(10.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Gongol: Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, jestli jsem to nepřeslechl, ale F2 nebyl čten jako samostatný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byl, pane poslanče. Je to 24. hlasování - F2 pana poslance Kocourka. Nebude hlasovatelný, pokud bychom schválili O1 pana poslance Ježka, resp. obráceně.

Jsou ještě další připomínky? Nejsou. Na základě žádosti z pléna vás odhlašuji, žádám vás o novou registraci.

 

První hlasování bude o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 179 poslanců pro 172, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili a budeme podle něj postupovat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: V prvním hlasování hlasujeme o O3 pana poslance Ježka na straně 20. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 180 poslanců pro 179, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o bodech A1 až A9 a o bodu A11, a to bod A7 ve znění pozměňovacího návrhu O3. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 181 poslanců pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A10. Upozorňuji, že poté bude nehlasovatelný bod I1 pana kolegy Palase na straně 17. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 181 poslanců pro 143, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o bodech L5 a L6 pana kolegy Vlčka, což jsou pozměňovací návrhy k rozpočtovému výboru A12 a A16. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 181 poslanců pro 176, proti 3 návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodech A12 a A16, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 181 poslanců pro 102, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodech A13, 15, 17, 18, 19 usnesení rozpočtového výboru. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 181 poslanců pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o bodech A20 a A21 na straně 6 rozpočtového výboru. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 181 poslanců pro 181, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A23 rozpočtového výboru, ale upozorňuji, že jeho přijetím bude nehlasovatelný návrh F10 pana kolegy Kocourka. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 181 poslanců pro 180, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodu A22, 25, 26, 27, 28 na straně 6 a 7 rozpočtového výboru. Je to vypuštění kolkování alkoholu. Zpravodaj doporučuje, předkladatel nikoliv.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 181 poslanců pro 92, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu L4 na straně 18 pana kolegy Vlčka. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Počkáme chvíli na kontrolu hlasovacích sjetin.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, i mistr tesař se utne. Stalo se, že jsem chtěl hlasovat "ne", na sjetině mám "ano". Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec zpochybňuje hlasování pořadové číslo 96, ve kterém jsme rozhodli o vypuštění kolkování alkoholu. Takže nejdříve musím nechat hlasovat o jeho námitce.

 

Táži se, kdo je pro námitku pana poslance Krause, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 181 poslanců pro 172, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 96, které znamenalo hlasování o bodech A22, 25, 26, 27 a 28 sněmovního tisku 650/2 na straně 6 a 7. Stanoviska byla doporučující a nedoporučující.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 181 poslanců pro 91, proti 87. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP