu A včetně bodu A10. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 181 poslanců pro 173, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o bodu B1. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 181 poslanců pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o bodu C - návrh poslance Hojdara. Moje stanovisko je neutrální. (Stanovisko ministra rovněž neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 181 poslanců pro 52, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali společně o bodech D1 a D2. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 181 poslanců pro 170, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní o bodu D3. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 181 poslanců pro 151, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bod D4. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 181 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP